ETS_1186

Robot svejser overliggere i stål i små antal med stor variation

Valk Welding har leveret en svejserobotinstallation til den belgiske leverandør ETS (European Techno Steel). Installationen anvendes til at svejse overliggere i stål, der bruges til forstærkning af murkonstruktioner. Det var en
stor udfordring for Valk Weldings softwareingeniører at fortolke de små antal og den store variation af udførelser til et brugervenligt system. Foruden fordelene ved automatisering har ETS med den nye svejserobotinstallation
fundet en løsning på den akutte mangel på dygtige uddannede svejsere, og ETS opfylder de strengeste krav, der stilles til svejsekvaliteten.

ETS er specialiseret i levering af stålkonstruktionselementer til boligbyggeri, erhvervsmæssigt byggeri og anlægsarbejder, hvor der lægges vægt på præcisionsprodukter. Produktionen af overliggere til forstærkning af murkonstruktioner udgør 30 % af omsætningen. Overliggerne sælges på det belgiske og hollandske marked under varemærkenavnet Scaldex af salgsvirksomheden af samme navn. I alle tilfælde drejer det sig om produkter lavet efter mål og små antal.

Pris og leveringstid er afgørende
For at kunne være konkurrencedygtig på dette marked, skal prisen være skarp og leveringstiden så kort som muligt. Det er ETS' opgave at realisere disse krav. Forretningsfører Geert Pas: "Derfor var det indlysende at 
automatisere svejsearbejdet, men den store variation af bærernes position og overliggernes længde, tykkelse og form er en kompleks opgave for en svejserobotintegrator. Valk Welding, som tidligere har leveret svejserobotter til os, var parat til at tage udfordringen op. Vi har kendt Valk Welding i 20 år. Når de siger, at de påtager sig opgaven, har vi fuld tillid til det." 

Enkel betjening
Ud over kravet at den manuelle svejseproduktion skulle automatiseres ved hjælp af en svejserobot, stillede ETS et yderligere, tungtvejende krav: Enkel betjening. Geert Pas: "I hver serie er bærernes afstand og position forskellige. Operatøren må ikke fejlvurdere bærernes position. Derfor har vi bedt Valk Welding om at udvikle en fixtur, hvor bærernes position er angivet nøjagtig pr. serie. På denne måde kan operatøren se præcist, hvor svejserobotten skal svejse en bærer til overliggeren." 

Svejserobotinstallation på en E-ramme
Konceptet som Valk Welding har leveret, udmærker sig ved enkelhed. Svejserobotinstallationen omfatter to identiske opspændingssteder, som er opstillet ved siden af hinanden på en E-formet basisramme. De to opspændingssteder er udstyret med en avanceret fixtur, som fastklemmer overliggerne ved hjælp af 3 servomotorer. Positionen, som bærerne skal anbringes i, angives på bjælken ved hjælp af lysdioder. Positionen varierer for hver serie. En Panasonic TL-1800 WG svejserobot svejser derefter bærerne på overliggeren, uden at der er behov for forfiksering. 

Program vælges vha. qr-kode
Bag systemets enkelhed gemmer der sig et komplekst databearbejdningssystem fra ordrer, som indtastes af Scaldex, til den automatiske indstilling af fixturen og programmering af svejserobotten. Scaldex leverer sine ordrer i et Excel-regneark. ‘Profilemaker’, den skræddersyede software, der er udviklet af tredje, sikrer, at disse data kobles til ETS' ERP-system. I den forbindelse bestemmes antal og udførelse helt og holdent af Scaldex. 

I ERP-systemet genereres først CAM-dataene til laserskæremaskinen og bukkemaskinen til overliggerne. Laseren indgraverer qr-koden på overliggeren, som udlæses af operatøren ved svejserobotten. Cellestyringen
ser således, hvilken ordre det drejer sig om, hvorefter både fixturen og svejserobotten indstilles automatisk. Valk Weldings softwareingeniører har udviklet skræddersyet software, som reagerer dynamisk på inputtet ved at generere parametre. Robotstyringen genererer programmet til svejserobotten pr. opgave og bærernes position overføres til fixturen. Af de 68 mulige positioner lyser lysdioderne for den position, der tilhører til den pågældende type overligger. Operatøren behøver kun at anbringe bærerne i den position, hvor der lyser en lysdiode, og angive på hvilken af de to stationer svejserobotten skal svejse. 

Kontrolleret produktion
På nuværende tidspunkt produceres 80 % af samtlige overliggere i den nye svejserobotinstallation. Investeringen giver ETS under alle omstændigheder en meget højere produktion i forhold til den manuelle
svejsning. “Og”, understreger Geert Pas, “nu kan vi styre produktionen fuldt ud og svejsekvaliteten er altid konstant. Styringen fastlægger svejsningens kvalitet og sammensætning i en rapport, således at vi altid kan påvise, at vi arbejder i overensstemmelse med EN-1090 standarden. Derudover foretager vi i utide visuelle inspektioner af svejsningen. Takket være svejserobotinstallationen kan vi nu reagere hurtigere på efterspørgslen på markedet." www.pas-ets.be

ETS%201186.jpg

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt