Project onderwijsinstellingen

Sinds het bewustzijn is gegroeid dat er iets moet gebeuren aan de dalende instroom van jonge technici in de maakindustrie, worden op diverse fronten initiatieven ontwikkeld om die trend af te remmen.

Naast een afnemend aantal jongeren dat voor een technische opleiding kiest, sluiten opleidingen niet voldoende aan bij de huidige beroepspraktijk. Jonge leerlingen leren basisbewerkingen in de metaal zoals lassen, veelal alleen op een laag niveau, terwijl de maakindustrie volop gebruik maakt van lasrobots en moderne lasapparatuur. De huidige maakindustrie vraagt dus om leerlingen die daar al tijdens hun opleidingen mee hebben leren werken.

Om het onderwijs te informeren over de mogelijkheden van lasrobotisering geeft Valk Welding lezingen op HBO- en MBO-scholen, leidt zij studenten en docenten rond in haar eigen Technical Center, verzorgt Valk Welding gastlessen aan hogescholen en biedt zij stageplaatsen aan. Daarmee is vooral onder docenten een toenemende belangstelling voor lasrobotisering op gang gekomen. Door samenwerking met kennisinstituten, overheden, scholen en bedrijfsleven begint de integratie van lasrobots in het onderwijs nu langzaam op gang te komen. Inmiddels zijn Valk Welding lasrobots geplaatst bij technische opleidingen in Rotterdam, Dordrecht, Terborg, Rijssen, Antwerpen, maar ook aan het Deense EUC Nordvest en het Franse ENSTA. 

Het is duidelijk dat de lasrobot definitief een plek in het onderwijs gaat krijgen. Valk Welding levert daar graag onze bijdrage aan, om het draagvlak voor robotisering voor de lange termijn te vergroten. In het komende nummer van de Valk Melding besteden we uitgebreid aandacht aan dit onderwerp.
 
Komende zomer gaat Valk Welding ook een lasrobot plaatsen bij het Schoonhovens College. De levering is het gevolg van een langdurige samenwerking tussen de lokale bedrijfskring en het Schoonhovens College. 

Metaalbedrijven uit de regio Schoonhoven zijn door de uitstroom van 55-plussers in het bedrijfsleven op zoek naar nieuw personeel met voldoende technische kennis en ervaring. “Die zullen voor een groot deel uit de technische opleidingen moeten komen,” legt Robert Lock van las- en productiebedrijf Vlot Staal uit. Robert Lock is één van de initiatiefnemers van het lasrobotproject bij het Schoonhovens College. “Deze VBMO opleiding beschikt onder andere al over een teach-in draaimachine en een CNC freesmachine. Met een lasrobot kunnen ze hun leerlingen opleiden volgens de stand van de techniek, zoals die ook in het bedrijfsleven wordt toegepast.” 

Samen met Valk Welding zorgt Vlot Staal dat er een gebruikte lasrobotinstallatie bij het College wordt geplaatst, inclusief de nodige lasdampafzuiging en uiteraard de nodige support voor de docenten.

Direct informatie aanvragen
“Nieuw personeel met voldoende technische kennis en ervaring is schaars. Die zullen voor een groot deel uit de technische opleidingen moeten komen.”

Robert Lock
Vlot Staal

Terug naar het overzicht