TEKLA 1026kopie

Hvordan holdes kvaliteten oppe, når styktallene stiger?

Tekla, den polske producent af kedler, profiterer af den stigende efterspørgsel på kedler, som stemmer overens med de seneste miljøstandarder, men stødte på produktionsproblemer i deres proces. Hvor får man fat i kvalificerede svejsere, og hvordan holder man kvalitetsniveauet oppe, når styktallene stiger? Det er et problem, som mange firmaer i den europæiske metalindustri står over for. Sammen med specialisterne fra Valk Welding tog indehaver Krzysztof Tekla skridtet i retning af svejserobotter med det formål at opnå en væsentlig forøgelse af produktionen og frem for alt en høj svejsekvalitet.

Det polske marked for kedler voksede kraftigt i perioden fra 2006 til 2010. Ændringer i lovgivningen betød, at husstande i Polen og nabolandene i stor stil udskiftede deres eksisterende kedler med moderne lavemissionssystemer. Med europæiske støttemidler i ryggen kom en lang række små virksomheder ind på markedet, hvilket skabte hård konkurrence. Krzysztof Tekla forklarer, "Vi har en stærk markedsposition med Tekla-varemærket i Polen og i Tjekkiet, Rumænien, Slovakiet og Ungarn. Vores kedler er i overensstemmelse med miljøstandarden EN303-5:2012, og vores meget bredt baserede portefølje tilfredsstiller de fleste krav på markedet. Men hvordan opretholder man sin position blandt dusinvis af konkurrenter?"

Svejserobot eller håndholdt svejseapparat
Med produktionstal, der steg til op til 6.000 stk. om året, spiller to spørgsmål en afgørende rolle. Hvordan opnår man den nødvendige forøgelse af produktionskapaciteten, og hvordan garanterer man kvaliteten i processen? Ifølge Krzysztof Tekla "Var det umuligt at opnå produktionsforøgelsen, fordi der helt enkelt var mangel på kvalificerede svejsere. Brugen af svejserobotter var den eneste løsning. Jeg stødte på Valk Welding, mens jeg var i færd med at undersøge markedet. Deres koncept tiltalte mig med det samme. Derudover kunne de andet og mere end bare at levere systemet. De kunne også undervise vores personale og støtte dem i opstartsfasen. Efter at have besøgt referencevirksomheder og talt med brugere blev vi hurtigt overbevist om, at Valk Welding var den rette svejserobotintegrator for os."

Absolut læktæthed påkrævet
Varmevekslerne er hjertet i Tekla-kedlerne. Disse skal af sikkerhedshensyn være 100 % fri for utætheder. Krzysztof Tekla forklarer, "Ikke så meget som en eneste svejsesøm må være afbrudt, og vi taler her om svejsesømme på op til 50 meters længde. Panasonic-robotten TL-1800WG3 påfører nu svejsesømmen på alle emner med samme parametre, så den bliver både ren og fri for svejsesprøjt. Vi kan dermed være sikre på, at alle varmevekslere er 100 % læktætte."

Umiddelbart synlige fordele
"Produktionen er steget med 40 %, siden svejserobotsystemet blev sat i drift. Vores firmas problem med manglende kapacitet er dermed også løst, og det betyder, at vi ikke længere mister kunder til konkurrenterne på grund af leveringstid eller kvalitet. Ud over en højere og frem for alt konstant svejsekvalitet har vi mindre friktion på svejsetråden, tråd dyserne og gaskopperne holder længere, og vi bruger mindre beskyttelsesgas, fordi vi samtidig benytter Wire Wizard-komponenter. Og så behøver vi heller ikke længere at udbedre og reparer emner. Hvis en manuelt svejset varmeveksler ikke er 100 % læktæt, er det nødvendigt at gentage hele processen", forklarer Krzysztof Tekla.

Investering i robotter giver helt nye perspektiver
"Automatiseret produktion er et initiativ, der skal tages med en langsigtet tilgang for øje. Man er nødt til ikke bare at se på omkostningerne, men frem for alt på de muligheder, som en robot giver. Jeg forventer, at vi kommer til at bruge flere robotter fremover, og ikke kun til svejseprocessen", konkluderer Krzysztof Tekla. www.teklakotly.pl

TEKLA%201041%20.jpg

 

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt