2015-07-07 Tankauto van Hool

Samarbejde fører til teknisk forspring

I 1997 formulerede bestyrelsen af den belgiske virksomhed Van Hool NV, producent af busser og industrielle køretøjer, ønsket om fortsat at investere i produktions­processer og udviklingen af nye teknologier og produktsortimenter for at kunne vokse yderligere på det internationale plan. Dette resulterede bl.a. i, at Van Hool NV investerede i den første svejserobot fra Valk Welding. Dermed dannede de to parter grundlaget for et årelangt samarbejde inden for svejserobotisering. “Vi holder hin­anden alert ved at sætte målet højt.” Sådan beskriver Daniël Kemp, Manufacturing Manager Commercial Vehicles, samarbejdet.

Ved at investere i den første svejserobot tilhø­rer Van Hool også til de første brugere på off­line programmeringens område. Daniël Kemp: “Det gav os muligheden for effektivt at svejse små antal på robotten. Selvom operatøren i begyndelsen brugte mere tid på programme­ring end svejsning. Takket være den evolution, som offline programmeringssoftwaren DTPS har gennemgået, er det nu omvendt. Offline programmering har vist sig at være ét af de vigtigste emner i automatiseringsprocessen. Internt programmerer 1 medarbejder på fuldtid (og 2 medarbejdere for at kompensere for spidsbelastninger) for at lade 12 robotter køre i fuld produktion. Men nu er vi også i færd med at automatisere selve programmeringen. Som én af verdens første virksomheder skal vi begynde på at arbejde med APG (Automatic Path Generator), hvormed vi tager det næste skridt til at reducere programmeringstiden yderligere.” Automatic Path Generator (APG) er et toolkit, som Valk Welding har udviklet, med open source-software, som kunder kan programmere deres egen specifikke robot­software med. APG genererer automatisk komplette programmer til svejserobotten, på grundlag af data fra CAD og Excel.

Manuelle svejsere ved siden af svejserobotter

På afdelingen industrielle køretøjer bruges der p.t. 12 svejserobotter, hvoraf de tre største finder anvendelse til bygning af chassiser. Til trods for automatiseringen er der hos virksom­heden stadig ansat 300 manuelle svejsere. Jos Hendrickx, koordinator af afdelingen tankbyg­ning, siger: “Især svejsning af tanke i rustfrit stål kan ikke automatiseres let, fordi der stilles høje krav til tankenes tæthed.“ De første anlæg fra 1998 er stadig i brug og der er altid nye udfordringer for os inden for automatise­ringen.”

Producere i Vesteuropa

På markedet er meget arbejde blevet flyttet til lavlønningslandene. Daniël Kemp: “At producere konkurrerende i Vesteuropa er kun mulig ved at automatisere processerne. En stor forskel er dog, at vi kan fremstille kvalitets­produkter lavet efter mål og i stor variation på grund af omfattende investeringer i automa­tiseringsteknologi. Vi bygger altså alle trailere og tankvogne efter kundespecifikationer, mens andre producenter hovedsagelig fremstil­ler standardprodukter. Derfor er vi nødt til fortsat at investere i produktionsteknologi, nye produkter og nye markeder, på samme måde som vi satte os det som mål dengang i 1998. På dette område ser jeg mange ligheder med Valk Welding. Samtidig har vi begivet os på nye markeder, og begge firmaer har gennemgået en gennemgribende teknologisk evolution og organisationerne er vokset voldsomt på begge sider. Således bygger vi sammen og hver for sig på vores fremtid.”

www.vanhool.be

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt