reha-pol-a

Toen de Belgische fabrikant van rolstoelen, Vermeiren, in 1994 onder de naam Reha-Pol-A een vestiging opzette in het zuiden van Polen, verhuisden twee door Valk Welding geleverde Panasonic-lasrobots mee naar Polen.

Toen de Belgische fabrikant van rolstoelen, Vermeiren, in 1994 onder de naam Reha-Pol-A een vestiging opzette in het zuiden van Polen, verhuisden twee door Valk Welding geleverde Panasonic-lasrobots mee naar Polen. Daarmee was de eerste Oost-Europese klant voor Valk Welding een feit. Inmiddels heeft Valk Welding 15 lasrobotinstallaties geleverd aan Reha-Pol-A, waarmee die relatie is uitgegroeid tot een duurzame klantleveranciersrelatie. Reha-Pol-A is een schoolvoorbeeld van hoogvolumeproductie volgens een hoge kwaliteitsstandaard dat jaarlijks vanuit Polen 80.000 rolstoelen afzet op de gehele wereldmarkt. Daarmee is Reha-Pol-A uitgegroeid tot de grootste producent van rolstoelen in Europa.

Inzet van lasrobots bij Reha-Pol-A is niet zozeer ingegeven door arbeidskostenbesparing, zoals in West-Europa een belangrijk issue is, maar puur uit oogpunt van efficiency. De 15 lasrobotcellen leveren een output van 250 stuks per dag in een drieploegendienst en daar kun je met handmatig lassen niet tegen op. Bovendien speelt de constante, hoge laskwaliteit een belangrijke rol bij dit soort producten. De productiefaciliteit in Polen is in 2004 uitgebreid met 10.000 m2, waar nu alleen de frames worden gemaakt voor de ruim veertig verschillende

modellen. Het basismateriaal voor alle types is 2 mm dunwandig buismateriaal, dat wordt gestanst, gebogen en lasergesneden. Daarvoor beschikt Reha-Pol-A ondermeer over moderne BLMbuigmachines en een Adige-tubelaser. Al die componenten moeten uiteindelijk worden gelast tot complete frames. De lasrobotcellen die Valk Welding daarvoor bij Reha-Pol-A heeft geleverd, zijn steeds gebaseerd op het H-frameconcept, met twee draaibare opspantafels van 3 m per cel. Voordeel van die opzet is dat steeds aan één opspantafel gelast kan worden, waarmee een optimale inschakeltijd van de lasrobot wordt bereikt. Voor de afmeting van 3 m is gekozen om over voldoende opspanruimte te beschikken om alle componenten voor één type op één cel te kunnen lassen. Iedere cel is ingericht voor één tot twee types. Om die reden worden de oudste types nog met lasrobots gelast met de eerste Panasonic-lasrobots van de AW-generatie, die eind jaren ‘80 zijn geleverd. Inmiddels zijn deze lasrobots al bijna twintig jaar oud en al meer dan 50.000 uur in gebruik. Zolang de oude rolstoeltypes op de markt blijven, worden deze lasrobotcellen in productie gehouden.

General manager Slawomir Golec is vanaf het eerste uur betrokken bij de inzet van de lasrobots. Over de samenwerking en de support van Valk Welding spreekt hij alleen in termen van voordelen. “De know-how die Valk Welding op dit gebied heeft, is in Polen nog niet te vinden. Onze mensen hebben inmiddels zoveel geleerd, dat we onderhoud en eventuele storingen zelf op kunnen lossen. Nu Valk Welding lokaal aanwezig is (Reha- Pol-A is twee uur rijden vanuit Ostrava) merken we het voordeel van de kortere lijnen en de ondersteuning in eigen taal.”

Voor de toekomst houdt Slawomir Golec rekening met een stijging van de loonkosten, die nu voor Europese begrippen nog laag zijn. Die bepalen voor het grootste deel de kosten van het assemblageproces. “Dat blijft echter allemaal handwerk. Daarom zal je vooral in de frameproductie de efficiency voort durend moeten aanscherpen. Dat proberen we ondermeer door steeds de nieuwste technologie in te zetten. In de laatste lasrobotcellen zijn daarom de nieuwste Panasonic TAWERSlasrobots ingezet. De general manager noemt vooral de hoge bewegingssnelheid van de nieuwe robotgeneratie, de collision detection en het spatvrije lasproces als grootste voordeelpunten op. Collision detection is een softwarematige oplossing die bij overmatige belasting van de toorts en afschakeling, de lasrobot direct uitschakelt. Voordeel is dat de operator de lasrobot weer kan inschakelen, zonder opnieuw te kalibreren en dat levert een behoorlijke tijdsbesparing op. Robotinstallatie nummer 16 is in bestelling bij Valk Welding en wordt in het derde kwartaal van 2007 geleverd.

www.rehapola.pl

Direct informatie aanvragen

Terug naar het overzicht