Frisomat_3714

Frisomat, der fabrikerer stålbygninger, vil i løbet af 5 år fordoble sin omsætning.

For at realisere dette er der i de seneste år blevet arbejdet hårdt på produktionssiden på automatisering af arbejdsforberedelsen og opgradering af et antal væsentlige produktionsenheder. Udskiftning af 2 IGM svejserobotter med Fronius strømkilder med 1 Valk Welding svejserobotanlæg er en del af dette. Production Manager Gunther Vergauwen: “Dermed har svejserobotten højere indkoblingstid og output end de 2 IGM svejserobotter, og vi er mere fleksible med at lave forskellige kombinationer.”

Firmaet som er fyrre år ungt og oprettet af den nuværende CEO Guy Somers, er allerede godt på vej til at nå sit mål. Takket være konceptet med korte gennemløbstider, høj byggehastighed og levering af en komplet pakke, der er nem at transportere, ser dette firma, der har hovedsæde i Belgien, antallet af ordrer vokse stærkt. Frisomat laver alle komponenter dertil, fra søjler og spær til gavlelementer, komplet i eget firma. Som én af de få producerer Frisomat de fleste bygningsdele af koldformet galvaniseret stål i stedet for af varmvalsede profiler. Foruden en lavere vægt har dette den fordel, at alle udsparinger og huller kan anbringes i profileringslinjen.

Mere effektiv svejsning

Bygningsdelene fastgøres på byggepladsen med en bolt- og møtrikforbindelse til svejsede koblingsstykker. Med brugen af en Panasonic AW 7000 tog Frisomat allerede i 1991 det første skridt til svejserobotisering. På grund af den stærke vækst blev denne erstattet af 2 IGM robotter med hver 2 stationer. Gunther Vergauwen: “Egentlig gjorde robotterne deres arbejde godt, men programmerne kunne ikke udveksles og ved en stor serie var det ikke muligt at bruge alle 4 stationer til det samme stykke arbejde. Vi manglede altså den nødvendige fleksibilitet. Desuden ville vi også integrere arbejdsforberedelsen til svejseproduktionen i den digitale styring af produktionen. Offline programmering passer bedre til dette. På niveauet teknik og effektivitet gik vi på dette område i gang medet moderniseringsfremstød. ”

Valk Weldings tiltag gjorde indtryk

Gunther Vergauwen havde set videoerne til svejserobotanlægget på Valk Weldings YouTube kanal og besøgt et antal referencer i Belgien. “Især gjorde de anlæg, som jeg har set hos Van Hool, et stort indtryk. Valk Weldings metode er meget professionel, både ved tilgangen til projektet og ved opstart og programmering.”

Svejserobot på E-ramme og DTPS

Begge IGM robotter er sidste år blevet erstattet af et helt nyt anlæg, bestående af én Panasonic TL-1800WG3 svejserobot på en E-formet ramme, hvor svejserobotten bevæger sig over et track og betjener 2 stationer. Gunther Vergauwen: “Alle svejseskabeloner har vi tilpasset på grund af at fastgørelsen foregår på en anden måde. Dette var også et egnet tidspunkt til at gennemføre overgangen til en ny type koblingsstykke. Vi anvender nu begge stationer til de samme eller enkelte komponenter. Også takket være den korte ombygningstid er vi hermed meget mere fleksible. Desuden sætter vi fremover den nye celle ind i 2 skift, hvorved vi får en bedre udnyttelse af produktionskapaciteten. Vi svejser nu flere og flere komponenter på svejserobotten, så vi nu kan nøjes med færre håndsvejsere. Det er bemærkelsesværdigt, at også med Panasonics svejseteknik er svejsekvaliteten blevet forbedret betragteligt, og vi har med færre svejsestænk og ingen efterbehandling.”

Offline programmering passer til hel digitalisering

Hele produktionen hos Frisomat bliver nu aktiveret fra arbejdsforberedelsen. Alle operatører får produktionsordrerne fra et ERP system på arbejdspladsen og behøver således ikke programmere noget mere på maskinerne. “Dermed undgår vi fejl i dimensionering eller huller, der ikke sidder på de rigtige positioner. Også koblingsstykkerne, der tidligere blev programmeret på robotten, bliver nu programmeret på kontoret. Operatøren foretager kun en finindstilling, hvor det er nødvendigt.” Foruden 4 operatører har også 3 svejsere været på kursus hos Valk Welding for at lære at arbejde med offline programmeringsprogrammet DTPS. “Svejseerfaring er jo et krav, da du skal vide, hvilken svejserækkefølge der er den bedste, og i hvilken position du skal programmere svejsebrænderen,” forklarer Gunther Vergauwen.

Overgang til højstyrkestål

Stadig flere bygningsdele bliver nu lavet i højstyrkestål S550, hvorved man ved den samme belastning kan nøjes med mindre vægt. En af profileringslinjerne skal tilpasses dertil, ligesom stanseenheden i profileringslinjen. Desuden forarbejdes stål ST235 og ST252 til gavlplader, render osv. Investeringerne i profileringslinjerne er en del af et samlet moderniseringsfremstød i produktionen. Også svejserobotten, kantbukkemaskiner og en CNC kantpresse er en del af dette. Med dette moderniseringsfremstød har produktionschefen sørget for mere effektivitet, fleksibilitet, kortere leveringstider og højere kvalitet.

www.frisomat.com

Frisomat%203729.jpg

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt