bollegraaf

De mega-lasrobotinstallatie die Valk Welding heeft gebouwd voor Bollegraaf Recycling Machinery in Appingedam, is onderdeel van een omvangrijk inves¨teringsprogramma

De mega-lasrobotinstallatie die Valk Welding heeft gebouwd voor Bollegraaf Recycling Machinery in Appingedam, is onderdeel van een omvangrijk inves­teringsprogramma dat binnen twee jaar een verdubbeling van de productie van balenpersen mogelijk moet maken. Bollegraaf anticipeert daarmee op de sterk groeiende markt voor milieu- en recyclingtechnologie. Het investerings­programma omvat naast de mega-las­robotinstallatie, het DTPS G2 off-line programmering- en het Wire Wizard draadaanvoersysteem van Valk Wel­ding. Tevens een snijstraat en een zware buigrobot. Daarmee is het bedrijf in staat de productietijd sterk te verkorten en enkelstuks voortaan op een flexibele te manier te kunnen produceren.

De mega-lasrobotinstallatie heeft een langsverplaatsing van 33 m met 3 maal een dwarsverplaatsing van 3 m gecombineerd met een hoogteverplaatsing van 1,9 m. De drie Panasonic TA1900-WG lasrobots zijn hangend aan de hoogteverplaatsing gemon­teerd. De werkstukken worden geposito­neerd door 2 manipulatoren van 6 en 25 ton draagvermogen. Op de zwaarste manipulator worden complete frames voor balenpersen gelijktijdig door twee robots afgelast. Op de tweede opspanplaats worden de stempels en grote kleppen voor het persdeel van de Bollegraaf balenpersen gemaakt. Alle drie de robots kunnen gelijktijdig werken, waarbij de manipulatoren ook nog eens afzonderlijk worden aangestuurd. In totaal worden daar­mee 27 assen afzonderlijk aangestuurd.

Kunststukje

Met de 27 assen die afzonderlijk kunnen worden aangestuurd, benut dit project dan ook maximaal de mogelijkheden van het off-line programmeersysteem DTPS G2. Omdat de drie lasrobots elkaar niet in de weg mogen zitten zijn de veiligheidszones hierin van groot belang. Voor hoofd productie, Bram Bos, was off-line programmering één van de belangrijkste randvoorwaarden: “We wilden complete frames aflassen en die ook volledig off-line kunnen programmeren. Daarvoor hebben we ons in het voortraject uitgebreid georiënteerd bij diverse projecten in scheeps- en trailerbouw door heel Europa. Valk Welding viel daarin als enige robotintegrator op die eerder een dergelijke zware installatie had geleverd o.a. bij de Poolse trailerbouwer Wiel­ton. Het feit dat Valk Welding een organisatie is met hoogwaardige technische kennis op zowel robot- als lasgebied, gaf voor ons de doorslag.”

Plan van aanpak

“Een dergelijk project van de grond krijgen is zowel voor de leverancier als voor ons niet alledaags. Implementatie van een dergelijk systeem brengt ook een andere manier van werken met zich mee, die door alle afde­lingen gedragen moet worden. Bovendien moet ook de mindset voor programmering bij enkel stuks productie worden vastgelegd. We hebben daarom een zwaar projectteam geformeerd, waarin 6 personen van Bollegraaf en 5 van Valk Welding. Medewerkers van R&D, engineering en productie zijn op die manier nauw bij de totstandkoming van dit project betrokken geweest. Gelijktijdig is een aantal medewerkers opgeleid voor programmering”, licht Bram Bos toe.

Sterke verkorting doorlooptijd

Naast de voordelen van een hoge herha­lingsnauwkeurigheid, waren bij Bollegraaf bedrijfseconomische redenen doorslaggevend bij de beslissing een dergelijke automati­seringsoperatie in gang te zetten. Voor het handmatig lassen van frames voor de balen­persen, met 3-laagse hoeklassen, hadden de lassers van Bollegraaf in totaal 2 weken nodig (inclusief nabewerking). Met de inzet van 2 lasrobots gelijktijdig loopt de cyclustijd voor een compleet frame terug naar 21 uur. Daar­mee bereikt Bollegraaf niet alleen een forse besparing op de loonkosten, maar is het door de kortere doorlooptijd ook niet meer nodig delen op voorraad te produceren. Daarmee wordt volledig voldaan aan de doelstelling de flexibiliteit te verhogen en de voorraad naar nul terug te brengen.

Thick plate software

De frames voor de balenpersen van Bollegraaf zijn opgebouwd uit 30 mm dik plaatstaal. Het meeste laswerk wordt in hoeklassen in drie lagen met 1,2 mm massieve SG-2 draad in A15 lashoogte gelegd. Toepassing van Thick Plate software maakt het mogelijk om met een robot programma wat alleen de eerste laag beschrijft automatisch alle lagen op te bouwen, als ook via snelzoekmacro’s snel en eenvoudig de tolerantie in het product op te zoeken.

www.bollegraaf.com

 

Direct informatie aanvragen

Terug naar het overzicht