2016-06-08 Revicon Project Valk Mailing

Revicon haalt met nieuwe lasrobotcellen ander werk binnen

Door de lage olieprijs wordt wereldwijd 30% minder geïnvesteerd. Toeleverancier Revicon, die met speciaalbouw voor de upstream olie- en gaswinning, bijna 100% afhankelijk was van die sector, moest daarom drastisch reorganiseren. Met minder medewerkers en investeringen in nieuwe snij- en lasapparatuur produceert Revicon inmiddels ook RVS seriewerk op kleinschalige basis. Twee lasrobotcellen van Valk Welding spelen daarin een cruciale rol.

“Met ons werk voor de olie- en gaswinning is binnen Revicon veel kennis aanwezig op het gebied van RVS. Daarmee zijn we ook voor OEM-ers uit andere sectoren interessant. Een RVS product aan de buitenzijde lassen, zodat de las ook aan de binnenzijde 100% doorgelast is, vraagt om kennis en ervaring. Vanwege onze competenties zijn we daarom onder meer door Lely Industries benaderd om samen met een collega alle RVS onderdelen voor de arm van hun nieuwe melkrobot te produceren. Voor een plant in het Midden-Oosten gaan we ook nog eens single wellhead control panels en cabinets seriematig produceren. Daarmee zijn we minder afhankelijk van één sector,” legt directeur/eigenaar Sjaak de Koning uit.

Ferris Wheel concept

Revicon beschikte al over een Valk Welding lasrobotcel op een H-vormig frame met een opspanlengte van 4 m. “Die lengte benutten we in de praktijk eigenlijk maar weinig, omdat we veelal kleine producten lasten. Bovendien moet je bij die opstelling voor iedere opspan­ning omlopen. Vanuit mijn optiek vond ik dat achteraf gezien niet handig,” licht Sjaak de Koning toe.

De installaties, die Revicon voor de upstream olie- en gaswinning bouwt, zijn meestal enkelstuks maatwerkproducten, met een forse engineersinspanning. “Wil je seriematig gaan produceren op een kleinschalige manier, dan moet je meer lean en mean naar je produc­tie gaan kijken. Producten moet je dan snel, binnen maximaal 1 minuut kunnen wisselen. Voor de lasproductie zag ik het Ferris Wheel concept daarom meer voor de hand liggen. De opspanning draait in die opstelling voor iedere run om z’n as naar de operator toe, zodat deze vanuit één kant kan blijven werken en geen tijd verliest aan heen en weer lopen. De producten op de opspantafel blijven altijd horizontaal, zoals in een reuzenrad.” (red. De naam Ferris Wheel is ontleent aan George Ferris die in 1893 ‘s werelds eerste reuzenrad heeft ontworpen.)

Twee identieke lasrobotinstallaties

Valk Welding heeft de vraag van de klant uitge­werkt tot een werkbaar concept, waarin tevens de wens van automatische toortswisseling is meegenomen. Sjaak de Koning: “Sommige pro­ducten vragen om zowel MIG, als TIG lassen in het zelfde product. Wanneer je die proceswis­seling mee kan automatiseren, is de ombouw geen belemmering meer voor de proceskeuze. Valk Welding heeft de skills in huis om een der­gelijke cel met dat soort functionaliteiten tot in perfectie uit te voeren. Dat vertrouwen hebben ze in het verleden al bewezen.”
Omdat de capaciteit van één lasrobotcel niet voldoende is voor de lopende orders, levert Valk Welding binnenkort een tweede identieke installatie met een Panasonic TL-1800 lasrobot.

Korte wisseltijden

Aan de wens van zo kort mogelijke wisseltijden wordt enerzijds voldaan met het Ferris Wheel concept. anderszijds schakelt de lasrobot automatisch naar het juiste lasprogramma. Inductieve sensoren in het opspansysteem herkennen het juiste product. “Een product wisselen we compleet met mal. Per station hebben we 256 verschillende mallen. Zowel de lasmallen als de programma’s maken we zelf. Daarvoor hebben onze mensen al voldoende ervaring met DTPS, de offline programmeer software van Panasonic. Aan de werkvoorbe­reidingskant leveren we weliswaar een hogere inspanning, maar belangrijker is, dat de lasro­bot daardoor een langere inschakelduur heeft en we binnen één minuut van product kunnen wisselen.”

Langlopende orders

Sjaak de Koning: “We zijn niet uit op een­malige opdrachten, maar op een langdurige samenwerking met onze partners. Met de OEM-er, waar we nu de controllers en cabinets voor produceren, hebben we samen het kostenplaatje voor het hele productie- en assemblageproces eens kritisch tegen het licht gehouden. Mede door wat aanpassingen in het product, kon ook de montagetijd worden gehalveerd, waardoor we het product goed­koper in de markt konden zetten. Daardoor konden we samen een langlopende order binnen halen!
Ook Lely Industries is voor ons geen nieuwe klant. Tot voor kort deden we voor hen alleen prototypebouw. In die periode is een goede samenwerking opgebouwd, waarin onze kennis van de maakbaarheid naar boven is komen drijven. Ook met Lely hebben we een langdurige samenwerking.”

Productieruimte verdrievoudigen

De Koning heeft goede verwachtingen voor de toekomst van zijn bedrijf. Naast investe­ringen in de lasrobots en een nieuwe Trumpf fiberlaser, is hij gestart met de voorbereidin­gen van de bouw van een bedrijfshal van 8.000 m2. Daarmee beschikt Revicon straks over 12.000m2 bedrijfsoppervlakte. www.revicon.com

Direct informatie aanvragen

Terug naar het overzicht