System Trailers 2015_0649 kopie

Doorlooptijd met 30% verkort

System Trailers Fahrzeugbau GmbH bouwt complete opleggers en aanhangers voor vrachtwagen­fabrikanten. Het zo concurrerend mogelijk produceren van grote aantallen in een grote variatie is daarbij een continue uitdaging. Sinds deze Duitse trailerbouwer is overgestapt op Valk Welding lasrobotinstallaties heeft het bedrijf de doorlooptijd met 30% gereduceerd. Maar de ambities liggen nog hoger. Samen met Valk Welding wil System Trailers de kwaliteit verder verbeteren en de kosten verder omlaag brengen.

Binnen de branche van trailerbouw is de concurrentie groot. System Trailers in het Duitse Twist heeft daarin, als onafhankelijk producent van opleggers en aanhangers, een onderscheidende positie verworven. Wekelijks rollen 60 tot 70 trailers uit het fabriekscom­plex. 70% van de omzet gaat daarbij naar het buitenland. Directeur Ralf Saatkamp: “Onze strategie is, door het bundelen van de vraag van meerdere vrachtwagenfabrikanten, gunstige inkoopvoorwaarden en een zeer effi­ciënte productie mogelijk te maken. Daarmee kunnen we onze klanten een constante hoge kwaliteit en gunstige inkoopprijzen bieden.” System Trailers heeft haar organisatie, pro­ductie en automatisering daarvoor geheel afgestemd op een grote variatie binnen een hoog volume productie omgeving.

Programma’s nagenoeg zonder correcties op de lasrobot

System Trailers zette al tien jaar lasrobots in voor het gerobotiseerd aflassen van langsdra­gers en chassisdelen, toen het de overstap naar een Valk Welding lasrobotinstallatie maakte. Ralf Saatkamp: “Door het grote aantal verschillende trailers is de omsteltijd van de lasrobot een cruciale factor. We hebben toen gezocht naar een partner die de hele program­mering flexibel in kon richten. Valk Welding onderscheidt zich met haar offline program­meersysteem DTPS op dat gebied. Naast de levering van een lasrobotinstallatie voor het lassen van langsdragers zijn we tevens over­gestapt op offline programmeren. Daarbij kan de lasrobot nagenoeg zonder correcties met de programma’s aan de slag. We waren direct onder de indruk van de eerste Valk Welding lasrobotinstallatie en de creatieve ideeën waarmee zij de mogelijkheden van de lasrobot beter weten te benutten.”

Drie identieke lasrobotinstallaties

Twee jaar later heeft Valk Welding nog eens twee dezelfde lasrobotinstallaties geleverd. Alle drie de lasrobotinstallaties zijn ingericht op het lassen van langsdragers met een standaardlengte van 13,65 m. De laatste twee lasrobots staan in een rechter en linker uitvoering naast elkaar. Langsdragers die op de rechter lasrobot zijn afgelast worden automatisch gekanteld en naar de andere lasrobotinstallatie getransporteerd, waar de andere zijde kan worden afgelast. Mede door deze logistieke automatisering heeft System Trailers de doorlooptijd van de langsdragers met 30% verkort.

Partnerschap

Ralf Saatkamp: “We zijn zeer efficiënt inge­richt. Omdat we het produceren van een grote variatie binnen een volumeproductie zeer goed beheersen, bieden we onze klanten zowel kosten-, als kwaliteitsvoordelen. Daarbij bouwen we bewust geen eigen merknaam in de markt op. 95% Van de bij ons gepro­duceerde trailers verlaat de fabriek met het logo van onze klanten. Daardoor kunnen we klantspecifieke producten tegen uiterst gun­stige condities aanbieden. Belangrijk daarbij is een partnerschap met de klant op te bouwen, om zo de wensen van de klant beter te leren kennen. Op diezelfde basis werken we samen met Valk Welding.”

Automatische programmering

“Ons doel is de omzet verder te verhogen. Op dit moment is één medewerker slechts 2 dagen per week bezig met offline program­meren in DTPS. Toch willen we de program­mering verder in de workflow integreren. Daarvoor werken we nu intensief samen met Valk Welding om met APG de program­mering van de lasrobots te automatiseren op basis van CAD data, gekoppeld aan ERP. Ook hier komt het bijzondere karakter van de firma naar voren. Naast de kennis zijn dat vooral de motivatie, innovatie en plezier om oplossingen te ontwikkelen.”

Lasnaadvolgen met de Arc-Eye lasersensor

Volgende stap is de inzet van het Arc-Eye las­naadvolgsysteem. Door tolerantieverschillen en spanningen die tijdens het lasproces ontstaan, is het noodzakelijk te controleren of de positie van de lasnaad overeenkomt met de gepro­grammeerde positie. Eventuele afwijkingen zijn niet voorspelbaar, zodat je het programma alleen achteraf kan corrigeren. Valk Welding zet daarvoor Quick Touch (draadzoeken) en Arc- Sense in om de lasnaad te zoeken en daarna te volgen. Om dat proces te versnellen en de laskwaliteit verder te verhogen gaat System Trailers Valk Weldings Arc-Eye lasnaadvolgsys­teem inzetten. De lasersensor van de Arc-Eye is voor de lastoorts gemonteerd en maakt met cirkelvormige scans een compleet 3D beeld van de lasnaad. Ralf Saatkamp: “Daarmee zorgt het Arc-Eye systeem ervoor dat de lasrobot de lasnaad exact volgt, zodat een betrouwbare lasnaad wordt verkregen. Bovendien verkorten we daarmee de cyclustijd over 13,65 m nog een stap verder.” www.system-trailers.de

Direct informatie aanvragen
“We waren direct onder de indruk van de eerste Valk Welding lasrobot¨installatie”

Ralf Saatkamp

Terug naar het overzicht