Hekamp

Valk Weldings praktiske fremgangsmåde og de muligheder, som DTPS G2- programmeringssystemet kunne betyde for far Kampert og hans sønner fra Hekamp werktuigen en aanbouwdelen (Hekamp værktøj og tilbygningsdele), overbeviste dem om at vælge et nyt svejser

Valk Weldings praktiske fremgangsmåde og de muligheder, som DTPS G2- programmeringssystemet kunne betyde for far Kampert og hans sønner fra Hekamp werktuigen en aanbouwdelen (Hekamp værktøj og tilbygningsdele), overbeviste dem om at vælge et nyt svejserobotanlæg fra Valk Welding. I begyndelsen af året leverede Valk Welding til dette firma et robotanlæg og et programmeringssystem til svejseproduktion af komplette rave- og læsseskovle til landbruget og jordflytning. Marco Kampert: “På grund af de erfaringer, vi har gjort med en eksisterende svejserobot, hvis kapacitet ikke længere opfyldte de krav, der stilles til det nuværende produktionsomfang, var vi snarere åben for en praktisk fremgangsmåde end kølige salgsargumenter. Valk Welding har ikke kun leveret anlægget, men derefter også hjulpet os, indtil de sidste 10 % af opstartsproblemerne var løst.”

Hvis man kører tværs gennem landbrugsområdet i Kootwijkerbroek, regner man ikke med at støde på en yderst moderne produktionsvirksomhed i disse omgivelser. I 50’erne er Henk Kampert på dette sted startet med at fremstille grave- og læsseskovle til lokale landbrugsbedrifter. Denne aktivitet er i mellemtiden vokset til et moderne familiefirma, der er specialiseret i værktøjer og tilbygningsdele med godt 800 kunder i Holland,Belgien, Tyskland og Danmark, med en årsproduktion på ca. 4000 produkter.

Stor kapacitet med 4 opspændingssteder

Hekamp henvendte sig til Welding med spørgsmålet om det også var muligt at svejse Hekamps store produkter på over 1000 kg ved hjælp af robotten og programmere det hele offline. Valk Welding foreslog et koncept med 4 opspændingssteder, som betjenes af 1 hængende svejserobot, for at opnå maksimal fleksibilitet og tilstrækkelig kapacitet til både store produkter og løse dele. Det anlæg, som Valk Welding leverede i sidste ende, består af en Panasonic TAWERS TA 1900 WG svejserobot på en lang, frit programmerbar bane på 18,5 m, som kan finde anvendelse ved 4 opspændingssteder. De første 2 stationer er beregnet til tunge produkter. Derfor er de udstyret med manipulatorer på 3000 kg og et moment på op til 10.000 N/M. Det tredje station har et opspændingssted med en manipulator på 1000 kg. En fjerde station er beregnet til små delmontager og er derfor udstyret med et fordrejebord. De fire opspændingssteder giver mulighed for at svejse serieprodukter og enkelte produkter ved hjælp af robotten uden hele tiden at skulle udskifte opspændingsformene.

Fuldt ud fremstillet på egen fabrik

Produkterne produceres udelukkende på egen fabrik og coates med en gennemløbstid på ca. 3 uger. Den største del af produktionen er standardprodukter, som afhængig af kunden varierer i længde, bredde, højde og ophængning. Til dette formål har Hekamp et eget system til plasmaskæring, en sætte- og svejseafdeling og en pulvercoatingsafdeling. Pr. ordre leveres delene som en byggepakke til svejseafdelingen, hvor medarbejderne hos Hekamp samler og forfikserer ordrerne på en ekstern station.

Færdigsvejsning ved hjælp af robotten

Komplet samlede og forfikserede skovle, ofte på mange hundrede kilo, overføres fra de eksterne stationer til svejserobotten. En graveskovl på f.eks. 500 kg færdigsvejses af svejserobotten på godt to timer i A6 svejsehøjde. Marco Kampert: “Til trods for den kendsgerning, at man med DTPS kan programmere meget mere nøjagtigt end online, skal man tage hensyn til det faktum, at den virkelige model altid afviger lidt fra den simulerede 3D-model.” Derfor søges startpositionen for svejsningen ved hjælp af taktil søgning til færdigsvejsning af denne type grove produkter. Under svejsningen anvendes der dernæst et system, der følger svejsesømmen. Små forskelle i foråbningen og positioneringen tætsvejses perfekt på denne måde. Hermed bliver det muligt at anvende offlineprogrammeringen uden korrektion.

Mindre afhængig af manuel svejsning

Sammenlignet med manuel svejsning giver færdigsvejsning med robotten en tidsbesparelse på 30 %. Marco Kampert: “Den faktiske tidsbesparelse ligger deri, at den medarbejder, der betjener svejserobotten, nu kan programmere på kontoret og arbejde på andre opgaver, mens robotten færdigsvejser produktet. Hertil kommer, at to svejsere i sidste sommer udførte arbejde uden for fabrikken, således at vi pludselig var underbemandet. Nu har svejserobotten i det store og hele kompenseret for det.”

Det er hurtigt at tilegne sig DTPS

Alle produkter er formgivet og detaljeret i SolidWorks. I dette program genereres styklisterne til skæring af de flade dele. Solid- Works-filerne kan blive importeret direkte i DTPS til at oprette svejseprogrammer til robotten. Marco Kampert: “I begyndelsesstadiet var vi nødt til først at skrive et program af samtlige produkter til svejserobotten. I samarbejde med Alex Hol fra Valk Welding har vi programmeret de første produkter. Derefter var vi hurtigt i stand til at programmere selv. I mellemtiden er vi temmelig gode til at programmere. Man kan også kopiere mange eksisterende cyklusser i et eksisterende program og indsætte dem i et andet.”

Kombination øger fleksibiliteten

Marco Kampert: “I det hele taget har vi opnået stor fleksibilitet takket være konceptet med 4 arbejdsstationer og ekstern programmering. Mens det tidligere anlæg blev programmeret online og kan var lønsomt ved serieproduktion, kan vi nu fremstille flere produkter i små serier. Dermed kan vi begrænse lageret og svejse flere produkter med robotten, uden hele tiden at slukke udskifte formene. Heri er den eksterne programmering et vigtigt led, som giver mulighed for samtidigt at visualisere hele situationen af produkt, form og robot og simulere svejsecyklussen. Endvidere kan man planlægge produktionen fra denne udgangssituation. Det er også takket være support fra Alex Hol, at vi har kunnet tilegne os systemet så hurtigt. At vi ville kunne arbejde med det på så kort tid, havde vi virkelig aldrig forventet.”

www.hekamp.nl

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt