MetalFach IMG_3031

Firma Metal-Fach Sp. z o.o., jeden z wiodących producentów maszyn rolniczych w Polsce, nawiązała długoterminową współpracę z firmą Valk Welding, której celem jest zrobotyzowanie procesów spawalniczych i powięks

Wysoka jakość wykonywanych spoin, łatwy sposób programowania i bardzo precyzyjne systemy śledzące miejsce układania spoin były decydującymi argumentami za wyborem Valk Welding jako dostawcy. W sumie od początku nawiązania współpracy zainstalowano w Sokółce 9 zrobotyzowanych systemów spawalniczych Valk Welding.

Metal-Fach miał już pewne doświadczenie w zakresie robotyzacji spawania. Firma doświadczyła jednak ograniczeń wynikających z braku systemów śledzenia, szczególnie w przypadku elementów o dużych tolerancjach wymiarowych.

Każdy program musiał być nastawiany ręcznie, co zabierało dużo czasu, i nie był w stanie zapewnić powtarzalnej wysokiej jakości produkowanych elementów. Metal-Fach chce dostarczać elementy o najwyższej jakości, więc potrzebuje tylko sprawdzonych rozwiązań pozwalających spełnić określone wymagania. Zastosowanie robotów spawalniczych odgrywa kluczową rolę zarówno dla jakości, jak i wydajności produkcji. Z tego powodu firma Metal-Fach rozpoczęła intensywne poszukiwanie sprawdzonego i rzetelnego partnera w tej dziedzinie.

MetalFach%20IMG%203031.jpg


Złożona faza testów
Firma Valk Welding przeprowadziła szereg prezentacji spawania produktów dostarczonych przez Metal-Fach w swoim centrum technicznym. Przeprowadzono również wiele wizyt referencyjnych u klientów, którzy używają zrobotyzowanych systemów Valk Welding. Zaprezentowano również proces programowania elementu ramy przyczepy offline w programie DTPS. Po przeprowadzeniu wizyt referencyjnych oraz wielu prób spawania, Metal-Fach wybrał technologię i „know-how” Valk Welding. Od momentu pierwszych rozmów z firmą Metal-Fach do momentu podpisania pierwszego zamówienia upłynęły dwa lata. Ten czas był bardzo potrzebny, aby można było zbudować odpowiednie relacje między firmami, polegające na obopólnym zaufaniu. Pozwolił on również firmie Metal-Fach przygotować zmiany w konstrukcji wyrobów, aby ułatwić programowanie tychże elementów na zrobotyzowanych systemach spawalniczych.

Uproszczenie programowania
Uproszczenie programowania i możliwość spawania dużych ram o wysokiej jakości, znalazły się na szczycie listy życzeń producenta maszyn. Valk Welding, jako europejski integrator systemów zrobotyzowanych, z daleko idącą specjalizacją w robotyce spawania, oferuje oprogramowanie DTPS - doskonałe rozwiązanie w dziedzinie wirtualnego programowania robotów offline. DTPS jest jednym z najczęściej używanych systemów na terenie Europy, o czym świadczy ponad 750 sprzedanych licencji. Program ten został opracowany w ścisłej współpracy pomiędzy inżynierami z firmy Panasonic i Valk Welding, aby w elastyczny sposób ułatwić i zautomatyzować procesy spawania.

MetalFach%20IMG%203051.jpg

Wyszukiwanie spoiny
Aby uzyskać wysoką jakość produkcji podczas spawania dużych ram, ważne jest aby robot spawalniczy sprawdził odchyłki wymiarowe na spawanym przedmiocie i jeśli to konieczne, skorygował miejsce położenia spoiny w programie spawania. Valk Welding wykorzystuje systemy wyszukiwania spoin Quick Touch. W tym przypadku, robot spawalniczy najpierw mierzy, przez dotyk drutem spawalniczym, położenie spawanego elementu i porównuje znalezione pozycje z zaprogramowanymi pozycjami. Wszelkie odstępstwa są automatycznie korygowane przez oprogramowanie w całości lub części programu, dzięki czemu robot spawalniczy dokładnie odnajduje miejsce ułożenia spoiny. Gwarantuje to zachowanie wysokiej jakości spawania.

Pierwszy system
Firma Metal-Fach zdecydowała się na zakup pierwszego zrobotyzowanego systemu spawalniczego do spawania ram przyczep rolniczych. Dzięki temu systemowi, firma uzyskała dwukrotny wzrost wydajności. System ten okazał się dużym sukcesem i Metal-Fach zdecydował się na jego rozszerzenie o jeszcze jednego robota spawalniczego, który pozwoli w pełni wykorzystać możliwości stanowiska i prowadzenie procesu spawania w dwóch celach niezależnie.

Kolejne instalacje robotów spawalniczych
Kolejne dostarczone instalacje zrobotyzowanych stanowisk realizowały proces spawania zarówno kompletnych wielkogabarytowych elementów ram przyczep i platform, ale także mniejszych podzespołów. Zainstalowano również 4 zrobotyzowane systemy w zakładzie Metal Fach produkującym kotły centralnego ogrzewania.

Programowanie w trybie offline
Metal-Fach bardzo mocno wykorzystuje programowanie offline w programie DTPS. Ten program 3D bardzo ułatwił pracę programistom. DTPS wykorzystywany jest również do modyfikacji programów, które były napisane online za pomocą panelu sterującego robota (Teach Pendanta).

Nic bez super załogi
Zmiana technologii spawania to nie tylko roboty i manipulatory, oprogramowanie i zmiany w logistyce czy konstrukcji. Elementem bardzo istotnym w tej układance jest stworzenie właściwego zespołu ludzi, którego wiedza, wzajemne zrozumienie oraz przede wszystkim determinacja są podstawą sukcesu. Bez stworzenia tej „super załogi” tak szybkie wdrażanie spawania zrobotyzowanego i uruchamianie seryjnej produkcji nie było by możliwe. Trzeba też nadmienić, że wielkość inwestycji firmy METAL-FACH w zrobotyzowane stanowiska była bardzo duża, jednak prognozuje się, że inwestycja ta zwróci się w ciągu 3,5 do 5 lat. Nie należy również zapominać, że dzięki zrobotyzowaniu produkcji, znacznie poprawiły się warunki pracy załogi, jak również nastąpił bardzo duży skok technologiczny, nie tylko w zakresie spawalnictwa, ale również na innych etapach produkcji.
www.metalfach.com.pl

MetalFach%20IMG%202977.jpg

Prośba o informacje

Powrót do strony głównej