Logo

Ökad output med den senaste tekniken

Att man betydligt kan öka sin produktivitet med den senaste tekniken bevisas av två projekt hos de belgiska företagen Limeparts-Drooghmans and KS Metaalwerken, där Valk Welding har levererat var sin standardrobotcell under det senaste året. Trots att applikationerna är väldigt annorlunda är likheten mellan projekten den låga tröskel som fanns för att ta klivet till robotiserad svetsning. “Svetsroboten har fått mer av en operatörsfunktion, enkel att programmera och enkel att använda,” sager Koen Vandersmissen, vd för Limeparts-Droghmans.

KS Metaalwerken

En väldigt populär produkt under Coronas första våg var disinfektionsstolpe för handsprit. Många entreprenörer svarade på denna plötsliga och akuta efterfrågan. KS Metaalwerken fick en order att tillverka 25,000 fotpedaler till dessa. En produkt som behövde svarvas, fräsas, bockas och svetsas. Ägaren Kris Swerts: ”Ett monotont jobb som skulle tagit allt för lång tid att färdigställa manuellt. Användningen av en svetsrobot var det enda sättet att nå de siffrorna på den korta tiden, men hur får man tag i en sådan på kort varsel? Outsourcing visade sig inte vara ett alternativ på grund av de långa leveranstiderna. En kollega föreslog att vi skulle ta kontakt med Valk Welding. Tack vara deras snabba ingripande hade vi en svetsrobot, med program, på plats inom 3 veckor. Under tiden fick vi utbildning hos Valk Welding och gjorde jiggar och avskärmningar själva.

Redo för andra applikationer

”Från och med dag 1 kunde vi använda svetsroboten, vilket betydde att inom två veckor av full produktion hade vill fullgjort ordern. Detta ger oss möjligheten att se till nya applikationer nu. Även om svetsning inte är en av våra kärnverksamheter ser vi en möjlighet att bredda vår marknad. I vilket fall så har vi inte längre något behov att outsourca vår svetsning. Om det kommer något vår väg så kan vi svetsa det på roboten,” säger Kris Swerts när han blickar framåt.

Limeparts-Drooghmans

Leveransaktiviteter stöder egen produkt

Koen Vandersmissen från Limeparts-Drooghmans såg också produktivitet öka kraftigt efter att ha installerat en Valk Welding svetsrobot med den senaste tekniken. Företaget, som specialiserats inom fasadkonstruktion, spenderar halva sin tid som underleverantör. ”Vår nuvarande Valk Welding svetsrobot var 20 år efter i den tekniska utvecklingen. Som företag där vi förbereder allt i 3D ville vi också kunna programmera robotarna offline. Givet den goda erfarenheten över de senaste åren med service och support, har Valk Welding varit vår föredragna leverantör. Service finns nära och responsen snabb,” förklarar VDn.

Balansen mellan manuell- och robotsvetsning

Koen Vandersmissen fortsätter: ”Batchstorleken avgör alltid för oss om produkten kan placeras på svetsroboten. Eftersom vi använder DTPS för att programmera offline tar arbetsförberedelser kortare tid så att vi också kan köra mindre batchstorlekar vid svetsroboten. En annan aspekt som har påskyndat innovation är den begränsade tillgängligheten av proffs. Detta tvingar oss att fortsätta fokusera på automatisering, men med en låg tröskel. Vi lämnar därför programmering till våra CAM-specialister. De behärskar de grundläggande processparametrarna som de kan skapa offline-program för svetsroboten. Operatörerna är svetsare som vi har utbildat internt. De kan bedöma svetskvaliteten och lösa mindre fel själva. Svetsroboten har därmed blivit mer en operatörsfunktion, lätt att programmera och lätt att manövrera ”.

Kapacitet och fasadkonstruktion

”Vi svetsar alla produkter på två Sigmund-bord, så i själva verket en H-ram, men med fasta bord. Ramarna vi svetsar med roboten är en återkommande produkt, av vilken vi producerar 25 000 till 30 000 årligen. Kapaciteten gör att vi också kan använda produktionskraft för fasadkonstruktion. Som ett resultat är vi också konkurrenskraftiga inom det området och kan leverera en hög kvalitetsstandard. Tack vare användningen av den senaste tekniken inom svetsrobotisering har vi sett en kraftig ökning av total produktivitet det senaste året, säger Koen Vandersmissen än en gång.

Ladda ner hela Valk Mailing

LIKNANDE

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.