Kerstgroet ENG
17-12-2020

Vi ser fram emot ett gott 2021 och vill önska dig, på vägnar av alla Valk Welding-anställda, en god julledighet och ett framgångsrikt, men framför allt friskt, 2021.

När är dags för jul igen vill vi på påminna dig om vår ledighet under julperioden. Vi kommer ha stängdt från fredag 18 december till söndag 3 januari. Vår serviceavdelning är naturligtvis tillgänglig för dina frågor. 

Under den sista perioden 2020 har vi kunnat informera dig om några fina utvecklingar inom Valk Welding Group. Till exempel startade vi Valk Welding Sweden i november och vi publicerade nyligen vår senaste utgåva av Valk Mailing. Även för 2021 finns det redan några stora utvecklingar på programmet som vi naturligtvis kommer att informera dig om.

Tillbaka till översikt