Panav

Trailerbyggeren Panav a. s. er med en produktion på 1.200 trailers om året og med 360 medarbejdere langt den største producent af anhængere, trailere og tipvogne i Tjekkiet.

Trailerbyggeren Panav a. s. er med en produktion på 1.200 trailers om året og med 360 medarbejdere langt den største producent af anhængere, trailere og tipvogne i Tjekkiet. Da Republikken Tjekkiet investerer meget i forbedring af infrastrukturen, profiterer Panav især af et voksende salg af trailere til tung transport. Kapacitetsforøgelsen kan imidlertid vanskeligt gennemføres, hvis der skal ansættes ekstra arbejdskraft, da der er mangel på fagligt uddannet arbejdskraft. Dette alvorlige problem, der gælder for hele den tjekkiske region, har betydet at man har investeret i et svejserobotanlæg fra Valk Welding.

Valk Welding Tjekkiet har sammen med Valk Weldings hollandske ingeniører udviklet et svejserobotanlæg til svejsning af chassisvanger med en længde på fra 15 til 25 m. For at kunne svejse disse vanger, der består af tre dele, har Valk Welding udviklet en unik løsning, der fuldautomatisk afbryder svejseprocessen ved udsparingerne. Til det formål har Valk Welding-ingeniørerne sat en lasersensor i det led, der scanner svejsesømmen, for at fastslå begyndelses- og slutpunktet, før svejserobotten sættes til. Dette system betyder en enorm tidsbesparelse i programmeringsforløbet.

Øge produktionen ved at bruge svejserobot

Ingeniør Ladislav Frycak van Panav, der overvågede investeringen i den nye svejserobotcelle, betragter brugen af svejserobotten som den eneste måde at gøre en produktionsforøgelse mulig på uden at ansætte ekstra medarbejdere. At svejserobotten dernæst er en besparelse på lønningsudgifterne og muliggør svejsesømme af en betydeligt højere kvalitet, spillede ligeledes en vigtig rolle for overvejelserne om at investere i en så stor svejserobotcelle. Cellen er opbygget omkring en Panasonic VR008L-svejserobot, der på en bane på 25 meter kan nå chassisvangerne i hele længden. Panav udviklede og byggede selv opspændingsbordene på begge sider af tracket. Den tosidige opstilling af opspændingsbordene gør det muligt at skifte værktøj uden at afbryde svejseprocessen. Ladislav Frycak: “Konceptet betyder en så stor tidsbesparelse, at fortrajektet nu ikke mere kan følge med svejseproduktionen af chassisvangerne. Kapaciteten bliver således ikke udnyttet helt, men vi forventer, at vi i slutningen af året også er med på dette punkt.” Svejserobotcellen skal kun bruges til svejsning af chassisvanger. Svejsningen af tværforbindelserne og den kundespecifikke opbygning svejses manuelt. Alle andre bearbejdninger som plasmaskæring, sammensætning, stråling, coating og afmontering foregår denne rækkefølge i på hinanden følgende haller.

Svejserobotcellen er Panavs første erfaring med en svejserobot. Ikke desto mindre havde virksomheden opstillet en solid ønskeliste. Leverandørerne skulle være ISO 9001-certificerede, og derefter blev leverandørerne bedømt på kvalitet, leveringstid, know-how, service og naturligvis prisen! Ud af ti tilbud valgte Panav forslaget fra Valk Welding CZ. Valk Weldings lokale tilstedeværelse og deres erfaring med svejsning af lange svejsesømme fra blandt andet den polske trailerbygger Wielton og busbyggeren Van Hool i Belgien var udslagsgivende for dette valg. Hele cellen er bygget hos Valk Welding i Holland og efter test og nedtagning bygget op hos Panav i januar i år. Ifølge Ladislav Frycak er investeringen i en celle af denne størrelse kun rentabel ved en årsproduktion på mindst 1.000 trailere (til et mindre produktionsomfang er der bestemt andre mulige løsninger/red.). Panav har da også den rette størrelse og har dermed nu fået et forspring på det tjekkiske trailermarked. I konceptet til cellen er der desuden taget højde for en yderligere udvidelse af robotiseret svejsning af mindre produkter.

Lasersensor scanner afbrydelse i svejseforløb

Chassisvangerne til trailerne er opbygget af en over- og en underplade og en midterdel, der er forsynet med udsparinger til tværforbindelserne. For at undgå, at svejserobotten svejser videre ved udsparingerne, bliver svejseforløbet først scannet ved hjælp af en lasersensor, der er sat ind i afbryderen. Denne sensor scanner i vandret position begyndelses- og slutpunktet mellem to afbrydelser og svejser derefter den mellemliggende del. Programmørerne hos Valk Welding har her udviklet en særlig softwarebaseret procedure for svejseprogrammet. Over den del, hvor sensoren ikke registrerer noget materiale (dvs. ved udsparingen), bliver der ikke svejset. Manuel gennemførelse af et svejseprogram med 250 til 300 trin bliver dermed undgået, og det betyder en tilsvarende tidsbesparelse. Desuden kan seriestørrelser à kun ét styk med denne programmeringsmetode svejses rentabelt med robotten.

www.panav.cz

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt