vdl

Binnen de VDL Groep heeft Valk Welding onlangs een gecombineerde boog-/stiftlasinstallatie geleverd.

Binnen de VDL Groep heeft Valk Welding onlangs een gecombineerde boog-/stiftlasinstallatie geleverd. De installatie wordt ingezet voor het lassen van producten voor de auto­mobielindustrie. Producten voor deze sector moeten absoluut zero-defect worden toegeleverd. Het aanbrengen van componenten met behulp van het stiftlasprocédé moet daarom te allen tijde volautomatisch worden doorge­voerd. Om 100% zeker te zijn dat deze stiften ook daadwerkelijk zijn aange­bracht worden de stiften door de robot op het product gelast.

Om met één robot zowel booglas- als stiftlasbewerkingen volautomatisch uit te kunnen voeren, is de Panasonic booglasrobot uitgerust met een Schunk wisselgereed­schap. Voor beide bewerkingen wisselt de robot volautomatisch tussen de standaard booglastoorts en een stiftlaskop van Thomas Welding. De stiftlaskop is uitgerust met een volautomatische toevoer die de stiften in de kop positioneert. Het toepassen van deze bij­zondere combinatie is het resultaat van een jarenlange succesvolle samenwerking tussen de VDL Groep en Valk Welding, die heeft geresulteerd in een hoge mate van automati­sering van meerdere lasprocessen. De instal­latie is inmiddels de zevende booglasrobot die Valk Welding binnen de VDL Groep heeft geïnstalleerd.

Direct informatie aanvragen

Terug naar het overzicht