picanol project

Valk Welding heeft een tweetal vergelijkbare robotconfiguraties geleverd voor de automatisering van de las- en lijmbewerking bij Picanol, één van ‘s werelds grootste fabrikanten van weefmachines.

Volgens Senior Buyer & Manufacturing Manager Geert Tanghe, was het vooral aan de technische knowhow en flexibele opstelling van Valk Welding te danken dat Picanol nu beschikt over een flexibel lasrobotsysteem en een zeer innovatieve robotoplossing voor de automatisering van het lijmproces.

Picanol zocht een robotintegrator voor de automatisering van de lijm- en lasbe­werking, die tevens bereid was voor de lijmapplicatie met derden samen te werken. Binnen het zeer lean & mean georganiseerde en hoog geautomatiseerde produc­tiesysteem werd de lasbewerking nog gedeeltelijk handmatig en het lijmen van transportrollen nog geheel met de hand gedaan. Geert Tanghe: “Het lijmen van ruwe materialen op de gladde rollen was tot voor kort eigenlijk nog een ambachtelijk proces dat een groot contrast met de rest van de productie vormde. Daar wilden we door automatisering van een nieuw lijmprocédé een kwaliteitsslag in maken. Wat betreft het lassen van de constructieve delen en transportrollen zochten we gedeel­telijk vervanging en uitbreiding voor de bestaande lasrobot.”

Weefmachines met 15 verschillende werkbreedtes

Op dit moment worden in het fabriekscomplex in het Belgische Ieper weefmachi­nes gebouwd in twee types met 15 verschillende werkbreedtes. De technologisch hoogstaande weefmachines van Picanol maken tot meer dan 1000 slagen per minuut, hetgeen zeer hoge eisen stelt aan de aandrijfcomponenten en stabiliteit van de weefmachines. Zo moeten de aandrijfcomponenten niet alleen sterk en slijtvast zijn, maar ook licht, zodat ze aan de snelle bewegingen kunnen weerstaan. Zijwan­den, gemaakt uit gietstukken leveren daarbij de nodige machinestabiliteit. Alle giet-, draai- en freesbewerkingen worden al sinds 75 jaar in eigen huis uitgevoerd.

Leverancierskeuze

Geert Tanghe: “Valk Welding is als merknaam in de regio bekend en zien we ook bij de toeleveranciers voor onze plaatwerkdelen terug. We hebben Valk Welding en nog een paar robotintegrators gevraagd een turn-key oplossing voor ons probleem aan te bieden. De lijmtoepassing vraagt om een speciale manipulator die niet standaard in het pakket van de meeste robotintegrators beschikbaar is. Daarnaast behoorden ook de ontwikkeling van de las­mallen en de programmering tot de turn-key opdracht en moest de robotleverancier samen willen werken met de leverancier van het te integreren lijmdoseersysteem. Alleen Valk Welding ging daarin mee en had geen moeite een niet-standaard systeem te ontwikkelen.”

2 Robotinstallaties op T-frame

De robotconfiguratie die Valk Welding heeft geleverd voor het gerobotiseerd lassen van transportrollen en traversen (stabilisatiekokers) in afmetingen van 1,5 tot 5,6 meter lengte, komt qua concept overeen met de configuratie voor het lijmen. Beide systemen bestaan uit een robot op een zogenaamd H-frame (torsievast frame met manipulatoren aan 1 kopse kant en 2 verschuifbare tegenlagers) in een speciale uitvoering. Beide robots zijn van het type Panasonic TA-1400. Rollen werden voorheen met een lasautomaat gelast, waarvan de besturing sterk verouderd was en niet meer kon worden geupgrade. Daarnaast werden flenzen nog handmatig aan de stabilisatiekokers gelast. Geert Tanghe: “Automa­tisering van beide processen moest leiden tot minder handarbeid en een hogere kwaliteit.”

Lasrobotinstallatie

In de lasrobotinstallatie die Valk Welding heeft geleverd beweegt een Panasonic TA-1400 lasrobot op een geïntegreerde baan van 6 m, om kokers en transportrol­len in lengtes tot 5,6m op 2 opspanstations te kunnen lassen. De manipulatoren aan beide zijden hebben een vaste kop en zijn aan het uiteinde voorzien van een ver­schuifbaar tegenlager. Daarmee kunnen zowel de klein­ste als de grootste lengtes van de transportrollen en stabiliteitskokers op één systeem worden gelast. Daarbij is ook de ontwikkeling en levering van de lasmallen en de programmering van de lasrobot voor de 2 types en 15 verschillende lengtes door Valk Welding verzorgd.

Lijmrobotinstallatie

Geert Tanghe: ”In onze weefmachines wordt de geweven stof aan de uitvoerzijde door 3 transportrollen geleid. Die moeten worden bekleed met ruwe textielmaterialen om de nodige grip te verkrijgen. Tot voor kort brach­ten we contactlijm met de hand aan op de rollen en de bekleding. Dat was niet alleen een tijdrovende klus maar had ook als nadeel dat de bekleding later moeilijk vervangbaar was. We zijn daarom overgestapt op een 2 componenten epoxylijm.” Delta Application Technics, gespecialiseerd in ontwerp en produc­tie van applicatie- en doseerinstallaties voor vloeibare en pasteuze producten, is gevraagd een oplossing te ontwikkelen om de lijm op een precieze en geautomatiseerde manier op de metalen transportrol­len aan te brengen, zodat een gelijkmatige verdeling van de lijm zou worden bereikt. “Door de doseerinstallatie te integreren in eenzelfde geautomatiseerde oplossing van Valk Welding, zou met een nagenoeg zelfde robotsysteem kunnen worden volstaan, wat een groot voordeel zou zijn qua onderhoud en gebruik. Alleen zou de lastoorts door een lijmkop moeten worden vervangen.”

Winst op kwaliteit

Geert Tanghe: “Voor de lijmapplicatie heeft Valk Welding hun afscha­kelsysteem voor de lastoorts aan de Panasonic lasrobot aangepast voor montage van de lijmkop. Een speciaal ontwikkelde manipulator zorgt ervoor dat de metalen transportrollen snel meedraaien terwijl de robot een lineaire beweging maakt. De bekleding kan daarna direct met de hand worden opgewikkeld, terwijl de manipulator langzaam meedraait. Met het nieuwe lijmproces is de hechting en daarmee de kwaliteit sterk verbeterd. De gelijkmatige manier van aanbrengen van de lijm met de robot zou met de hand bovendien nooit mogelijk zijn. Al met al behoort deze applicatie binnen Picanol tot één van de meest innovatieve.”  www.picanolgroup.com

 

Direct informatie aanvragen

Terug naar het overzicht