_MG_1698

Med en fordobling af omsætningen i de seneste tre år løb drivhusbygger KUBO fra Westland ind i kapacitetsproblemer i produktionen.

“Især i svejseafdelingen sad vi med et maksimalt antal håndsvejsere,” forklarer indkøbschefen Ger Helderman. Sidste år tog KUBO derfor skridtet over til robotsvejsning. Valk Welding leverede 2 identiske celler hver med 2 opspændingsstationer på 7,5 m. Dermed tog KUBO de første skridt til automatisering af svejseproduktionen.

Drivhusbyggeri er et speciale, der er vokset op til at blive et succesfuldt hollandsk eksportprodukt. Både byggere og leverandører af anlæg til drivhusbyggeriet er stærkt koncentreret i Westland. KUBO, hvis nøglefærdige projekter købes verden over, er ét af de førende firmaer på markedet. Da der blev leveret kundespecifikt og hurtigt, voksede afsætningen i perioden 2015-2016 fra 90 til 170 hektar leveret gulvareal. For at kunne efterkomme den fortsat stigende efterspørgsel fra markedet gennemførte firmaet i 2017 en reorganisering, hvorved produktionen fik et godt boost med investeringer i rørlaser, svejserobotanlæg og digitalisering af arbejdsforberedelsen.

Kapacitetsmangel kan ikke afhjælpes med vikarer

Tidligere gjorde KUBO brug af en fleksibel gruppe i produktionen. “Problemet er, at udbuddet af certificerede svejsere også er begrænset hos vikarbureauerne. Derfor nåede vi ved en forøgelse af svejsearbejdet hurtigt vores maksimum. Rutinearbejde er det også bedst at overlade til en robot. Den gør det oven i købet fejlfrit, så kvaliteten og nøjagtigheden går op, og montagen bliver ikke længere konfronteret med afvigende mål. For os var dette et startsignal til at invitere et antal robot-integratorer til en orientering. I den interne projektgruppe følte vi alle, at Valk Welding var det bedste valg. "Deres know-how, Panasonic robotter, der er udviklet specifikt til robotsvejsning, offline programmering, kort sagt det hele passede”, forklarer Ger Helderman.

Brug af robot kræver snævrere tolerancer

“Selv vidste vi, hvad vi ville, og Valk Welding har omsat dette til et klart koncept bestående af 2 celler anbragt med ryggen mod hinanden. Det viste sig hurtigt, at frembringelsen af skabelonerne var en sag for sig. Og det kostede alt i alt mere, end vi havde anslået det til. Desuden kræver svejsning med en robot snævrere tolerancer, end vi var vant til. Tidligere så vi ikke på en mm, der er let at komme forbi for en håndsvejser. Rør som vi havde skåret med plasma, så ikke ud til at være nøjagtige nok for robotten. Dette har vi løst med investeringen i en rørlaser.”

“Tag dig tid til at gøre dig fortrolig med teknikken”

Ibrugtagningen synes at påvirke både medarbejderne, forberedelsen og logistikken meget. Helderman fortsætter: “Vi har nu haft svejserobotanlæggene i brug et halvt år og sidder stadig midt i konverteringen fra manuel til digital. Vi har at gøre med svejsere, der nu skal programmere en robot. Dette er en lærefase, hvor man skal tage sig tid. Vi forventer, at vi har brug for et år til igen at indrette både logistik og produktion og arbejdsforberedelse.”

Højere produktivitet

Ved at flytte ekspeditionen til et andet sted på firmaets område er der blevet plads fri til videre vækst og plads til svejserobotterne. De to svejserobotanlæg er hver udstyret med to arbejdsstationer. Dermed er der straks sket en stor kapacitetsudvidelse, som foreløbig kan klare væksten. “Vi svejser nu renderne og trækstængerne på svejserobotterne. Gennemløbstiden for det er betragteligt kortere nu, hvor vi svejser på robotterne. Dermed kan vi også koble planningen til. Et andet plus er, at der med svejserobotterne ikke længere forekommer fejl i målene. Tidligere forekom det af og til, at en svejsning var sprunget over, og at dette skulle løses i arbejdet. Det forekommer nu ikke mere, siger Helderman.”

Spanter er næste projekt

“Sidste år har vi forarbejdet 9.000 tons forzinket stål, hvortil der skal gøres en stor del svejsebearbejdning. Da har vi især gjort det på rør og spanter.

Også med hensyn til spanterne, der stadig saves og stanses, gælder, at tolerancerne er for vide for svejserobotterne. “Ved nu også at skære dem og afkorte dem på rørlaseren kan de i princippet også løbe over svejserobotten. Det kan vi først gøre, når vi har optimeret hele procesændringen. Ved hjælp af Valk Welding tager vi store skridt frem hvad det angår, beslutter Ger Helderman.

www.kubogroup.nl

Kubo%201689.jpg

 

 

 

 

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt