janssen en dieperink

Jansens & Dieperink i Zaandam, Holland, global markedsle¬der inden for aluminiumssiloer, har skiftet til svejseroboti¬sering til svejsning af silosegmenter i aluminium.

Jansens & Dieperink i Zaandam, Holland, global markedsle­der inden for aluminiumssiloer, har skiftet til svejseroboti­sering til svejsning af silosegmenter i aluminium.

Producenten har i mange år anvendt halvautomatiske langsømsvejsemaskiner til svejsning af hele længder i en lineær bevægelse. Følsomhed over for driftsfejl gjorde processen dog mindre pålidelig, hvilket medførte flaskehal­sproblemer i resten af produktionsprocessen. Valk Wel­ding leverede to svejserobotceller, hvoraf en med Arc-Eye svejsesømovervågningssystemet. Driftsleder Ronald van Halderen siger: “Som markedsleder ønsker vi altid at være på forkant med den teknologiske udvikling. Med disse avan­cerede svejserobotanlæg tager vi et afgørende skridt mod automatisering, som medfører konkrete fordele: kontinuitet, højere og konstant kvalitet og mindre manuelt arbejde.”

Gøre erfaring med ny proces

I den første celle svejses smalfladerne på fire segmenter. Ronald van Halderen siger: ”Med den første celle kunne vi se, hvilke problemer der kan opstå, når processen indrettes på en anden måde. I samarbejde med Valk Welding har vi i noget tid tumlet med trådfremførin­gen og blev konfronteret med problemer med tolerancer.

Efter at vi havde fået fod på det, blev fordelene ved en konstant produktion tydeligt mærkbare i den resterende del af processen. Så undersø­ger man andre dele i svejseprocessen, hvor der svejses med halvautomater."

Søge med lasersensor

“Kort tid derefter har vi erstattet langsøms­vejsemaskinen til segmenternes lange side med et svejserobotanlæg. Den celle, som Valk Welding leverede, består af to svejserobotter, der er ophængt over en længdeforskydning på 19 m, som betjener to opspændingsborde. Disse Panasonic TA 1600WGH3 svejserobotter kan sammen samtidig færdigsvejse segmenter på en længde på 7 m.” Jansens & Dieperink har besluttet også at udstyre det nye robotanlæg med et svejsesømovervågningssystem, selvom dette strengt taget ikke var nødvendigt for lige svejsesømme. Jansens & Dieperink har planer om at fortsætte med automatiseringen ved at anvende robotter til udførelse af svejsearbe­jde. Da det især drejer sig om store runde og koniske forme, vil et sådant svejsesømovervåg­ningssystem være nødvendigt. “Den erfaring, som vi høster nu med dette system, vil blive brugt i fremtiden”.

Avanceret svejserobotteknologi

Med Panasonic TA robotterne til lysbuesvejs­ning med den nye generation af G3-robots­tyring har Jansens & Dieperink erhvervet den nyeste teknologi inden for svejserobotter. Panasonic tilbyder et komplet system, som er udviklet med særligt henblik på lysbuesvejs­ning, hvor alle komponenter som robot, sty­ring, laserkamera, trådfremføring og softwaren bliver produceret internt. Fordelen ved det er, at alle komponenterne er optimalt tilpasset til hinanden. Ronald van Halderen siger: “Desuden har Valk Welding ekspertisen til at integrere helheden i et kundespecifikt anlæg, så at alt fungerer perfekt.

 

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt