Snijrobots

Systemy zrobotyzowane Valk Welding są także coraz częściej stosowane do operacji cięcia np. blach, rur, profili, które później wykorzystywane są jako komponenty do spawania.

Roboty Valk Welding z palnikiem plazmowym do cięcia i źródłem plazmy, są zdolne m.in. do cięcia skomplikowanych kształtów, potrafią ukosować krawędzie pod rowek spawalniczy pod różnymi kątami, potrafią wykonać otwory kwadratowe z ukosowanymi krawędziami i ostrymi przejściami między fazami - robią to w bardzo szybkim czasie bez dodatkowej obróbki wykańczającej. Bazując na modelu 3D z pliku CAD możemy wyciąć na zrobotyzowanym stanowisku dowolny kształt. Valk Welding dostarcza doskonałe rozwiązania automatyzacji takich czynności jak: ręczne cięcie, wiercenie i ukosowanie.

Roboty do cięcia Valk Welding są także wykorzystywane w urządzeniach firmy Voortman przy obróbce profili stalowych.