Tyco SE_1954

Tillverkning av sprinklersystem innebär specialtillverkning, korta leveranstider och mycket konkurrenskraftiga priser.

Därför söker tillverkarna, liksom inom många andra branscher, ständigt efter automatiseringslösningar. Inom ramen för detta har Valk Welding utvecklat ett antal system med en robot som skär ut hålen, monterar kopplingarna och svetsar kopplingarna vid rören. Valk Welding har med stöd av sin långa erfarenhet utvecklat ett nytt unikt koncept som köpts av företaget Tyco Building Services Products AB. Det nya systemet har två separata robotar som utför operationer som hantering, skärning och svetsning. Det visade sig vara en perfekt lösning och den har flera fördelar.

Tyco Building Services Products AB är en av världens största tillverkare och leverantör av brandsäkerhetsprodukter, såsom sprinklersystem, vattensprejsystem, gassystem, skumsystem, brandsläckare och branddetektorer. Varje rör, inklusive kopplingarna tillverkas i exakt rätt dimension. Tyco var den första svenska tillverkaren som införde fullständig prefabricering, vilket gör att monteringstiden på plats blir avsevärt kortare. Och nu utmärker sig företaget ytterligare genom att korta ned leveranstiden till tre veckor.

Semi-automation är inte tillräckligt
Tyco Building Services Products använde tills nyligen specialautomatiserade system för att skära ut hålen i de långa sprinklerrören och till att svetsa kopplingarna på rören. Allt som allt blir det minst 200 000 svetsade rörkopplingar om året. Tillverkningschefen Ola Holgersson: ”Men denna process innefattade för många moment och dessutom var vi tvungna att förbättra kvaliteten och öka kapaciteten, och automationen var tvungen att leda till kostnadsbesparingar. För två år sedan började vi därför utforska möjligheten att automatisera tillverkningsprocessen med robotar.”

Nytt koncept från Valk Welding
Tyco besökte ett antal installationer hos leverantörer i Tyskland och Storbritannien. Ola Holgersson: ”Vi såg många installationer som var alldeles för komplexa.” Under detta sökande kom Tyco i kontakt med Valk Welding på Elmia-mässan. De föreslog att göra några delar manuellt anpassningsbara för att göra systemet mindre komplext och mindre sårbart. Det här konceptet tilltalade Tyco och under sommaren 2016 gav företaget klartecken till att konstruera anläggningen och att utveckla programvaran.

Valk Welding använder två robotar, en för hantering och en för att skära och svetsa. Det unika i detta fall är att det inte är robotarna som rör sig utan rören. En robotstyrd lägesställare med en Schunkspännback
håller fast och roterar röret och flyttar det i rätt position för urskärning av hålen och fastsvetsning av kopplingen. Den här enkelheten återfinns också i det sätt som kopplingarna matas fram. Valk Welding har använt en förvaringsfunktion där lådorna lutar så att kopplingarna alltid är i en lättillgänglig position för hanteringsroboten. Installationen har också ett matarband med en lagringsfunktion, som passar rör av alla diametrar och längder upp till 7,5 meter, och ett avtagbart transportband med en utmatningsstation. 

Lätt att programmera
Tillämpningsingenjör Geoffrey van den Driesche från Valk Welding programmerade rörens placering, urskärningen av hålen och svetsningen av kopplingarna för rör av alla dimensioner som kunden använder. Programvaran har delats upp i separata program för hanteringsroboten och skär- och svetsroboten. Bytet mellan plasmabrännaren och svetsbrännaren sker automatiskt. Geoffrey van den Driesche: ”Om kunden vill använda kopplingar
av en annan diameter är det lätt att programmera mjukvaran med hjälp av makron som vi har programmerat åt dem.”

Stöd från Danmark
Service och support var också en kritisk fråga för Tyco. Ola Holgersson: ”Valk Welding har bevisat att de kan agera snabbt från det danska avdelningskontoret och de ger utmärkt support från huvudkontoret i Nederländerna. Marcel Dingemanse, avdelningschef Danmark: ”Vi har nu åtta anställda i Danmark inklusive en mjukvaruspecialist som har gått en sex månader lång utbildning på huvudkontoret. Från vårt avdelningskontor i Nørre Aaby kan vi nu hjälpa våra svenska kunder med alla slags problem.”

Bevisat koncept
Valk Welding anser att företagets automationskoncept har en stor potential för tillverkare av sprinklersystem. Remco H. Valk: ”Vi inte fokuserar enbart på automation och därför har vi utvecklat en nära nog optimal lösning, med stor tillförlitlighet och en intressant återbetalningstid. Vi ser Tyco Building Services Products system som ett bevis på att vårt koncept fungerar och att flera års arbete har resulterat i en mycket bra produkt.” www.tfppemea.com

Tyco%20SE%201919.jpg

 

Anmodan om upplysningar

Tillbaka till översikt