Cimbria

Cimbria har allerede godt 25 års erfaring med svejserobotter, som hovedsageligt bruges til at svejse siloelementer.

Cimbria har allerede godt 25 års erfaring med svejserobotter, som hovedsageligt bruges til at svejse siloelementer. De eksisterende svejserobotter var slidte eller ikke egnede til offline-programme­ring. Niels Ulrik Bliksted, anlægschef hos Cimbria siger: "Det var vores ønske fremover at programmere vores svejserobotter of­fline. Dermed er det ikke længere nødvendigt at afbryde produkti­onen for programmering og kan vi skifte arbejdsemnerne mellem robotterne for at undgå flaskehalse i produktionen. Med deres Panasonic svejserobotter og DTPS offline-programmeringssyste­met kunne Valk Welding levere netop det, vi var ude efter. I første instans havde vi planlagt kun at anskaffe én enkelt svejserobot. Men da vi så mulighederne, har vi med det samme besluttet at investere i tre systemer."

Vækst gennem automatisering

Cimbria har næsten fordoblet omsætnin­gen i løbet af de sidste fire år ved hjælp af automatisering og en digital ordrestyret produktion. "Vi ønsker at realisere en årlig vækst på ti procent med det samme antal medarbejdere. Det vil vi opnå gennem yderligere automatisering. Kernekompeten­cer holder vi herhjemme, mens den mere arbejdsintensive produktion finder sted på vores fabrik i Tjekkiet", forklarer Niels Ulrik Bliksted, anlægschef hos Cimbria.

Større fleksibilitet

Sidste år har Valk Weldings filial i Danmark installeret tre svejserobotter hos Cimbria. Hver svejserobot er indrettet på specifikke komponenter. Det største svejserobotanlæg står på en bane og betjener 2 opspændings­steder på 4,5 m til svejseproduktionen af siloelementer. Et andet svejserobotanlæg blev leveret i en E-ramme opsætning med et dropcenter på station 1 og et opspæn­dingsbord på 4 m længde på station 2, hvor cyklofanerne svejses.

Det tredje svejserobotanlæg forarbejder forskellige produkter på samme tid. Til dette formål har Valk Welding udstyret svejsero­botanlægget med to opspændingssteder på 4 m, som trinløst drejer arbejdsemnerne ved hjælp af manipulatorer. Fordelen ved denne opsætning er, at operatøren kan indsætte og udtage arbejdsemner ved én station, mens robotten svejser på den anden station.

Svejserobotanlæggene er bygget på Valk Weldings fabrik i Holland. Valk Welding anvender kun teknologier fra Panasonic i sine svejserobotanlæg, hvor en robots­tyring og en svejsemaskine er integreret i ét system (CPU). Alle komponenter, som f.eks. robotten, styringen, manipulatorer, trådfremføringen og softwaren udvikles og produceres internt af Panasonic, således at alle komponenterne er optimalt afstemt efter hinanden.

Offline programmering

Til offline programmering anvender Valk Welding DTPS-offline programmerings­systemet fra Panasonic. Med godt fire hundrede brugere er DTPS det mest an­vendte programmeringssystem til lysbues­vejserobotter fra Panasonic. DTPS kan let integreres med 2D- og 3D-CAD-systemer og systemet kan direkte konvertere dataene til programmer for svejserobotten. Hele forberedelsen udføres på en ekstern pc i stedet for en "teach-pendant" ved robot­ten. I den forbindelse behøver man ikke at afbryde produktionen på svejserobotten. Men offline programmeringen giver endnu flere fordele. En af de vigtigste fordele er 3D-simulationen. Ved hjælp af 3D-simulati­onen kan man allerede i forberedelsesfasen, før arbejdet udføres, detektere og undgå kollisioner.

Medarbejderne sendes til kursus på EUC

Cimbria benytter sig af det nye robottek­nologicentrum EUC Nordvest, som tilbyder uddannelser på svejserobotter fra Panaso­nic. De første medarbejdere hos Cimbria har allerede afsluttet deres kursus på EUC Nordvest.

"For os er det en vigtig fordel, at vi kan sende vores medarbejdere til et kursus i offline programmering hos EUC, hvor der bruges de samme robotter, som vi også anvender her på fabrikken," siger Niels Ulrik Bliksted og han afslutter: "For kort tid siden anvendte vi næppe robotter i produktionen til silokomponenter. Men i takt med at vi har installeret svejserobotter fra Valk Wel­ding og anvender offline programmering, udføres allerede 30 % af svejsearbejdet af svejserobotterne. Det passer præcist til vo­res målsætning om at kunne realisere vores vækststrategi ved hjælp af automatisering."

www.cimbria.com

 

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt