2016-02-05 VOP project

Kleine batches op afroep over de lasrobots

Valk Welding heeft voor de Tsjechische toeleverancier VOP een uniek project gere­aliseerd, waarbij verschillende 21 typen brandstoftanks voor vorkheftrucks vanuit een magazijnsysteem 24/7 nagenoeg onbemand op Panasonic lasrobots worden gelast. Het project is een voorbeeld van vergaande automatisering met een hoge mate van flexibiliteit. VOP heeft daarmee de capaciteit met 60% verhoogd en cyclus­tijden met 40% ten opzichte van de bestaande lasrobot verkort. VOP wil daarmee de gevraagde productie doelstelling van 35.000 stuks op jaarbasis halen.

VOP is naast fabrikant van voertuigen voor de­fensie, tevens toeleverancier voor ondermeer brandstoftanks voor vorkheftrucks en land­bouwvoertuigen. Nadat het bedrijf vorig jaar certified supplier van Caterpillar is geworden, is de productiedoelstelling van 22.000 stuks fors opgevoerd naar 35.000 stuks op jaarbasis. Een deel dat nog handmatig werd gelast en een deel dat op een bestaande IGM robot werd gelast zou daarvoor voortaan op een geheel nieuw op te zetten productiesysteem moeten worden gelast. Engineer Mr.Horník: “We zochten daarom een oplossing om dat productietechnisch binnen dezelfde ruimte te kunnen realiseren.”

Veel robotervaring

VOP had al ruim tien jaar robotervaring toen het in 2006 de eerste lasrobotinstallaties van Valk Welding in gebruik nam en vervolgens een tweetal bestaande IGM lasrobotinstal­laties door Valk Welding heeft laten ombou­wen met Panasonic lasrobots. Vanuit die relatie is de vraagstelling voor een nieuw te ontwikkelen lasproductiesysteem ook bij Valk Welding neergelegd. De project engineers van Valk Welding CZ hebben het project verder volledig onder eigen verantwoordelijkheid opgezet en hebben ook in de aanbestedings­fase met lokale partijen samengewerkt. Alleen de lasrobotcellen zijn vanuit Alblasserdam, Nederland geleverd.

Hoge mate van flexibiliteit

Ondanks de forse productie-aantallen was een hoge mate van flexibiliteit toch één van de belangrijkste eisen die boven aan het wen­senlijstje van VOP stond. In totaal moeten 21 verschillende types op afroep en per batch ge­last kunnen worden, met de mogelijkheid ook enkelstuks te kunnen verwerken. De oplossing werd daarom gevonden in de toepassing van een centraal magazijn als opslagbuffer voor voorgehechte tanks. Iedere tank kan van daaruit met een conveyorsysteem onbemand naar de lasrobot worden getransporteerd, daar worden afgelast en vervolgens door die­zelfde conveyor bij een uitgiftestation worden afgeleverd.

Logistieke automatisering

Om overdag in 2 ploegen ook voldoende tanks op te kunnen spannen voor de lasproductie tijdens de nacht is de cel voor­zien van een zevental opspanstations waar de tanks worden gehecht en op mallen op pallets worden opgespannen. Iedere pallet wordt met de conveyor opgeslagen in het magazijn, dat met 2 etages ruimte biedt aan totaal 72 pallets. Voordeel van deze opzet is dat de pallets snel kunnen worden gewisseld, dat iedere willekeurige pallet direct beschikbaar is en er geen losse tanks meer op de werkvloer staan.

Twee identieke lasrobotcellen

Om aan de gevraagde lascapaciteit te kunnen voldoen is voor­zien in twee identieke lasrobotcellen, die beide zijn uitgerust met een drop-center manipulator. De tanks kunnen daardoor zodanig worden gepositioneerd dat de Panasonic TA 1900 lasrobots alle punten onder de meest gunstige laspositie kun­nen bereiken. Daarmee kon de gemiddelde cyclustijd naar 12 minuten worden teruggebracht. Met handmatig lassen werd tot dan toe 51 minuten geklokt en op de IGM lasrobot bijna 18 minuten. Die snelheidswinst is bepalend geweest om de hogere jaarcapaciteit te kunnen realiseren. De lasprogramma’s voor de meeste tanks waren al door de softwareprogrammeurs van Valk Welding CZ voorbereid. Terwijl de tanks worden gehecht en opgespannen in twee ploegen, wordt tijdens de nachtelijke uren alleen gelast. Dat ge­beurt volledig onbemand. De lasrobots hoeven dus niet meer op een operator te wachten.

40% tijdwinst

Uiteindelijk bleek door de inzet van de nieuwste Panasonic WG3 booglastechnologie, de cyclustijd nog korter dan werd verwacht. Met een cyclustijd van 11 minuten betekent dat voor VOP een tijdwinst van 40% tov de oudere lasrobot. Engi­neer Mr.Šturala: “Inzet van lasrobots is vanwege de snelheid en kwaliteit sowieso een vereiste om deze productie-aantallen te kunnen realiseren, maar over de hele linie hebben we ook te maken met een tekort aan vaklassers en voldoende gekwalifi­ceerde mensen die machines kunnen bedienen.”

Flexibel kunnen reageren op de marktvraag

VOP ziet de realisatie van een dergelijk lasproductiesysteem als pure noodzaak, niet alleen om de gevraagde productie-aantal­len te kunnen halen maar ook om flexibel en snel te kunnen reageren op de vraag uit de markt. Ingenieur name? :”Vanuit het magazijn kunnen we een groot aantal tanks klaarzetten en op afroep lassen, daarmee kunnen we onze klanten snel en just-in-time bedienen.” Met deze lasproductiecel is VOP zijn tijd ver vooruit en behoudt VOP de productie in Tsjechië. www.vop.cz

Direct informatie aanvragen

Terug naar het overzicht