Artikel Sekura(1)

Tills nyligen har ramarna för säkerhetshytterna varit häftade och svetsade manuellt. Svetsrobotarna användes endast för att svetsa underdetaljer.

Hela säkerhetshytterna är nu komplett svetsade av robotar på Sekura. För detta ändamål började, Sekura Cabins A/S i Randers Danmark, använda en ny svetsrobotinstallation från Valk Welding. Logistiken för att växla hytter i de olika arbetsstationerna är också Automatiserad. Lösningen på detta är ett transportsystem med en fixturväxlare installerat. Med dessa åtgärder har Sekura Cabins gjort stora steg både med process-och kvalitetsförbättring av sina produkter.

Sekura Cabins är specialiserade på design, utveckling och komplett produktion av högkvalitativa hytter för industri-och terränggående fordon, på uppdrag av stora OEM. Totalt 15 olika hytter med varierande seriestorlek levereras inom 14 dagar efter beställning. Svetsningen av ramarna sker enligt ISO 3834 som är en kvalitets bestämmande del av produktionen.

Svetsrobotar på H-Ram

På de tre befintliga svetsrobotanläggningarna står det Panasonic TA-1900 svetsrobotar, monterade på en H-Ram. Där tillverkas delar till ramar och delkompletter. De levereras till den avdelning där ramarna blir kompletta i häftfixturer och färdigsvetsade manuellt, tillsammans med andra delar. Efter pulverlackering är ramarna färdiga för monteringen.

Förhindra måttavvikelser

Rådgivare Michiel som på uppdrag av standard Investment: "Efter att ha tagit över Sekura's verksamheten i Bosa-koncernen i början av 2017, tog vi först en närmare titt på produktionsprocessen. Det visade sig, att svetsningen var en särskilt känslig process eftersom kvaliteten helt berodde på den manuella svetsaren. Detta medför stora risker för avvikelser med måtten. Genom att svetsa hytterna helt med en svetsrobot vill vi utesluta de variationerna. Speciellt touchsensing funktionen (trådsökning) har spelat en viktig roll här.

Kostnadsreduktion

En andra viktig anledning att svetsa hytterna helt med roboten är att få en snyggare, och kontinuerlig svets söm på utsidan. "Eftersom du inte behöver starta och stoppa så mycket i en robot och få en, för ögat finare svets, behöver vi inte slipa och putsa överhuvudtaget längre," förklarar Michiel.

Svetsrobot på XYZ system 

För att kunna nå varje plats i hytterna optimalt valde Valk Welding ett koncept där svetsroboten hänger på ett XYZ-system och hytterna roteras med en 3-tons manipulator. Valk Welding har tidigare levererat ett sådant system till den danska tillverkaren Sjörring A/S. Även om, det var en 10-tons manipulator.

Förkorta processtiden

Hytterna blir häftade i svetsavdelningen och därefter satta på ett pallsystem, sen vidare i ett transportsystem och med hjälp av ett automatiserat växlingssystem, monterade på svetsmanipulatorn. Tanken bakom denna konstruktion med ett transportsystem och två rader samt en automatisk pallväxlare är att kunna utöka systemet med två identiska svetsrobotinstallationer på andra sidan i framtiden. VD Carsten Ton: "Varje hytt är specialanpassad och seriestorleken får inte påverka processtiden. För att förkorta processtiderna i svetsprocessen, ännu mer, började vi programmera offline med DTPS. XYZ-systemet är komplicerat att programmera Online och för att lära sig att arbeta med både roboten och DTPS-programvaran snabbare gör vi program till svetsroboten tillsammans med specialister på Valk svetsning DK. ' '

Justera designen

"Eftersom hytterna består av rör och rörprofiler i olika storlekar och tjocklekar, måste vi ta itu med stora svetsspalter. För att lösa detta arbetar vi nu med att förbättra ingående detaljer. Nästa steg är att skära av profildelarna med en rörlaser, så du kan "Klicka" delarna i varandra, istället för att behöva mäta in dem. Dessutom vill vi använda DTPS i flödet för att kunna kontrollera tillgängligheten i ett tidigt skede. Användningen av virtuell verklighet kan vara en stor hjälp, "avsluta Michiel.

www.Sekura.dk

Sekura%20Cabins%203649.jpg

Anmodan om upplysningar

Tillbaka till översikt