Las-Pers roosterfabriek lasrobot installatie

Leveringstider reduceret betydeligt

Den som kan levere sine produkter hurtigt, får også hurtigt et forspring i forhold til konkurrenterne. Derfor svejses gitrene hos gitterfabrik Las-Pers i Oss, Holland, nu ved hjælp af en svejseproduktionscelle fra Valk Welding. Og det sker 60 % hurtigere og kvalitativt bedre end med den tidligere, meget forældede svejsecelle. Driftsleder Antwan van Keulen: “Det har gjort det muligt for os at reducere produktionstiden betydeligt og dermed også leveringstiderne for vores riste. Og det er et af de krav, som stilles på markedet.” 

Las-Pers, hvis skræddersyede riste først og fremmest finder anvendelse i industrien, erhvervs- og boligbyggeriet samt i transportsektoren, har allerede i et tidligt stadium automatiseret produktionen. Antwan van Keulen: “Når man trænger til forandringer, kan man også med det samme gå i gang med at forbedre produktionsfaciliteterne. Foruden kortere cyklustider ønskede vi at kunne producere med højere kvalitet samt ved forarbejdningen at kunne skifte mellem forskellige mål og øget brugervenlighed. En medarbejder skal kunne betjene cellen uden specialviden. Allerede i orienteringsfasen havde vi en god gensidig forståelse med Valk Welding. Og den indbyrdes forståelse er bare forstærket yderligere i processens forløb. Valk Weldings slogan ‘The strong connection’ passer godt til Las-Pers' DNA.” 

Håndtering og svejsning i én produktionscelle
Antwan van Keulen: ”Valk Welding kom med et klart koncept i et omhyggeligt udarbejdet tilbud, hvor alle dele var tydeligt beskrevet.” Forslaget omfattede en Panasonic TL-2000 WG3 svejserobot, som sammensvejser den profilerede kant rundt omkring risten og en Panasonic HS-165F håndteringsrobot, som tager basisristene fra en stabel og lægger dem ned på arbejdsbordet og som igen stabler den færdigsvejsede rist efter svejsningen. Til positionering af ristene anvendes et opspændingssystem, som kan indstilles automatisk, og som er leveret af tredjepart sammen med rullebanerne. Cellen er fuldt ud sikret i henhold til CE-normen og udstyret med et udsugningssystem fra virksomheden Lemtech i Alkmaar, Holland. www.lemtech.nl

Cellen er let at betjene af én operatør
I cellen forsynes ristene med forskellige mål med en kant. En profileringslinje, som står ved siden af svejseproduktionscellen, leverer kanterne præcist på den rigtige størrelse og i den korrekte rækkefølge til operatøren. Denne medarbejder forbereder risten, hvorefter svejserobotten færdiggør risten. Håndteringsrobotten sørger for, at der altid lægges en efterfølgende basisrist på arbejdsbordet ved medarbejderen, således at
medarbejderen kan arbejde på ét sted. “Faktisk samarbejder robotterne og medarbejderne, og det gør de fuldstændig sikkert.” 

Forskellige mål forarbejdes skiftevis
“Ved hver ordre drejer det sig om riste med forskellige mål. Svejseproduktionscellen kan nu forarbejde dem skiftevis. Målene til både ristene og kanterne hentes fra ERP-systemet. For kommunikationen mellem cellen og vores ERP-system har Valk Welding samarbejdet med Techtron fra Veenendal, Holland. Valk Welding har sørget for, at svejserobotten altid svejser i den rigtige position for hver størrelse af rist. Vi behøvede altså ikke
programmere noget selv, forklarer van Keulen.”  

Eksempel for datterselskaber
“Datterselskaber fra hele Europa besøger os nu for at se, hvordan vi har grebet det an. Selv om manuelt arbejde er meget billigere i Østeuropa, reduceres leveringstiderne ikke dermed. Manuel svejsning tager hurtigt godt 3,5 minutter, mens vi gør det nu 2 minutter hurtigere pr. rist. Over for det står godt nok investeringen i denne svejseproduktionscelle, men grundet de kortere leveringstider har vi nu en fuld ordreportefølje. I princippet
vil vi kunne producere en hasteordre på 200 m2 riste på én dag, slutter Antwan van Keulen. www.las-pers.nl 

Las%20Pers%2024%2002%202016%201138.jpg

 

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt