2016-02-05 VOP project

Små produktserier på bestilling takket være svejserobotter

Valk Welding har udført et enestående projekt for den tjekkiske leverandører VOP, hvor 21 forskellige typer brændstoftanke til gaffeltrucks svejses døgnet rundt med Panasonic svejserobotter på et næsten ubemandet lager. Projektet er et eksempel på omfattende og meget fleksibel datamatisering. VOP har således øget sin kapacitet med 60 % og reduceret gennemløbstiderne med 40 % i forhold til den eksisterende svejserobot. Ved hjælp af dette system sigter VOP mod at opfylde produktionsmålet på 35.000 enheder om året.

Foruden at fremstille køretøjer til forsvars­ministeriet, leverer VOP også artikler som f.eks. brændstoftanke til gaffeltrucks og landbrugskøretøjer. Da Caterpillar gav virk­somheden status som certificeret leverandør sidste år, øgedes produktionsmålet på 22.000 enheder markant til 35.000 enheder om året. Denne status medførte også, at visse enheder, som stadig blev svejset manuelt og andre der blev svejset på en eksisterende IGM-robot, fremover skulle svejses på et helt nyt produk­tionssystem. Ingeniør Mr. Horník: "Derfor var vi på udkig efter en løsning, der gjorde det muligt for os at gøre dette produktionsteknisk i samme produktionsområde."

Stor erfaring med robotter

VOP havde allerede over ti års erfaring med robotter, da de første robotsystemer fra Valk Welding blev taget i brug i 2006, og siden da har VOP givet Valk Welding ordre på at konvertere to eksisterende IGM-svejserobot­systemer med svejserobotter fra Panaso­nic. Takket være dette samarbejdsforhold blev Valk Welding også bedt om at udvikle et nyt produktionssystem til svejsning. Projektin­geniørerne hos Valk Welding CZ organiserede projektet helt under eget ansvar og i tilbuds­fasen samarbejdede de også med lokale virksomheder. Kun svejserobotcellerne blev leveret fra Alblasserdam i Holland.

Stor fleksibilitet

På trods af de store produktionsmængder var stor fleksibilitet et af de vigtigste punkter på VOP's ønskeliste. I alt skulle der svejses 21 for­skellige typer på bestilling og pr. produktserie, og det skulle også være muligt at bearbejde enkelte enheder. Løsningen var et central­lager, som blev anvendt som bufferlager til de formonterede tanke. Hver tank kan transpor­teres fra lageret til svejserobotten ved hjælp af et ubemandet transportsystem for at blive svejset og derefter leveret til en outputstation ved hjælp af samme transportør.

Logistisk automation

For at kunne klare tilstrækkeligt mange tanke i 2 daghold til svejseproduktion om natten, er cellen udstyret med syv op­spændingsstationer, hvor tankene bliver monteret og spændt på en palle. Transportøren gemmer hver palle på lageret med plads til i alt 72 paller på to etager. Fordelene ved denne opsætning er, at pallerne hurtigt kan byttes og at hver palle er lettilgængelig og at der ikke længere står løse tanke på fabrik­ken.

To identiske robotceller

For at kunne nå den ønskede svejsekapacitet er der opstillet to identiske svejserobotceller, som begge er udstyret med en centreret manipulator. Det giver mulighed for at placere tan­kene på en sådan måde, at Panasonic TA 1900 svejserobot­terne kan nå alle punkter fra den bedste mulige svejseposition. Den gennemsnitlige gennemløbstid blev således reduceret til 12 minutter. Indtil da tog den manuelle svejsetid 51 minutter, og svejsningen på IGM-robotten tog næsten 18 minutter. Tak­ket være disse tidsbesparelser kunne man nå den øgede årlige produktionskapacitet. Valk Weldings softwareprogrammører havde allerede forberedt svejseprogrammerne til de fleste tanke. Tankene blev samlet og opspændt i to skiftehold og derefter svejst i nattens løb. Dette sker fuldstændig ubeman­det. På denne måde behøver svejserobotterne ikke at vente på operatøren.

40 % tidsbesparelse

Hele systemet blev først testet i 3 måneder og det er taget i brug i sommer. Anvendelsen af den nyeste Panasonic WG3 lysbuesvejsningsteknologi reducerede gennemløbstiden endnu mere end forventet. En gennemløbstid på 11 minutter betyder, at VOP har opnået en tidsbesparelse på 40 % i forhold til den ældre svejserobot. Ingeniør Šturala: "Anvendelsen af svejserobotter er under alle omstændigheder en forudsæt­ning for at kunne opnå dette produktionsvolumen på grund af robotternes hastighed og kvalitet, men generelt står vi også over for en mangel på professionelle svejsere og tilstrækkeligt kvalificerede folk, der kan betjene maskinerne."

Fleksibel reaktion på markedets efterspørgsel

VOP betragter det som en ren nødvendighed at have et svejse­produktionssystem som dette, ikke kun for at kunne klare det ønskede produktionsvolumen, men også for at kunne reagere på markedets efterspørgsel fleksibelt og hurtigt. Hr. Hornik: "Vi kan forberede et stort antal tanke på vores lager og svejse dem, når der er behov for det; dette sætter os i stand til at levere tankene til kunderne hurtigt og til tiden." Med denne svejse­produktionscelle er VOP langt forud sin tid og VOP vil beholde sit produktionsanlæg i Tjekkiet. www.vop.cz

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt