Opties

De Panasonic lasrobots kunnen worden uitgerust met verschillende soorten zoeksystemen.

Deze systemen stellen u als robotgebruiker in staat om automatisch correcties toe te laten passen in bestaande robotprogramma’s wanneer het werkstuk hierom vraagt.

In ieder werkstuk wat gelast gaat worden met de lasrobot kunnen afwijkingen aanwezig zijn. Om de tolerantie van deze afwijkingen zo laag mogelijk te houden kan de robot uitgerust worden met deze zoeksystemen. Deze systemen controleren het werkstuk en bepalen op deze wijze per product of het referentiepunt uit het robotprogramma klopt met het daadwerkelijke referentiepunt van het werkstuk.

Indien de robot dankzij deze zoeksystemen een afwijking in het werkstuk en daarmee dus de lasnaad ontdekt zal deze aan de hand van de nieuw gemeten referentiepunten zijn positie en het programma opnieuw bepalen inclusief de correcties.

De Panasonic lasrobot kan uitgerust worden met de volgende zoeksystemen:
- Mechanisch tactiel zoeksysteem; het referentiepunt wordt gevonden door middel van spanning op de gaskop.
- Elektrisch tactiel zoeksysteem (quick touch); hierbij wordt het referentiepunt bepaald door middel van spanning op het lasdraad
- Naadvolgsysteem; bij dit systeem wordt dankzij een pendelende beweging gecontroleerd of de referentiepunten kloppen
- Vision systeem; hierbij wordt door middel van laser sensor techniek de lasnaad real-time gevolgd waarna het pad van de robot aangepast kan worden indien nodig.

Direct informatie aanvragen