ETS_1186

Robot last stalen lateien in kleine aantallen met grote variatie

Valk Welding heeft een lasrobotinstallatie geleverd aan de Belgische toeleverancier ETS (European Techno Steel), waarop stalen lateien voor metselwerkondersteuning worden gelast. De kleine aantallen en grote variatie in uitvoeringen, vormden voor de software engineers van Valk Welding een grote uitdaging om dat te vertalen naar een eenvoudig te bedienen systeem. Met de nieuwe lasrobotinstallatie heeft ETS, naast de voordelen van
automatisatie, tevens een oplossing gevonden voor een nijpend tekort aan vaklassers en voldoet ETS aan de hoogste eisen van de laskwaliteit.

ETS is gespecialiseerd in de toelevering van constructieve stalen elementen voor woningbouw, utiliteitsbouw en civiele werken. Daarbij ligt de nadruk op hoge precisie producten. De productie van lateien voor metselwerkondersteuningen bepaalt 30% van de omzet. De lateien worden onder de merknaam Scaldex door de gelijknamige verkoopmaatschappij op de Belgische en Nederlandse markt verkocht. Daarbij gaat het in alle gevallen om maatwerk en kleine aantallen.

Prijs en levertijd bepalend
Om concurrerend te zijn in deze markt, moet de prijs scherp en de levertijd zo kort mogelijk zijn. Aan ETS de taak om dat waar te maken. Zaakvoerder Geert Pas: “Automatisering van de lasbewerking lag daarom voor de hand, maar de grote variatie in de positie van de dragers en de lengte, dikte en vorm van de liggers, vormt een complexe opgave voor een lasrobotintegrator. Valk Welding, die al eerder lasrobots aan ons heeft geleverd, durfde die uitdaging echter wel aan. We kennen Valk Welding al 20 jaar. Wanneer ze zeggen dat ze ervoor gaan, hebben we daar ook het volste vertrouwen in.”

Eenvoud in bediening
Naast de vraag de manuele lasproductie te automatiseren met een lasrobot, was eenvoud in bediening een tweede zwaarwegende eis van ETS. Geert Pas: “Bij iedere serie verschilt de afstand en positie van de dragers.
Een operator mag zich in de positie van de dragers niet vergissen. Daarom hebben we aan Valk Welding gevraagd een mal te ontwikkelen, waarin per serie, de positie van de dragers exact wordt aangegeven. Een operator kan zo precies zien waar de lasrobot een drager aan de ligger moet lassen.”

Lasrobotinstallatie op E-frame
Het door Valk Welding geleverde concept blinkt uit in eenvoud. De lasrobotinstallatie omvat twee identieke opspanplaatsen, die naast elkaar op een E-frame basis staan opgesteld. Beide opspanplaatsen zijn uitgerust
met een geavanceerde mal, die de liggers met 3 servo motoren klemt. De positie waar de dragers moeten worden geplaatst, wordt op de balk met leds aangegeven. Bij iedere serie verschilt die positie weer. Een Panasonic TL-1800 WG lasrobot last vervolgens de dragers op de ligger, zonder dat voorhechten noodzakelijk is.

Programmakeuze via qr-code
Achter de eenvoud van het systeem schuilt een complex systeem van dataverwerking, vanaf orderinvoer door Scaldex tot aan automatische instelling van de mal en programmering van de lasrobot. Scaldex biedt haar orders aan in een Excel sheet. Door derden ontwikkelde maatsoftware ‘Profilemaker’ zorgt dat deze data aan het ERP systeem van ETS wordt gekoppeld. Aantallen en uitvoering worden daarbij dus geheel door Scaldex bepaald. Vanuit het ERP systeem worden eerst de CAM-data voor de lasersnijmachine en plooibank voor de liggers gegenereerd. De laser graveert een qr-code op de ligger, die bij de lasrobot door de operator wordt uitgelezen. De celbesturing ziet hiermee om welke order het gaat, waarna zowel de mal, als de lasrobot automatisch worden ingesteld. De software engineers van Valk Welding hebben hiervoor maatwerksoftware ontwikkeld die op parametrische basis dynamisch reageert op de input. Per job genereert de robotbesturing het programma voor de lasrobot en wordt de positie van de dragers doorgegeven aan de mal. Van de 68 posities lichten de leds op van de bijbehorende positie van het type latei. De operator hoeft alleen de dragers op de positie te plaatsen, waar een led brandt, en aan te geven op welke van de beide stations de lasrobot moet gaan lassen.

Gecontroleerde productie
80% van alle lateien loopt nu over de nieuwe lasrobotinstallatie. Voor ETS levert de investering sowieso een veel hogere output op ten opzichte van het manueel lassen. “En”, benadrukt Geert Pas, “de productie is nu geheel controleerbaar en de laskwaliteit is altijd constant. De besturing legt de kwaliteit en samenstelling van de las vast in een rapportage, zodat we dat altijd conform EN-1090 kunnen aantonen. Daarnaast voeren we tussentijds visuele lasinspecties uit. Met de lasrobotinstallatie kunnen we nu sneller reageren op de vraag uit de markt.” www.pas-ets.be

Direct informatie aanvragen

Terug naar het overzicht