DM Wheels_2925

Det strategiska valet att driva OEM-verksamhet med kompletta hjulsystem och att bibehålla produktionen i sitt eget land, har fungerat bra för DM Wheel Systems.

Med en tillväxt på 70 % under de senaste fyra åren kunde steget mot automatisering av svetsning inte undvikas. "Vi har redan nått vändpunkten för en tid sedan, men innan svetsroboten har installerats, har du redan förlorat ett år. Det tar tid att fördjupa dina kunskaper, utföra tester och utbilda personalen. Eftersom vi inte hade erfarenhet av svetsrobotar, varade processen ett år, men nästa process kommer att bli mycket snabbare" säger Frank van Schaaijk, som leder företaget tillsammans med sin bror Christian van Schaaijk.

DM Wheel Systems i Boxtel, Brabant, utvecklar och tillverkar transporthjul, svänghjul och specialhjul för logistiksystem, bergochdalbanor, AGV:er och postordersystem. Efter en sammanslagning för tio år sedan stod företaget inför valet att modernisera logistik och maskiner eller flytta produktionen till en låglöneregion. Frank van Schaaijk: "Vid den tiden tillverkade alla i Kina av den anledningen. Genom att fortsätta att tillverka som ett av få företag i vårt eget land, kunde vi betjäna marknaden mycket snabbare och tillhandahålla korta leveranstider. Det visade sig senare vara ett bra beslut. Vidare insåg vi att vi skulle vara mindre sårbara om vi också kunde leverera kompletta system istället för standardhjul. Det innebar att vi också behövde behärska rullning, formsprutning, laserskärning och svetsning. Sedan år 2013 har vi förstärkt vår produktion och logistik med investeringar och har utvidgat genom att anställa 27 medarbetare."

Stor variation

DM Wheel Systems har nu ett modernt lager, högteknologisk varuhantering, en laserskärmaskin och ett Valk Welding-svetsrobotsystem. Frank van Schaaijk: "I början använde vi svetsrobotarna enbart för långa serier, men nu när vi har mer erfarenhet av systemet och vi kan programmera en ny produkt mycket snabbare, tillverkas allt fler produkter med svetsrobot. Inom produktfamiljerna hanterar vi ett stort antal olika produktdimensioner och satsstorlekar. Detta kräver en hög grad av flexibilitet inom automatiseringen."

Svetsrobotcell, komplett med svetsgasfilter

Svetsrobotsystemet består av en Panasonic TAWERS TM-1400WG3 svetsrobot med två roterande produktbord sida vid sida. Cellen är helt stängd och är säkrad på framsidan genom dörrar med snabblås. "Den utsläppta miljöröken extraheras och filtreras. Så fort sugeffekten hos frånsuget minskar, kommer filtren automatiskt att blåsas rena. Den avsatta röken på filtren uppsamlas sedan och släpps ut som metallavfall. Det finns ingen skadlig svetsrök i arbetsutrymmet och utomhus" förklarar Frank van Schaaijk.

Betydande tidsbesparing

Hjulspecialisten levererar också specialhjulssystem till attraktionsmarknaden." Här måste man hantera höga hastigheter och nyttolaster. I detta fall måste svetskvaliteten alltid vara jämn och hög. Tack vare svetsroboten kan vi nu garantera detta. Dessutom sparar vi mycket tid när vi svetsar "ramen" på sådana stora hjul med roboten. Där manuella svetsare behöver 45 minuter, är svetsroboten klar inom 7 minuter. Sammantaget, med Valk Welding-svetsrobotsystemet har vi förvärvat en toppmodern industriell automatiserad svetslösning. Och robotinstallationen säkerställer sömlös integrering i vår produktionsprocess. Nu, när vi använder det kan vi inte leva utan det. Vi borde ha gjort detta mycket tidigare."

www.dmwheelsystems.com

DM%20Wheels%202926%201%20.jpg

Anmodan om upplysningar

Tillbaka till översikt