2016-06-08 Revicon Project Valk Mailing

Revicon haler andre ordrer i land med nye svejserobotceller

På grund af den lave oliepris er investeringerne i hele verden reduceret med 30 %. Leverandøren Revicon, som med specialkonstruktioner til upstream olie- og gasvindingsindustrien var næsten 100 % afhængigt af denne branche og var derfor nødt til at reorganisere drastisk. På nuværende tidspunkt producerer Revicon også seriearbejde i rustfrit stål i lille målestok, dog med færre medarbejdere, efter at have investeret i nyt skære- og svejseudstyr. Her spiller to svejserobotceller fra Valk Welding en afgørende rolle.

“Takket være vores arbejde for olie- og gasvindingsindustrien har Revicon stor viden om rustfrit stål. Dermed er vi også interessante for OEM'er (originale produktfremstillere) fra andre sektorer. Det kræver viden og erfaring
at svejse et produkt i rustfrit stål på ydersiden, således at svejsningen også er svejst 100 % på indersiden. På grund af vores kompetencer blev vi kontaktet af bl.a. Lely Industries for i samarbejde med en kollega, at producere alle dele i rustfrit stål til armen på deres nye malkerobot. Også til et anlæg i Mellemøsten skal vi serieproducere styrepaneler til et enkelt brøndhoved og kabinetter. Således er vi i mindre grad afhængige af én sektor,” siger administrerende direktør/ejer Sjaak de Koning.

Ferris wheel-konceptet
Revicon havde allerede en Valk Welding svejserobotcelle`på en H-formet ramme med en opspændingslængde på 4 m. “Denne længde udnytter vi egentlig ikke ret meget i praksis, fordi vi for det meste svejste små produkter. Desuden skal man ved denne opstilling løbe frem og tilbage ved hver opspænding. Bagefter kan jeg se, at det ikke var særligt praktisk,” forklarer Sjaak de Koning. De anlæg, som Revicon bygger til upstream
olie- og gasvindingsindustrien, er for det meste enkelte eksemplarer, som er bygget efter kundespecifikationer, og dette kræver en stor indsats fra ingeniørernes side. “Hvis man vil serieproducere i en lille målestok, skal man i højere grad sætte fokus på at køre produktionen efter lean og mean-princippet. Man skal hurtigt kunne skifte mellem produkterne, maks. inden for 1 minut. Derfor syntes jeg, at pariserhjul-konceptet var mere indlysende hvad angår svejseproduktionen. Opspændingen drejer i denne opstilling for hver omdrejning om sin akse i operatørens retning, således at operatøren kan blive ved med at arbejde fra én side og han ikke taber tid ved at løbe frem og tilbage. Produkterne på opspændingsbordet forbliver altid i vandret stilling, på samme  måde som i et pariserhjul.” (Red. George Ferris' pariserhjul blev opstillet på verdensudstillingen i Chigaco i 1893.)

To identiske svejserobotinstallationer
Valk Welding har udarbejdet kundens krav til et brugbart koncept, hvor der også er taget hensyn til ønsket om automatisk skift af svejsebrændere. Sjaak de Koning: “Visse produkter kræver både MIG- og TIG-svejsning for det samme produkt. Når det lykkes også at automatisere dette skift under processen, udgør ombygningen ikke længere en forhindring ved valg af processen. Valk Welding har kompetencen til at levere sådan en celle med denne type funktionaliteter til fuldkommenhed. Denne tillid har de allerede bevist tidligere.” Valk Welding leverer inden længe en anden identisk installation med en Panasonic TL-1800 svejserobot, fordi én svejserobotcelles kapacitet ikke er tilstrækkelig til de løbende ordrer.

Korte udskiftningstider
Ønsket om så korte udskiftningstider som muligt imødekommes på den ene side med pariserhjul-konceptet, på den anden side skifter svejserobotten automatisk til det rigtige svejseprogram. Induktive sensorer i opspændingssystemet genkender det rigtige produkt. “Vi udskifter produktet komplet med fixtur. Pr. station har vi 256 forskellige fixturer. Vi laver både svejsefixturerne og programmerne selv. Dertil har vores medarbejdere allerede tilstrækkelig erfaring med DTPS, Panasonics offline programmeringssoftware. Hvad angår arbejdsforberedelser yder vi godt nok en højere indsats, men vigtigere er det faktum, at svejserobotten derved har en længere driftstid og vi kan skifte mellem produkter i løbet af ét minut.” 

Langsigtede ordrer
Sjaak de Koning: “Vi er ikke ude efter engangsordrer, men ønsker et langvarigt samarbejde med vores partnere. Med de OEM'er, som vi på nuværende tidspunkt producerer kontrollerne og kabinetterne til, har vi kritisk analyseret hele produktions- og montageprocessen. Montagetiden kunne også reduceres med 50 %, bl.a. ved at foretage nogle tilpasninger af produktet, og det gav os mulighed for at sælge produktet billigere. Derved kunne vi sammen få en langsigtet ordre i land! Lely Industries er heller ikke nogen ny kunde for os. Til for kort tid siden byggede vi kun prototyper til dem. I denne periode har vi opbygget et godt samarbejde, hvori vores viden om realiserbarhed har udkrystalliseret sig. Vi har også et langsigtet samarbejde med Lely Industries.” 

Tredobling af produktionslokalerne
De Koning har gode forventninger til Revicons fremtid. Foruden investeringer i svejserobotterne og en ny Trumpf fiberlaser, er han begyndt på forberedelserne til opførelsen af en erhvervsbygning med et gulvareal på 8.000 m2. Dermed har Revicon produktionsfaciliteter med et gulvareal på over 12.000 m2. www.revicon.com

2016%2006%2008%20Revicon%20Project%20Val

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt