Robin 1

Kvalitet och produktivitet ökar

Efter flera års erfarenhet från robotsvetsning sökte den franske leverantören ROBIN möjligheter att öka såväl kvalitet och produktivitet. Detta har lett till investeringen i robotar från Valk Welding med offline programmering, lämpliga för MIG- och TIG-svetsning. "Det nya svetsrobotsystemet behövde vara lämpligt för ett brett utbud av produkter och material och kunna programmeras 100 % offline. Med sin teknik, unika lösningar för spårning av svetsfogar, och programmering offline, kände vi att Valk var ett steg före inom robotsvetsning" säger VD för ROBIN.

Familjeföretaget, som beläget i den franska provinsen Vendée, levererar industriplåt till olika branscher, från jordbruksmaskiner till försvarsmateriel, från gatumöbler till industrifordon. I arbetsytan på 9 000 m² har 65 arbetare tillgång till maskiner för laserskärning, bockning, svetsning och montering. Volymerna sträcker sig från prototyper till serier i stål, rostfritt stål och aluminium.

Lång erfarenhet av robotik

ROBIN har installerat svetsrobotar sedan 2000, varav tre svetsrobotsystem fortfarande var i produktion fram till förra året. "Problemet var att den befintliga svetstekniken inte gav den förväntade kvaliteten på produkter av rostfritt stål. Med den föråldrade tekniken hade vi problem med spårning av svetsfogar. Vidare kunde vi bara utföra MIG-svetsning, även om vi har mycket TIG-svetsarbete", förklarar Robin.

Högre kvalitet krävs

Det nya svetsrobotsystemet behövde passa både MIG- och TIG-svetsning. "Produkten krävde båda svetsprocesser, vilket gjorde det nödvändigt att snabbt växla mellan de två processerna. Vi ville ha en högre svetskvalitet på rostfritt stål och förbättrad reproducerbarhet under produktionsfaserna. Under några år har vi nu trängt in i tekniken och konceptet med Valk-robotsvetssystem. Under den perioden har båda parter byggt upp ett förtroendeförhållande. Med sin teknik och kunskap om robotsvetsning kände vi att Valk var ett steg före. Ett besök hos några referensobjekt och deras huvudkontor i Nederländerna bekräftade det", säger Robin.

Panasonic bågsvetsnings-koncept

Valk Welding använder bågsvetsrobotar från Panasonic i sina robotinstallationer. Panasonic utvecklade dessa specifikt för bågsvetsprocessen och tillverkar alla komponenter och programvaran under egen ledning. Svetsroboten, kraftkällan, styrsystemet, trådmataren, manipulatorn och programvaran är därför optimalt samordnade. Panasonic har blivit en av de mest innovativa tillverkarna inom detta område.

Komplett installation på en enda ram

Det kompletta systemet, bestående av en Panasonic TL-1800WG ll svetsrobot och två arbetsstationer 3500 mm långa med lastkapacitet på upp till 1000 kg, är byggt på en E-formad vridstyv ramkonstruktion. Eftersom alla komponenter är monterade på en enda ram, resulterar detta i besparingar vad gäller logistik och golvutrymme. Vidare kräver det mindre programmering och kalibrering. Den vridstyva ramen är helt rörlig och kan användas med en gång, utan att justera några programinställningar.

Programmering offline

Programmering offline gör det möjligt att programmera robotsystemet utan att avbryta produktionen, vilket resulterar i högre produktivitet. Med fler än 750 användare är Panasonic DTPS-programvara (Desktop Programming System) ett av de mest använda programmeringssystemen offline för svetsrobotar i Europa. "Två av våra medarbetare har hanterat programmeringen i flera år nu på våra svetsrobotceller, som är speciellt konstruerade för svetsning av ståldelar. Veckan före ankomsten av den nya svetsroboten deltog de i två dagars utbildning hos Valk Welding och ytterligare två dagar hos oss efter driftsättningen av installationen. Efter att vi hade använt installationen i några månader planerade vi tre extra utbildningsdagar för att slutföra utbildningen. Vi ville först lära känna både hårdvaran och TIG-processen innan vi fortsatte utbildningen", förklarar Robin.

Snabb ändring från MIG till TIG

En av fördelarna med Panasonic-systemet är att både MIG- och TIG-svetsprocesser kan användas med samma kraftkälla, kablar och trådmatningssystem. Det kräver enbart att strömkällans polaritet vänds. Att växla svetsbrännaren är väldigt lätt tack vare snabbkopplingen på svanhalsen hos Valk Welding-robotbrännaren. Byte av brännaren tar bara några sekunder. Dessutom behöver roboten inte omkalibreras när svetsfacklorna byts ut.

Ökad produktivitet

I daglig praxis erbjuder Panasonic-svetsningsroboten ett tydligt framsteg i kvaliteten hos svetsen, mindre stänk och en konstant ljusbåge. Installationshastigheten, både under svetsrobotens rörelse och under svetsprocessen, möjliggör en väsentlig ökning av produktiviteten. Spårning av den svetsade fogen med hjälp av gashuvudspårning eller svetstråden (Quick Touch) säkerställer också en pålitlig process och hög reproducerbarhet. Enkelheten i användningen, inklusive kalibrering, gör att operatörerna kan arbeta på egen hand varje dag.

Robin%202.jpg

www.robindecoupe.com

 

 

Anmodan om upplysningar

Tillbaka till översikt