van Hool

Sidste år leverede Valk Welding fire nye robotanlæg til firmaet Van Hool i Lier i Belgien, Europas største fabrikant af busser og industrielle køretøjer.

Sidste år leverede Valk Welding fire nye robotanlæg til firmaet Van Hool i Lier i Belgien, Europas største fabrikant af busser og industrielle køretøjer. Van Hool har i årevis været kunde hos Valk Welding og er meget tilfreds med Valk Weldings tjenester og produkter. Lige fra starten er det blevet undersøgt, hvordan udbyttet af de nyanskaffede robotter kan blive så stort som muligt. Vi har talt med Mario Discart fra Van Hool om de forholdsregler, som han og hans kolleger har truffet for at få robotterne til at blive så produktive som muligt.

Analyse

Mario har i fortrajektet brugt megen tid på at analysere sin egen virksomheds processer. Han har her selv foreskrevet et program, hvormed han kan udlæse parametrene for alle robotter og således sammenligne alle robotters præstationer. På basis af disse oplysninger har han kortlagt de ikke-produktive dele af svejseprocessen.

Det koster tid at skifte kar

Også fordi robotterne er anbragt på en bane, var det særlig tidrøvende at skifte karrene. Robotten skal standses og somme tider manøvreres manuelt til en position hvor karrene nemt kan sættes på platformen ved robotten. Derefter skal karrene hejses over formen med alt, hvad dette indebærer af risikomomenter. Et produktionsstop på en time er ikke nogen udtagelse, når der skal skiftes et kar svejsetråd.

PFA giver resultat

Pneumatic Feed Assist fra Wire Wizard var muligheden for på én gang at løse problemerne med en række tidrøvende aktiviteter. Med muligheden for at arbejde med et trådkabel på 30 meter eller mere kunne karrene anbringes uden for anlægget. Trådkablet skulle ikke føres hen til robotten med en besværlig hængekonstruktion, men kunne i kabelkæden sammen med de andre kabler, der fører til robotarmen.

Hurtig placering på langs

Da der svejses mange lange produkter, er alle tre robotter placeret på en bane. Mario Discart: “Da karrene nu ikke er anbragt sammen med robotten på vognen på banen, er vognen meget lettere og derfor hurtigere at manøvrere. Nu behøver man ikke bringe 250 kg, eller hvis der er to kar endda 500 kg, op i hastighed og derefter bremse ned igen. Samtidig kan vognen være lettere og altså billigere, og slitagen på banen er mange gange mindre.”

Mindre slitage

Da tråden hele tiden af PFA-enheden bliver presset ned i trådkablets yderbugtning, har tråden ingen gnidning i trådkablet. Mario Discart: “Dermed er slitagen på trådkablet minimal, og der bliver heller ikke skrabet materiale af tråden, så der er således mindre tilsmudsning. Trådmotoren bliver også aflastet på grund af PFA-enheden, da tråden for enden af trådkablet kan trækkes ud, uden at der skal bruges kraft.”

Også til RFS

Van Hool arbejder på de nye anlæg med et trådskiftesystem, hvormed de kan skifte mellem stål og RFS. RFS er heller ikke noget problem for PFA-enheden. Da slitagen er minimal, er der også til RFS-trådkabler brugt indvendig liner af hårdt stål.

Yderligere optimering

Mario Discart og hans kolleger har nu optimeret anlæggene og PFA-enhederne yderligere. Således er der trolleys at sætte karrene på, og disse har en fast plads ved cellens kant. Konussen med PFA-enheden er monteret på en lodret strip på væggen, så den kan løftes op, når der skiftes kar. Også til indføringen af den nye tråd bruges PFA-enheden, der lynhurtigt fører tråden gennem trådkablet til trådmotoren. Alt i alt er der tale om store forbedringer med en lille investering, og dette har betydet en strukturel tidsgevinst og en udgiftsbesparelse.

Van Hools fordele ved at bruge PFA-enheder:

• Karrene kan skiftes hurtigere (før tog det en time, nu kun 10 min.).
• Intet farligt og risikofyldt arbejde med at hejse karrene.
• Vognene på længdeføringen med robotten på er meget lettere og kan manøvrere meget hurtigere.
• Længdeføringen bliver meget mindre belastet og er mindre udsat for slitage.
• Robottens trådmotor bliver næsten ikke belastet, og derfor kan trådrullerne dreje med meget længere.
• Det er nemt at kontrollere, hvor megen svejsetråd der er i karret.

www.vanhool.be

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt