Henjo

Henjo Plåtteknik AB är en underleverantör av delar och hela konstruktioner i metallplåt och företaget har använt svetsrobotar en längre tid.

När de letade efter ny utrustning för fyra år sedan var offline-programmering det viktigaste kravet. Kalle Meijer, produktionschef på Henjo: ”Panasonics svetsrobotsystem med integrerad offline-programmering är en mycket bra lösning för oss. Sedan vi installerade de nya svetsrobotarna kan vi svetsa små serier utan avbrott tack vare offline-programmeringen.”

Kalle Meijer: ”Offline-programmering var en viktig fråga, eftersom programmeringen brukade ta så lång tid med våra tidigare generations svetsrobotar. Som underleverantör måste vi kunna producera många olika delar. Därför är det viktigt att ha en kort förberedelsetid. Dessutom är precisionen viktig. Och när det handlar om offline-programmering måste den del som programmeras vara exakt likadan som den som roboten faktiskt producerar. Vi tittade därför på flera olika system för spårning av svetsfogar. Och de program som skapas i de DTPS offline-programmeringssystem kan användas direkt på roboten utan anpassningar. Vi blev och är fortfarande mycket imponerade av hur exakt DPTS-programvaran är. Det var en av de allra viktigaste frågorna när vi valde Panasonics svetsrobot. Om systemet fungerar? Vi använder det varje dag.”

Svetsrobotintegreraren Valk Welding installerade systemet inklusive DTPS-programvaran, träning och support när systemet togs i drift. Utrustningen består av en Panasonic TA-1800WG3 svetsrobot på en bana och två arbetsstationer bredvid varandra. Hela systemet är byggt på en så kallad E-formad ramkonstruktion, som är lätt att installera och som kan flyttas när som helst till en annan plats utan att man måste demontera den.

En station har en enaxlad manipulator och den andra har en dropcenter. Kalle Meijer: ”Med den här konfigurationen kan vi producera två olika delar samtidigt. Tack vare dropcenter har roboten en maximal räckvidd vid komplexa delar. I år beslutade vi att byta ut stationen med enaxlad manipulator mot ytterligare ett dropcenter-system. Skälet till detta är framför allt att efterfrågan på delar som kräver tvåaxlade manipulatorer ökar. Och dessutom behöver produktionen bli ännu mer flexibel.”

”Det är bara en person som gör själva DPTS-programmeringen just nu, men fyra andra operatörer är också involverade i arbetet. Vår svetsningsexpert och vår produktionstekniker är också involverade i förberedelserna av programmeringen/svetsningen. Efter omkonfigureringen till en cell med två dropcenters, var produktionen i gång redan efter en dag och det gick att kopiera programmen från den ena stationen till den andra, utan några korrigeringar. ”

www.henjo.se

 

 

 

 

 

 

Anmodan om upplysningar

Tillbaka till översikt