project agrostroj

Agrostroj Pelhřimov, Centraleuropas største underleverandør med en årlig omsætning på ca. 185 millioner euro og næsten 2000 ansatte, er begyndt at investere i svejserobotsystemer fra Valk Welding.

Det første af i alt tolv systemer er nu leveret. Agrostroj Pelhřimov, som allerede har mere end et hundrede svejserobotsystemer i drift, har dermed taget et afgørende skridt mod en højere produktivitet og fleksibilitet, hovedsagelig ved anvendelse af offline-programmering.

Foruden levering af dele til fabrikanter af lastbiler, bygge- og anlægsmateriel og gaffeltrucks, bygger Agrostroj Pelhřimov komplette landbrugsmaskiner til fabrikanter af landbrugsmaskiner (se www.agrostroj.cz), bl.a. selvkørende mejetærskere, centrifugalslåmaskiner, jordbearbejdningsmaskiner og gødningsspredere, som produceres fra bunden i dele, forsynes med coating og samles på industrikomplekset på 175.000 m2. Disse transporteres derfra til slutforhandleren eller importøren. Til dette formål har virksomheden en egen transportafdeling med 100 lastbiler, af hvilke nogle er forsynet med reklameskilte, der promoter det nye partnerskab med Valk Welding.

Betydelig stigning i årsomsætningen

Med en omsætningsstigning fra 14 millioner euro i 1997 til ca. 185 millioner euro sidste år, er det tydeligt, at Agrostroj ekspanderer lynhurtigt. Til trods for dette er personalebestanden i denne periode steget fra 1.200 til 1.965 ansatte, hvilket er mindre end det, man normalt kunne forvente i forhold til en sådan omsætningsstigning. Det er et resultat af den omfattende automatisering, som blev indført på afdelingerne pladebearbejdning, overfladebehandling og svejseproduktion. Virksomheden har 36 laserskæremaskiner, over et hundrede svejserobotter, store bearbejdningscentre og en Eisenmann coatinglinje med en kapacitet på 6 x 2,5 m, som er udstyret med de nyeste produktionsteknologier som f.eks. et KTL priming neddykningspumpesystem og pulverlakering.

Stærk global position

Ifølge virksomhedens ejer og administrerende direktør Lubomir Stoklásek har firmaet opnået en stærk konkurrenceposition takket være den høje værditilvækst i hele produktionskæden, fra konstruktionen til den afsluttende montage og direkte levering til importøren. Da alle komponenter bliver produceret internt, kan Agrostroj Pelhřimov opnå både store logistiske fordele og en høj grad af fleksibilitet og sikkerhed i produktionen. Således er det lykkedes underleverandøren at opbygge et stærkt og langvarigt partnerskab med sine OEM'er, hvilket gav Agrostroj muligheden for at udvikle sig til Europas største underleverandør. "Vi har intet at frygte fra konkurrencen, heller ikke fra Kina eller Tyrkiet", siger Stoklásek.

Største arbejdsgiver i området

Til hver OEM-kunde er der en projektgruppe, som ledes af en erfaren ingeniør, der er ansvarlig for konstruktion, bearbejdning og produktion. Hele ordreadministrationssystemet for OEM-partnerne er fuldstændigt integreret i ERP-systemet hos Agrostroj Pelhřimov. Kommerciel direktør Jaroslav Haban siger: "Takket være denne omfattende service kan vores OEM-partnere fuldt ud koncentrere sig om deres kerneopgaver såsom design, markedsføring og salg."

Virksomheden er også områdets største arbejdsgiver, og 42 % af medarbejderne har en mellemlang eller højere teknisk uddannelse og gennemsnitsalderen er 36. "Det er et resultat af vores personalepolitik, som tager sigte på et aktivt samarbejde med skoler for erhvervsuddannelser.

Pladebearbejdning som kernevirksomhed

Agrostroj har et stort antal maskiner til skæring (36 laserskæremaskiner), bukning og svejsning af pladedele og bearbejder over 50.000 tons stål om året. Dermed er pladebehandling det vigtigste led i produktionskæden. I den nyeste produktionshal med et gulvareal på 30.000 m2 har produktionen udviklet sig til et produktionssystem baseret på "Lean"-principperne. Den avancerede automatisering af produktionen giver Agrostroj fordelene ved en leverandør af store systemer, der gør det muligt for virksomheden at producere hurtigere, mere fleksibelt og mere effektivt end konkurrenterne.

Robotisering af svejseproduktionen

Svejserobotsystemer dominerer de fleste produktionslinjer. Derfor foregår svejseproduktionen på et højt niveau hos Agrostroj. Virksomheden har allerede brugt noget tid på at søge en anden leverandør af svejserobotter med viden om og erfaring med offline-programmering og som kan opfylde Agrostrojs krav. I samtaler med Valk Welding viste det sig, at der ved anvendelse af Valk Weldings systemer kan opnås mange fordele med hensyn til konceptet, programmeringsmetoden, hastigheden, svejsesømsovervågning m.m. I 2013 leverede Valk Welding CZ den første svejserobotcelle til produktionslinjen. Personalet fra Valk Welding CZ programmerede de første produkter offline, således at cellen direkte kunne bruges til produktionen. Resultaterne opfyldte kvalitets- og produktivitetskravene og var afgørende for ordrer på yderligere svejserobotsystemer fra Valk Welding.

Service og support

Mens systemerne bliver bygget i Holland, yder Valk Welding direkte kundeservice fra sin filial i Mosnov (Ostrava-området). Jakub Vavrečka, som er ansvarlig for Valk Welding CZs aktiviteter, siger: "Vi giver de mennesker, der arbejder med vores svejserobotsystemer i Tjekkiet, Slovakiet og Polen, fuld opbakning. Således kan vi være sikre på, at svejserobotsystemerne anvendes optimalt. Det intensive samarbejde har gjort det muligt hurtigt at løse eventuelle problemer, som hidtil er opstået."

Op mod en fordobling af omsætningen

Agrostrojs ejer Stoklásek siger: "På nuværende tidspunkt bearbejder vi 50.000 tons stål om året. Baseret på vores målsætning om at fordoble vores omsætning i 2020, vil forbruget stige med 20.000 tons om året. For tiden samarbejder vi med en række kunder om at forberede nye produkter. På grund af kompleksiteten kan det tage 2 til 3 år, før vi kan starte på at producere i serie. Vi har også brug for moderne teknologi, herunder svejserobotter, for alle de nye produkter.

Fordelene ved svejserobotsystemerne fra Valk Welding og deres opbakning gjorde det muligt at starte produktionen meget hurtigt. Det særlige, avancerede offline-programmeringssystem, "Quick Touch"-systemet til overvågning af svejsetråden, og mange andre specielle funktioner, har ydet et stærkt bidrag til dette. På grund af svejserobotsystemernes driftssikkerhed, og det faktum, at vi i stadig højere grad ser svejserobotsystemer hos vores kunder, mener vi, at partnerskabet mellem Agrostroj og Valk Welding vil være til gensidig fordel."

www.agrostroj.cz

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt