Logo

Wielton implementerer stor opgradering til svejselinje til større tipvognsopbygninger

Wielton, den polske trailer- og sættevognsproducent, har øget sin produktion 6 gange i de sidste 15 år, til dels også ved at anvende svej¬serobotsystemer. I denne periode har Valk Welding leveret 18 svejse¬robotsystemer. Den seneste leverance består af en opgradering af de største anlæg (installeret i 2005) til svejsning af plader til sidevægge og bundplader og komplette tipvognsopbygninger til den nyeste tekno¬logi. Mariusz Skupinski, chef for robotprogrammeringsafdelingen hos Wielton, fortæller, hvordan Valk Weldings svejserobotteknologi har bidraget til at realisere deres ambitioner om at ekspandere.

Wielton

15 års succesfuldt samarbejde mellem wielton og valk welding

Indtil 2004 har Wielton produceret 2.000 til 3.000 trailere/produkter om året uden robotisering. På baggrund af den stigende efterspørgsel efter deres trailere, ønskede Wielton at fordoble produktionen på dette tidspunkt, dels ved at anvende svejserobotter. Til dette projekt er hele forløbet af analyser, koncepter og tilbud gennemgået med flere europæiske leverandører. Krzysztof Tylkowski, Wieltons (daværende) ejer, valgte Valk Welding og erklærede i 2006, efter at de første projekter var gennemført: ‘’Fra starten stolede og troede Valk Welding på, at disse investeringer ville betale sig tilbage, og Valk Welding veg ikke tilbage fra et samarbejde med os.’’

Foreløbere

Valk Welding leverede de første svejserobotsystemer i 2004. I perioden herefter fulgte 16 yderligere robotanlæg og flere licenser til offline programmeringssystemet DTPS. Svejserobotanlægget bruges til svejsning af alle mulige komponenter fra mindre underenheder til komplette chas¬sisrammer. Det mest imponerende anlæg er ét på 45 meter længde, som Valk Wel¬ding leverede i 2005; ved hjælp af dette anlæg kan alle flade underenheder til tipvognsopbygninger blive svejst, samt af et XYZ-system, hvor hele tipvognsopbygninger bliver sammensvejst i den specielle opspændingsanordning, som er placeret på en manipulator på 10 tons vægt. Hele dette „sæt” kaldes W5-linje.
Mariusz Skupinski: “Med dette koncept var Wielton langt forud sin tid og realiserede en stor kapacitetsudvidelse.’’

Stærk ekspansion i europa

Wielton-koncernen ekspanderede betydeligt på de seneste år på den lokale fabrik i Wielun. Desuden udvidede koncernen sine aktiviteter endnu mere i Europa på grund af overtagelsen af flere virksomheder på det europæiske marked, herunder den franske trailerproducent Fruehauf, den tyske Langendorf, de italienske trailerproducenter Viberti og Cardi, samt sidst, men ikke mindst den engelske virksomhed Lawrence David. Den hurtige ekspansion krævede en fordobling af kapaciteten på W5-linjen i 2017.

Opgradering af w5-linjen

Den eksisterende W5-linje bestod af et svejserobotanlæg på 45 m længde til svejsning af sidevæggene og bundpladerne og et XYZ-anlæg på 17 m længde til svejsning af komplette tipvognsopbygninger. Efter nogle måneders grundig undersøgelse blev det besluttet at dele og udvide 45 m-systemet i to identiske anlæg på 27 m længde og at udstyre et af disse med to nye svejserobotter. Opgraderingen af 17 m-anlægget til svejsning af komplette tipvognsopbygninger var også en del af planen.

Sammenligning af leverandører

Mariusz Skupinski: “Baseret på en vurdering af konkurrenternes muligheder sammenlignet med den teknologi, som Valk Welding tilbyder, valgte vi igen Valk Weldings løsning. Overtagelsen af de andre trailervirksomheder, hvor der var installeret andre løsninger, gav os muligheden for at sammenligne. Efter en længere evalueringsperiode af forskellige meto¬der og praktisk erfaring med anlæg fra andre leverandører, valgte vi at fortsætte samarbejdet med Valk Welding. Lige fra starten var vi overbeviste om, at et projekt på denne størrelse ville ende med et godt resultat, hvis vi valgte Valk Welding.’’ Opgraderingen realiseredes i første halvdel af 2018.

Følgning af svejsesømme på aluminiumsdele

‘’Med realiseringen af opgraderingen, er vi på den rette vej til at nå vores mål. Målet var at fordoble kapaciteten på W5-linjen med samme pladsforhold. I dag (februar 2019) er det ca. 8 måneder siden opgraderingen er installeret. På grund af problemer med logistikken er det endnu ikke lykkedes at fordoble produktionen, men vi kommer stadig tættere på målet. Det forventes, at målet vil blive nået i løbet af 2019. En af de vigtigste teknologier, som har muliggjort fordoblingen af kapaciteten, er Valk Weldings Arc-Eye lasersensor til følgning af svejsesømme. Takket være denne teknologi er problemer med nøjagtigheden og svejsekvaliteten, især i forbindelse med svejsning af aluminiumsdele, så godt som elimineret. Vores erfaring med DTPS offline programmeringssoftwaren gjorde det også muligt at starte den opgraderede linje på meget kort tid,’’ fortsætter Mariusz Skupinski.
Jakub Vavrecka, ansvarlig for Valk Weldings aktiviteter i Central- og Østeuropa: ‘’Valk Welding er stolt af at være en del af Wieltons succes. Jeg er beæret over at kunne sige, at vi voksede op sammen. Wielton-koncernens nuværende produktion er allerede 18.000 produkter pr. år, hvilket betyder, at produktionen er øget med en faktor på ca. 6 i de seneste 15 år. I mellemti¬den har Valk Welding også leveret en komplet chassislinie med 8 roboter til den franske virksomhed Fruehauf, som nu ejes helt af Wielton-koncernen.’’

Wielton undervisning på den lokale tekniske skole:

I 2014 besluttede Wielton at åbne en særlig klasse på den lokale tekniske skole. Klassen understøttes fuldt ud af Wielton med henblik på at uddanne unge til deres egne aktiviteter. Valk Welding har støttet denne aktivitet ved at levere et komplet robotanlæg til undervisnings¬formål
www.wielton.com.pl

Valk Welding er stolt af at være en del af Wieltons succes.

Jakub Vavrecka, ansvarlig for Valk Weldings ak¬tiviteter i Central- og Østeuropa

Download den fulde Valk Mailing

Relaterede

Contact

We like to think along with you in finding solutions for your (welding) automation, welding wires and welding accessories. We are looking for the connection and prefer to be a partner rather than a supplier.