Logo

Komplet produktionslinje til Centrum Pæle

Centrum Pæle A/S, der er medlem af Centrum Group, Europas største producent af stålforstærkede betonpæle til fundamenter, implementerede i slutningen af 2016 en komplet produktions­linje til CPG-koblinger. CPG-koblinger bruges til at sammenkoble stålforstærkede fundamentpæle, når den samlede påkrævede pælelængde overgår den maksimale transport- eller produktions­længde for en enkelt pæl. CPG-koblingen gør det muligt at forbin­de 2 eller flere fundamentpæle på stedet på en hurtig og effektiv måde uden at gå på kompromis med hele pælens kapacitet og integritet. Valk Welding byggede produktionslinjen sammen med sine danske partnere.

Centrum Pæle

Produktionslinjen producerer 120,000 koblingspæle om året

På grund af den store mængde koblingspæle, der var behov for, blev Valk Welding og deres danske partnere kontraheret til at designe og installere en fuldt automatiseret produkti­onslinje med en anslået årlig kapacitet på 120,000 enheder/ år. Efter en uafbrudt produktion på 150,000 enheder blev produktionslinjen opgraderet for at øge typer og dimen­sionerne på de koblingstyper, som linjen kan producere. Opgraderingen blev gennemført sommeren 2018 og omfattede nye fiksturtyper, ny robot- & PLC-programmering og udvidelse af software for at håndtere det øgede antal produktvariationer.

Fra flad plade til fædigt produkt

Fremstillingsprocessen, når man laver en kobling, omfatter robotstyret håndtering, kantbukkeproces og dimensionskon­trol af metalpladedele. Robothåndtering, -positionering og -montering af delene efterfulgt af svejsning af hele CPG-koblingen. Efter montering og svejsning forsynes CPG-koblin­gerne med fedt for korrosionsbeskyttelse samt af proppes, inden de anbringes på paller, sikres og pakkes i vejrbestandig emballage.

Ubemandet produktionproces

Den komplette produktionslinje, bygget af Valk Welding til Centrum Pæle A/S, består af følgende udstyr. 4 håndteringsroboter og 2 svejserobotter. En kantpresser med nulpunkts­bord, lasermåleudstyr for bukkevinkel kontrol, etiketprinter, stregkodescannere, flere special­fødesystemer, materialemagasiner, specialise­rede dispensere, pallehåndtering, bindings- og indpakningssystemer, alle forbundet af rul­letransportbånd. Hvilket tilsammen gør hele produktionsprocessen ubemandet.

Håndtering og svejsning

Den mest repræsentative del fra Valk Welding er oprettet i en lukket celle, hvor 2 håndte­ringsrobotter og 2 svejserobotter samarbejder om at samle og svejse låsedelene ind i CPG-koblingspælekassen. For at opnå det ønskede produktionsoutput blev der valgt 2 sæt sam­arbejdende robotter, der producerer synkront. Når svejsningen er færdig, bliver koblingspæ­len anbragt på et køletransportbånd af en af håndteringsroboterne. Ved hjælp af en inte­greret "sekvensoptimerings"-logik optimerer monterings- og svejsningscellen cyklustiden for hvert produkt. Fra køletransportbåndet fortsætter koblingspælene til cellen for embal­lering og anbringning på paller. En medarbej­der overvåger produktionslinjen for at sikre forsyningen af dele og materialer og fjerne fulde paller med koblingspæle, der er klar til forsendelse.

Samlet udstyrseffektivitet (OEE- Overall Equipment Effectivity)

Produktionslinjebetjeningen består software­mæssigt af et sæt programmer til robotterne, en PLC-betjening til svejsefiksturerne, føde- og hjælpesystemer og to touchskærme med HMI-og displayfunktioner. Det integrerede OEE-system overvåger alle produktionsprocesserne ved hjælp af f.eks. PLC'en. Det betyder, at alle handlinger, dvs. fiksturbevægelser, åbne- og lukkeoperationer osv. bliver logget, produk­tionstid, stoptid, ventetid, hvis der f.eks. mangler materialer, antal producerede varer og alle vitale produktionsdata bliver logget og anvendt i OEE-systemet. Baseret på dataene fra OEE-systemet kan operatøren eller produk­tionslederen nemt optimere cyklustiden og eliminere uønskede stop og forsinkelser.

Ud over OEE-systemet er der integreret et komplet sporbarhedssystem i produktionslin­jen til logning af ID-oplysninger om delene og holde styr på data, der er relateret til den en­kelte CPG-kobling. Dette er for at sikre, at alle dele, der anvendes i en kobling, kan spores tilbage til deres oprindelse.
www.centrumpaele.dk

Download den fulde Valk Mailing

Relaterede

Contact

We like to think along with you in finding solutions for your (welding) automation, welding wires and welding accessories. We are looking for the connection and prefer to be a partner rather than a supplier.