Rustek productkopie

Przeprowadzona w ciągu ubiegłych czterech lat inwestycja w trzy systemy robotów spawalniczych firmy Valk Welding oraz oprogramowanie do programowania offline DTPS pozwoliła firmie Rustek, duńskiemu producentowi pieców na pellet, zapewn

Generalny podwykonawca, firma Rustek A/S, od roku 2010 członek Grupy produkcyjnej NBE, czyli duńskiego producenta pieców na pellet drzewny, specjalizuje się w produkcji części wewnętrznych takich pieców. Rustek rezerwuje kolejne 20 procent zdolności produkcyjnych na potrzeby dostaw do podmiotów zewnętrznych. W ciągu ubiegłych lat firma zainwestowała pokaźne kwoty w automatyzację kluczowych elementów procesu produkcji.

Kompleksowe zadania spawalnicze
W ubiegłych latach wykorzystanie pieców na pellet drzewny do ogrzewania gwałtownie wzrosło również w pozostałej części Europy. „Gwałtowny wzrost zapotrzebowania spowodował problemy produkcyjne przede wszystkim w wyniku dość złożonych prac spawalniczych na wewnętrznym płaszczu pieca. „Wiele elementów składa się z kilku fragmentów blachy, posiadających skomplikowane elementy do pospawania”, wyjaśnia Dyrektor Naczelny
René Ramsdahl. „Każdy produkt wymaga około 15 do 20 metrów spoin odpornych na wysokie ciśnienie, a w niektórych przypadkach każdy produkt posiada aż cztery różne rodzaje połączeń. To wymaga profesjonalnej wiedzy spawalniczej i zachowania odpowiedniej kolejności spawania.

Zyskane doświadczenie z „Mini celą”
„W roku 2012 rozpoczęliśmy zautomatyzowane spawanie niewielkich produktów ze stali nierdzewnej za pomocą „Mini celi” firmy Valk Welding. Kiedy wolumen wzrósł do 2000 sztuk rocznie, rok później wdrożyliśmy większy, drugi zautomatyzowany system spawalniczy. To zapewniło nam większą wydajność w zakresie spawania ram elementów wewnętrznych pieców na pellet drzewny z wykorzystaniem robotów. Poprawiło to także znacznie jakość spawania. „Robot spawalniczy pozwala na wykonanie spoiny wysokiej jakości, identyczną we wszystkich produktach”, twierdzi René Ramsdahl. 

Trzeci robot spawalniczy
Wolumen produkcji gwałtownie wzrósł w ciągu ubiegłych czterech lat. „Wzrost wolumenu wymusił poszerzenie wydajności działu spawania. Trzeci robot spawalniczy porusza się po torowisku pomiędzy dwoma stanowiskami. To rozwiązanie zwiększyło elastyczność pracy i pomogło wdrożyć większe wyroby”, mówi Dyrektor Naczelny. Trzeci zautomatyzowany system spawalniczy dostarczony przez firmę Valk Welding posiada robota spawalniczego
Panasonic TA-1900WG3, przeznaczonego do spawania łukowego.

Kluczem jest oprogramowanie
Inwestycje w oprogramowanie i jego optymalizację są ważnym elementem rocznego budżetu. „Choć czasem wydaje się to ogromną czarną dziurą, inwestycje w oprogramowanie oszczędzają nam mnóstwo czasu. Każda aktualizacja to krok naprzód w zakresie optymalizacji procesu produkcji”, wyjaśnia René Ramsdahl. Dotyczy to również działu spawania, gdzie w coraz większym zakresie programujemy roboty spawalnicze w trybie offline, za pomocą pakietu DTPS dostarczonego przez Valk Welding. Oznacza to nie tylko oszczędność czasu w postaci krótszego czasu cyklu, ale także skraca nam przestoje międzyprodukcyjne.

Zdaniem René Ramsdahla ogólnie rzecz biorąc, firma nie byłaby w stanie istnieć na rynku duńskim bez wprowadzenia automatyzacji. Procesy produkcyjne są teraz zautomatyzowane od gięcia po spawanie. Dotyczy to także wszystkich czynności pośrednich. Dzięki temu dostarczamy produkt wysokiej jakości, który jest również tańszy i lepszy od produktów konkurencji”, dodaje. www.rustek.dk

Valk%20W%20DK%20Rustek%202013%200208.jpg

Prośba o informacje

Powrót do strony głównej