Waarom is het Valk Welding Arc-Eye systeem zoveel interessanter dan andere laservolgsystemen voor robots?

Arc-Eye is een hoog technologische oplossing speciaal ontwikkeld voor booglastoepassingen. Ons Arc-Eye systeem heeft een unieke type laser in combinatie met een speciaal ontwerp van het optiek zodat we met één opname een 3D beeld kunnen nemen. Bovendien is dit systeem ongevoelig voor reflecties op vb aluminium en RVS. Op deze manier “ziet” het systeem de lasnaad zoals hij werkelijk is. Daarnaast is de Arc-Eye lasersensor perfect geïntegreerd in de Panasonic lasrobotsturing. Daar waar klassieke sensorsystemen alleen data doorgeven aan de robotcontroller werken Arc-Eye en Panasonic perfect samen. Indien het product zich niet perfect aanbiedt aan de robot (vb in het geval van hechtlassen), dan zal de intelligentie van het systeem zowel de 3D informatie als de robotbeweging optimaal op elkaar afstemmen om zo tot de juiste toortspositie te komen. Deze integratie is uniek en is niet mogelijk met klassieke systemen. Bovendien gebeurt de volledige ontwikkeling van Arc-Eye binnen Valk Welding zodat ook hier de volledige projectverantwoordelijkheid duidelijk bij Valk Welding blijft.

De Arc-Eye lasersensor is gezien mijn producten niet altijd mogelijk omwille van de moeilijke toegankelijkheid, is er een oplossing?

Ja. Mits de aanschaf van een uitbreiding kan de robot zijn Arc-Eye systeem tijdelijk aan de kant weg zetten om zo op de moeilijk bereikbare plaatsen te kunnen lassen. Hier kunnen dan toleranties opgevangen worden met het Quick Touch systeem. Zodra klaar kan de robot opnieuw zijn Arc-Eye systeem oppikken en verder gebruiken. Het wegplaatsen van de camera gebeurt zonder extra bekabeling buitenom, alles blijft compact geïntegreerd in het slangenpakket.