MetalFach IMG_3031

Metal-Fach SP, en av de ledande tillverkarna av lantbruksmaskiner i Polen, har ingått ett långsiktigt samarbete med Valk Welding för en storskalig förnyelse och utbyggnad av svetsrobotarnas kapacitet.

Den höga svetskvaliteten, off-lineprogrammeringen och systemet för sökning av svetsfogar, var avgörande argument för valet av Valk Welding som leverantör. Projektet omfattar leverans av sex stationer under en period på 10 månader.

Metal-Fach hade redan erfarenhet av robotsvetsning. Men de ställs inför begränsningar på grund av bristen på ett fogsökningssystem, särskilt vid svetsning av arbetsstycken med stora toleranser. Mr. Michaluk, Processingenjör: “Alla programmen måste justeras manuellt innan vilket tog mycket tid och ger inte en konstant svetskvalitet. Vi vill leverera produkter av den högsta kvalitet, så vi behöver beprövade lösningar för att möta våra kunders krav. Användningen av svetsrobotar spelar en
avgörande roll för kvalitet och effektivitet.” Av denna anledning påbörjade Metal-Fach ett intensivt sökande efter en pålitlig partner inom detta område.

MetalFach%20IMG%203031.jpg


Komplicerad fas av tester
Valk Welding har utfört en serie provsvetsningar, vid det tekniska centrumet i Mosnov CZ, för de produkter som tillverkas av Metal-Fach. Ett antal kundbesök gjordes på befintliga Valk Welding kunder. Det presenterades också en off-line-programmering av en trailerram med hjälp av DTPS off-line mjukvara. Efter referensbesök och provsvetsningar valde Metal-Fach att välja tekniken och "Know-how "från Valk Welding. Det tog två år, från det första mötet med personalen från Metal-Fach, tills den första ordern undertecknades. Denna tid behövdes för att bygga rätt relationer och ömsesidig tillit mellan företag. Den har också fått Metal-Fach att konstruera för robotsvetsning vilket underlättar programmering och svetsning.

Förenkling av programplaneringen
Förenkling av programmeringen och möjligheten att svetsa stora ramar i hög kvalitet låg högst upp på önskelistan för Metal-Fach. Valk Welding, som är en europeisk robot integratör, med en långtgående specialisering inom svetsrobotisering, erbjuder med DTPS programvaran en utmärkt lösning för virtuell off-lineprogrammering. Med mer än 750 licenser i Europa, är DTPS en av de mest använda off-line programmen i Europa DTPS utvecklades i nära samarbete mellan Panasonic och Valk Welding för att flexibelt underlätta och automatisera svetsproduktionen.

MetalFach%20IMG%203051.jpg


Sökning av fog
För att uppnå en hög produktionskvalitet vid svetsning av stora ramar är det viktigt att svetsroboten först söker fogarna i arbetsstycket och korrigerar vid behov svetsens placering i svetsprogrammet. Valk Welding använder Quick Touch Sense systemet för att hitta svetspositionerna genom att med svetstråden söka den programmerade positionen på objektet och jämför med den sökta samt korrigera in positionerna så att rätt kvalitet på svetsningen kan garanteras.

Första systemet
Metal-Fach bestämde sig för att köpa det första robotsystemet för svetsning av 2200 x 4200 mm stora trailerramar. Med hjälp av denna robotstation har Metal-Fach uppnått en dubbel ökning av produktiviteten ". Detta system har visat att sig vara en så stor framgång att Metal-Fach beslutat sig för att förlänga stationen med en till svetsrobot som gör det möjligt att fullt ut använda funktionerna i systemet och gör svetsprocessen i två arbetsstationer oberoende av varandra.

Ytterligare fem svetsrobotar installerade
Valk Welding har i år installerat ytterligare fem stationer för robotiserad svetsning. Dels för mindre konstruktioner, halvfabrikat, delmontage, större volymmässiga strukturer och för en stor produktionsvolym av pannor till uppvärmning av anläggningar. Systemet för pannor är utrustad med en tvåaxlig Drop-Center manipulator. "Tack vare drop-Center manipulatorn, kan vi ställa in arbetsstyckena till de mest optimala positionerna för svetsning. "


Offline-programmering
Mr Rymaszewski, Produktionschef: "Vi använder off-line programmeringsmjukvaran DTPS nu väldigt mycket. Denna 3D-programvara har avsevärt förenklat arbetet i programmeringen. DTPS används också för att modifiera program som programmerats manuellt.

Inte utan vår "Super Crew"
Mr Rymaszewski: "Byte till svetsrobotteknik är inte bara ett sätt att investera i hårdvara, mjukvara och förändringar i logistik eller konstruktion. En mycket viktig del i detta pussel är att skapa rätt team av människor vars kunskap, ömsesidig förståelse och, framför allt, beslutsamhet är grunden för framgång. Utan skapandet av denna "Super Crew" skulle en sådan snabb implementering av robotsvetsning och serietillverkning inte vara möjligt.” Det bör också noteras att storleken på Metal-Fach investering i robotsystem var mycket hög, men det beräknas att denna investering kommer att betala tillbaka sig inom 3,5 till 5 år. Man får inte glömma att tack vare robotautomation har personalens arbetsförhållanden förbättrats avsevärt, liksom ett mycket stort teknologiskt språng, inte bara inom svetsning, utan även i andra produktionsled.
www.metalfach.com.pl

MetalFach%20IMG%202977.jpg

Anmodan om upplysningar

Tillbaka till översikt