Zernicek_05Kuba

Valk Welding har installeret to lysbuesvejserobotter for det tjekkiske firma ZK Žerníček Kovovýroba s.r.o., som har været aktivt på markedet siden 1991, hvor det blev grundlagt af dets nuværende ejer Josef Žerníček.

Frem til i dag er firmaet vokset til en mellemstor virksomhed med 60 kvalificerede medarbejdere. Den primære produktporteføjle består af metalpaller til transport inden for primært automobilindustrien. Ledelsens interesse og den meget omfattende efterspørgsel på markedet har ført til, at automatisering er blevet til en af virksomhedens overordnede målsætninger. Til robotstyring af svejseprocesserne faldt valget på en af markedets førende, Valk Welding. 

Første robotstyring
"I 2014 overvejede vi, hvordan vi kunne få størst gavn af det europæiske støtteprogram, og vores første prioritet var en svejserobot", forklarer Petr Žerníček, som er salgsdirektør i ZK Žerníček Kovovýroba, "den kendsgerning, at vi har købt den anden robot tolv måneder efter den første, bekræfter vel om noget, at det var en god idé, og at det var helt rigtigt at vælge Valk Welding som leverandør. Vi havde allerede været i kontakt med folkene fra denne virksomhed i nogen tid, inden vi købte den første robot og gennemførte projektet, og erfaringerne fra dette projekt viste, at vi traf det helt rigtige valg.”

Konstant kvalitet med mindre arbejdskraft
Panasonic-svejserobotter i robotsystemer fra Valk Welding hører til blandt markedets mest avancerede løsninger på dette teknologiområde. "Vi har på denne måde kunnet automatisere produktionen af både store og små serier. Vi bestræber os på at bruge robotten til produkter med mange svejsninger, hvor konstant kvalitet og den kendsgerning, at robotten aldrig glemmer en eneste svejsning, er af stor betydning. ", udtaler Petr Žerníček, som tilføjer, at en anden grund til at installere svejserobotter er manglen på kvalificerede svejsere på arbejdsmarkedet, "Sådan er det, og jeg tror ikke, at denne tendens slår om. I den nærmeste fremtid vil vigtigheden af nye og moderne teknologier kun blive større. Vi er klar!”

Robotsystemer med enkelt koncept
Der er i løbet af de seneste to år installeret to robotter hos ZK Kovovýroba Žerníček. Begge er Panasonic-robotter (TA1900WG og TL- 2000WG), og begge systemer er relativt ens tostationskoncepter, som kan forarbejde emner med maksimale dimensioner på 3.000 x 1.200 mm. Erfaringer har understreget, at installation af Quick Touch-sensoren var en fremragende idé, som ikke bare viste sig at være nyttig, men også nødvendig.

Leverandørkompetence
Også grundlægger og ejer Josef Žerníček udtrykker tilfredshed med Valk Weldings kvalitet og professionelle tilgang: "Enhver virksomhed, der går i gang med robotstyring, vil naturligvis støde på problemer, der først viser sig med produktionen kørende, men det er netop i sådanne situationer, at man værdsætter leverandørens omfattende kompetence, og kompetence er noget, som Valk Welding virkelig har vist i forbindelse med realiseringen af vores projekter." På baggrund af disse vellykkede robotprojekter forudser ZK Kovovyroba yderligere automatiseringsprojekter i produktionen. Petr Žerníček: "Vi er på udkig efter andre markeder end automobilindustrien. Vi planlægger at købe en profillaserskæremaskine i år, og det vil åbne for en række nye muligheder. Med hensyn til svejserobotter overvejer vi endnu større installationer, der vil give os mulighed
for at forarbejde større produkter.” Det bliver sandsynligvis en robot på langsgående skinner. De nærmere specifikationer vil blive aftalt med Valk Welding. "

ZK Žerníček Kovovýroba – 25 år på markedet
90 % af produktionen af metalpaller eksporteres fra den lille by Štíty i bjergregionen Jeseníky til Tyskland og andre EU-lande. Virksomheden producerer ikke kun de omtalte paller, men leverer også andre komponenter som f.eks. metaljalousier, riste, kurve, rammer, dele til landbrugsmaskiner og andre metalprodukter fra fabrikationsanlæggene, der har værksteder med udstyr til svejsning, skæring, forarbejdning, lakering og montage.
www.kovozernicek.cz 

Zernicek%2004%202%20Kuba.jpg

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt