MetalFach IMG_3031

Metal-Fach Sp, één van de meest toonaangevende fabrikanten van landbouwmachines in Polen, is een langdurige samenwerking met Valk Welding aangegaan voor een grootschalige vernieuwing en uitbreiding van de lasrobotcapaciteit.

De hoge laskwaliteit, manier van programmeren en manier van lasnaadzoeken, waren doorslaggevende argumenten voor de keuze van Valk Welding als leverancier. Het project omvat de levering van zes lasrobotinstallaties in een periode van 10 maanden.

Metal-Fach had al ervaring met robotlassen maar liep door het ontbreken van een lasnaadzoeksysteem, met name bij het lassen van werkstukken met grote tolerantieverschillen, tegen beperkingen aan. Mr. Michaluk, Process engineer: “Programma’s moesten handmatig worden aangepast, wat ten koste van de efficiency ging en geen constante laskwaliteit opleverde. Wij willen producten van uitstekende kwaliteit leveren. De inzet van lasrobots speelt een cruciale rol voor zowel de kwaliteit als de capaciteit. Om deze reden gingen wij intensief op zoek naar een betrouwbare partner op dit gebied.”

Uitgebreide testfase
Valk Welding heeft in het technical center in Mosnov CZ een aantal lasdemonstraties en testen uitgevoerd op de door Metal- Fach geleverde producten. Ook is de offline programmering van een trailerframe-element in de offline software DTPS gedemonstreerd. Daarnaast werden meerdere referentiebezoeken afgelegd bij klanten van Valk Welding. Op basis van de referentiebezoeken en lasproeven koos Metal-Fach voor de technologie en knowhow van Valk Welding. Het duurde twee jaar, vanaf de eerste ontmoeting met medewerkers van Metal-Fach, tot de eerste order voor een lasrobotinstallatie werd ondertekend. Deze tijd was nodig om de juiste relatie tussen de bedrijven en wederzijds vertrouwen op te bouwen. Het stelde Metal-Fach ook in staat om meer programmeervriendelijke constructies voor robotlassen te maken.

Easy programming
Vereenvoudiging van de programmering en de mogelijkheid grote frames in een hoge kwaliteit te kunnen lassen, stonden bovenaan het wensenlijstje van de machinefabrikant. Een eisenpakket waar Valk Welding, als European robotintegrator met een vergaand specialisme in lasrobotisering, perfecte oplossingen voor biedt. Voor offline programmeren zet Valk Welding de DTPS software in; met meer dan 750 licenties in Europa, één van de meest toegepaste offline programmeersystemen voor lasrobots in Europa. DTPS is in nauwe samenwerking tussen Panasonic en Valk Welding ontwikkeld om de lasproductie op een flexibele manier te automatiseren.Lasnaadzoeken
Om bij het lassen van grote frames een hoge laskwaliteit te realiseren is het van belang dat de lasrobot de tolerantieverschillen in het werkstuk vooraf controleert en indien nodig de positie van de lasnaad in het lasprogramma corrigeert. Valk Welding maakt daarbij gebruik van de lasnaadzoeksystemen Quick Touch (zoeken met de lasdraad). Met dat systeem loopt de lasrobot eerst met de lasdraad langs een aantal punten van de lasnaad en vergelijkt de gevonden posities met de geprogrammeerde posities. Eventuele afwijkingen worden door de software automatisch in het hele of een gedeelte van het programma aangepast, zodat de lasrobot daarna de lasnaad exact volgt en een hoge laskwaliteit gegarandeerd kan worden.

Eerste systeem
Metal-Fach besloot om een eerste lasrobotinstallatie in te zetten om chassis van 2.200 x 4.200 mm voor trekkeropleggers gerobotiseerd te gaan lassen. Met de inzet van
deze lasrobotinstallatie heeft het bedrijf de lasproductie van deze chassis kunnen verdubbelen. Naar aanleding van het succes besloot  Metal-Fach de cel uit te breiden met een tweede lasrobot om de mogelijkheden van het systeem volledig te kunnen benutten.

Vijf lasrobotinstallaties volgenden
Dit jaar installeerde Valk Welding nog eens vijf installaties voor gerobotiseerd lassen van kleinere en grotere constructies, halffabrikaten, subassemblages en voor volume productie van ketels voor verwarmingsinstallaties. Het systeem voor de ketels is uitgerust met een DropCenter-manipulator met twee assen. "Dankzij de DropCenter-manipulator heeft de robot maximaal bereik op alle posities in de werkstukken.”

Offline programmering
Mr. Rymaszewski, Production Manager: "We gebruiken de offline programmeer software DTPS nu erg veel. Deze 3D-software heeft het werk van de programmeurs aanzienlijk vereenvoudigd. DTPS wordt ook gebruikt om programma's aan te passen die online met de Teach Pendant zijn geschreven.

Niet zonder onze "super crew"
Production manager Mr. Rymaszewski, "Implementatie van de lasrobot technologie is niet alleen een kwestie van investeren in hardware en software en veranderingen in de logistiek of constructie. Een heel belangrijk onderdeel in deze puzzel is het creëren van het juiste team van mensen wiens kennis, wederzijds begrip en vooral vastberadenheid medebepalend zijn voor het succes. Zonder ons "super crew" zou de snelle implementatie van robotlassen en serieproductie niet zijn gelukt. De investering in robotsystemen was zeer hoog, maar we verwachten een terugverdientijd van 3,5 tot 5 jaar. We mogen niet vergeten dat dankzij de automatisering ook de werkomstandigheden van de medewerkers aanzienlijk zijn verbeterd, evenals een zeer grote technologische sprong, niet alleen op het gebied van lassen, maar ook in andere onderdelen van de productie. "
www.metalfach.com.pl

MetalFach%20IMG%202977.jpg

Direct informatie aanvragen

Terug naar het overzicht