sketch Pakov(1)
05-03-2019

I februari innevarande år påbörjades bygget av nya lokaler åt Valk Welding CZ i en affärspark i Paskov, i Ostrava-regionen.

Sedan Valk Welding CZ startade som en egen filial i Mosnov år 2004, har regionens aktivitet visat stark tillväxt med omkring 500 robotinstallationer utförda i centraleuropa. "För att vara till ännu större nytta för marknaden och öppna upp för ytterligare tillväxt, rör vi oss nu mot nya lokaler", förklarar filialchef Jakub Vavrecka.

I dessa nya lokaler, som kommer stå färdiga i slutet av året, har Valk Welding CZ 2500 m2 i arbetsyta utspritt över 2 våningar. I tillägg till mer utrymme för kontor, lagerlokal, democenter, teknik- och träningscenter, har byggnaden även utrymme för montering av svetsrobotinstallationer. Valk Welding gruppen har därigenom i framtiden möjlighet att bygga system i den tjeckiska republiken.

sketch%20Pakov%201%20.jpg

Tillbaka till översikt