Centrum Paele_3602

Linia produkcyjna produkuje 120 000 łączników pali rocznie

Firma Centrum Pæle A/S, członek Centrum Group, najwięk­szego europejskiego producenta fundamentowych pali betonowych, zbrojonych stalowymi prętami, wdrożyła pod koniec 2016 roku, kompletną linię produkcyjną do produkcji elementów łączących pale CPG Pile Splice. CPG Pile Splice jest używany do łączenia fundamentowych pali zbrojonych gdy całkowita długość potrzebnego pala przekracza możliwości transportu lub możliwości produkcyjne dla pojedynczego pala. CPG Pile Splice umożliwia szybkie połączenie dwóch lub więcej pali fundamentowych na placu budowy w sposób efektywny bez obniżania nośności i integralności całej konstrukcji.

Ze względu na duże zapotrzebowanie na elementy CPG Pile Splice, firma Valk Welding wraz z jej Duńskimi partnerami Norre Aby, opracowała i zainstalowała w pełni zautomatyzo­waną linię produkcyjną o szacowanej zdolności produkcyjnej wynoszącej 120.000 elementów na rok. Po wyproduko­waniu w sposób nieprzerwany 150.000 elementów, linia produkcyjna została unowocześniona w ten sposób, aby linia produkowała elementy CPG Pile Splice o większych wymiarach. Modernizacja została wykonana w lecie 2018 roku i polegała na wprowadzeniu nowego rodzaju elemen­tów mocujących, nowego robota i oprogramowania PLC oraz rozszerzenia oprogramowania do zastosowania zwiększonej liczby rodzajów produktów. Proces produkcji elementów CPG Pile Splice polega na zrobotyzowanym podawaniu i manipulacji blach, oraz gięciu, spawaniu i kontroli wymiarów. Robot przenosi, manipuluje, pozycjonuje i montuje elementy składowe, a cały cykl kończy się procesem spawania całego elementu CPG Pile Splice. Następnym krokiem po montażu i spawaniu jest zakładanie specjalnych czopów i zabezpiecza­nie antykorozyjne, po czym następuje pakowanie na palety i zawijane w opakowanie odporne na warunki pogodowe. Cała linia produkcyjna zbudowana przez Valk Welding dla Centrum Pæle A/S składa się z czterech robotów manipulujących Panasonic i dwóch robotów spawalniczych Panasonic. Poza tym jest prasa krawędziowa ze stołem z punktem zerowym, sprzęt do pomiarów laserowych, drukarka etykiet, skanery kodów kreskowych, kilka wyspecjalizowanych systemów podawa­nia, magazyny materiałów, specjalne dozow­niki, przenośniki palet, systemy taśmowania i zawijania, przenośniki rolkowe. Wszystko to razem sprawia, że proces produkcji przebiega w optymalnym tempie.

Centrum%20Paele%203602.jpg

MANIPULOWANIE & SPAWANIE

Najbardziej istotną częścią projektu Valk Welding było ustawienie zamkniętej celi, w której dwa roboty manipulujące i dwa roboty spawalnicze współpracują w celu zmonto­wania i spawania elementów mocujących w skrzynce elementu łączącego CPG Pile Splice. Aby osiągnąć pożądaną wydajność wybrano dwa zestawy pracujących synchronicznie robotów współpracujących. Po zakończeniu spawania element Pile Splice jest umieszczany na przenośniku za pomocą jednego z robotów manipulujących. Dzięki zintegrowanej funkcji “optymalizacji kolejności”, cela w której pro­wadzony jest montaż i spawanie optymalizuje czas trwania cyklu dla każdego produktu. Po opuszczeniu przenośnika elementy Pile Splice są przenoszone do celi pakowania/paletowa­nia. Linia produkcyjna jest obsługiwana przez jednego pracownika, który zapewnia dostawę części, materiałów i odbiera pełne palety z ele­mentami Pile Splice, gotowymi do wysłania.

SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA SPRZĘTU (OVER­ALL EQUIPMENT EFFECTIVITY OEE)

System sterowania linią produkcyjną składa się z oprogramowania stanowiącego zespół programów dla robotów, sterowników, dla przyrządów mocujących elementy spawane, systemów podajnikowych i pomocniczych, dwóch ekranów dotykowych z funkcjami wyświetlaczy HMI. Zintegrowane systemy OEE monitorują cały proces produkcji za pomocą sterowników PLC. Oznacza to, że wszystkie działania, np. przemieszczanie przyrządów mo­cujących, operacje otwarcia zamknięcia itd., czas produkcji, czas zatrzymania, czas oczeki­wania (jeśli na przykład brakuje materiałów), ilość wyprodukowanych elementów i wszyst­kie inne istotne dane dotyczące produkcji, są rejestrowane i wykorzystywane w systemie OEE. W oparciu o dane z systemu OEE opera­tor lub kontroler produkcji może z łatwością optymalizować czas trwania cyklu i eliminować niepożądane zatrzymania i opóźnienia.

Z systemem OEE dodatkowo zintegrowany jest system śledzenia do rejestracji informacji ID produkowanych elementów oraz zachowania danych związanych z poszczególnymi elemen­tami CPG Pile Splice. Dzięki temu można ziden­tyfikować pochodzenie wszystkich elementów zastosowanych do wytworzenia elementów Pile Splice.

www.centrumpaele.dk

Centrum%20Paele%201.png

 

Prośba o informacje

Powrót do strony głównej