vdl 1

Den hollandske virksomhed VDL Containersystemen har i Rotterdams havn sammen med otte andre VLD-virksomheder udviklet et AGV (Automated Guided Vehicle eller førerløse truck), som uden bemanding kan transportere søcontainere. Tidligere blev de første AGV´er stadig svejset fuldstændigt manuel. Men for nylig har VDL Containersystemen købt en svejserobotinstallation fra Valk Welding. VDL vil selv programmere en del af svejseprogrammerne til svejserobotten ved hjælp af Valk Weldings offline- programmeringssystem. Dermed kan VDL ikke kun realisere en betydelig tidsbesparelse på svejsearbejdet, men også producere med en konstant høj kvalitet.

ECT Rotterdam, Europas største omladningsselskab til containere, har i allerede 20 år anvendt AGV´er og kontaktede VDL-koncernen i slutningen af 2009 med spørgsmålet om at udvikle en ny model. På kun 12 måneder har VDL udviklet og bygget en hel ny generation AGV´er med dieselhybrid-motor. Det skete under VDL Containersystemen´s ledelse i et tæt samarbejde med VDL Steelweld. Ved udviklingen blev der fokuseret på at reducere vedligeholdelsesomkostningerne og energiforbruget. På grundlag af prototypen har ECT Rotterdam afgivet ordre på levering af 85 AGV´er, som VDL skal levere på 1,5 års tid.

Nøglefærdigt projekt

Det nye AGV har en total længde på næsten 16 meter og vejer 27.000 kg. Næsten hele svejsearbejdet på AGV´et udføres hos VDL Containersystemen. Strømforsyningsenheden og hjulophængningen monteres derefter hos VDL Containersystemen, hvorefter VDL Steelweld i Breda, Holland, sørger for systemintegrationen. Kun til chassiset kræves der 600 m svejsearbejde. Virksomhedsleder Mark Verdonschot: “VDL-koncernens strategi er at kunne blive producere konkurrencedygtig i Holland. Det er kun realisabel ved at automatisere processerne. Derfor var det næsten en selvfølge at anvende en svejserobot til dette projekt. Fordi AGV-projektet allerede er i fuldt sving, ønskedes en hurtig levering af en optimalt fungerende svejserobotinstallation. Svejserobotintegratoren Valk Welding har meget erfaring med nøglefærdige projekter og er allerede nået meget langt med offline-programmering. Valk Welding kunne arbejde både på hardwaren og programmerne på samme tid. En af vores medarbejdere er under projektet 1 dag om ugen til stede i Alblasserdam for med ledsagelse af Valk Welding at skrive programmerne for hjulophængningen og strømforsyningen, mens Valk Weldings programmører programmerede chassiset. Valk Welding leverede anlægget nøglefærdigt i marts, hvorved chassiset blev svejst inden for de aftalte takttider.”

600 m svejsearbejde pr. AGV

Produktet svejses i flere trin for at sikre, at svejserobotten kan nå alle svejsesømme. Til at begynde med tilføjes der dele på en skabelon og delene fastgøres til chassiset. Derefter færdigsvejses disse dele på robotten. Disse trin gentages nogle gange, indtil alle delene er placeret på chassiset. Mark Verdonschot: “Ved hjælp af svejserobotten kan vi færdigsvejse hele chassiset 3 gange hurtigere. Dermed opnår vi ikke kun en høj effektivitet, men vi kan også holde svejsekvaliteten hele tiden på et højt kvalitetsniveau. Ved at anvende svejserobotten forventer vi nu at kunne levere det ønskede antal AGV´er på 1,5 år uden at skulle arbejde i skiftehold for at nå det. Hvis det måtte blive nødvendigt, kan vi altid øge mandtimerne.” VDL Containersystemen VDL Containersystemen udvikler, producerer og sælger en bred vifte af hydrauliske systemer til containerhåndtering. Virksomheden er specialiseret i krogarms-, portalarms- og kabelanlæg, containertrailere og containere til lastbiler, trailere og landbrugskøretøjer. Til omladning af ISO-containere produceres spredere og AGV´er (automatisk styrede køretøjer). Et globalt netværk af lokale partner sørger for service og eftersalgsservice. VDL Containersystemen udgør del af VDLkoncernen, et internationalt industriselskab bestående af 81 datterselskaber i 18 lande med godt 9.100 ansatte.

www.vdlcontainersystemen.com

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt