Rama typu E jest wzorowana na konstrukcji celi dla przemysłu samochodowego, lecz ma zainstalowane większe stacje robocze i torowisko robota.

Robot jest zainstalowany na torze. Tor jest umieszczony na ramie typu E. W tym przypadku mamy 2 stanowiska obok siebie, każde z zewnętrznym pozycjonerem osiowym.

Rozwiązanie to ma następujące istotne zalety:

· Pozostaje idea monobloku: znane zalety związane z możliwością przenoszenia programów itp. (tak jak w przypadku ramy typu H)

· Ergonomiczny i bezpieczniejszy sposób programowania: można programować będąc przed robotem i przyrządem montażowym, a nie pomiędzy nimi tak jak przy zastosowaniu stołu przechylno-obrotowego. Przy stole przechylno obrotowym często też wymagane jest wyższego umieszczenia osi po stronie robota (= stronie programowania), dlatego potrzebne są dodatkowe platformy lub drabiny!

· Brak zakłóceń między dwoma stanowiskami roboczymi w przypadku mocowania ciężkich elementów – problem ten występuje w przypadku zastosowania stołu przechylno-obrotowego zamiast ramy typu E. Przy zastosowaniu PanaDice 500 i przeciwłożyska nośność każdego stanowiska wynosi 1.000 kg.

· Ze względu na zintegrowany tor można nawet z zastosowaniem mniejszego robota uzyskać optymalny dostęp na całej długości przyrządu montażowego.

· Lepsza dostępność w miejscach położonych bardzo blisko robota (można odsunąć robota po torze dalej od detalu w celu lepszej dostępności).

· Odległość jaką operator ma do przejścia jest taka sama jak w przypadku stołu przechylno-obrotowego, JEDNAK w tym przypadku, jeśli spawane są dwa różne produkty, jest miejsce na położenie elementów (niepospawanych i pospawanych) przed obszarami roboczymi. Brak takiego miejsca jest dużą wadą stołu przechylno-obrotowego i manipulatora z obrotowym stołem.

· Operator może przebywać dokładnie przed przyrządem montażowym zanim drzwi się otworzą. Optymalne wykorzystanie czasu. Nie jest to możliwe w przypadku systemu ze stołem przechylno-obrotowym.

· Można obsługiwać jedno stanowisko podczas konserwacji drugiego przyrządu montażowego. Ważne w przypadku spawania dużych ilości elementów dla przemysłu samochodowego.

· Wymiary elementów i przyrządu montażowego są mniej istotne: nie ma ograniczeń tak jak w przypadku stołu przechylno-obrotowego. Dzięki zastosowaniu toru robot jest lepiej dostępny.

· Podczas przechodzenia od jednego przyrządu montażowego do drugiego, przyrząd ten może się obracać gdy robot przesuwa się w jego stronę. Nie jest to możliwe w przypadku stołu przechylno-obrotowego (ryzyko kolizji z konstrukcją koła).

· Można też rozszerzyć system o więcej stacji (np. do wstępnego spawania).

E%20frame.jpg

Prośba o informacje

Powrót do strony głównej