Artikel Sekura(1)

Hvor rammer til førerhuse indtil for nylig blev hæftet og svejset på manuelt, og svejserobotter kun blev anvendt til at svejse underenheder, bliver hele førerhuse nu svejset på med robot hos Sekura Cabins.

Sekura Cabins A/S i Randers har derfor taget et nyt svejserobotanlæg fra Valk Welding i brug. Også logistikken ved udskiftning og opspænding af førerhusene er automatiseret. Til dette formål er der blevet installeret et transportsystem med palleskifter. Sekura Cabins tager dermed et stort skridt frem i både proces- og kvalitetsforbedring af sine produkter.

Sekura Cabins er specialiseret i design, udvikling og komplet produktion af førerhuse af høj kvalitet til industrielle og terrængående køretøjer efter ordre fra store OEM-er. I alt 15 forskellige førerhuse leveres i vekslende seriestørrelser inden 14 hverdage efter ordremodtagelsen. Svejsningen af rammer iht. ISO 3834 er en kvalitetsbestemmende del af produktionen.

Svejserobotter på H-ramme

På de tre eksisterende svejserobotanlæg svejser Panasonic TA-1900 svejserobotter på en H-ramme 2D dele til rammer og underenheder. Disse bliver sammen med de øvrige metaldele indleveret til den afdeling, hvor rammerne sammensættes i hæfteskabeloner og udelukkende svejses manuelt. Efter pulverlakering bliver rammerne gjort færdige på montageafdelingen.

Undgå afvigelser i dimensionering

Rådgiver Michiel Som på vegne af Standard Investment: “Efter overtagelsen af Sekura fra Bosal-gruppens aktiviteter i begyndelsen af 2017 har vi som det allerførste sat produktionsprocessen under lup. Her kom det især frem, at svejsningen er en følsom proces, idet kvaliteten afhænger helt af håndsvejsere. Ved dimensioneringen medfører dette risici for afvigelser. Ved udelukkende at svejse førerhusene med en svejserobot ville vi udelukke disse risici. Især Touch Sensing funktionen (trådsøgning) har her afgørende betydning.”

Reduktion af omkostninger

En anden vigtig grund til at svejse hele førerhuset med robot er at man får en kønnere, lige svejsesøm på ydersiden. “Da du ikke længere behøver at efterbehandle, bortfalder processen med efterbehandling med slibning og pudsning,” forklarer Michiel Som.

Svejserobot til XYZ-system 

For optimalt at kunne nå ind i alle førerhusenes positioner har Valk Welding valgt et koncept, hvor svejserobotten hænger i et XYZ-system, og førerhusene roteres af en 3 tons manipulator. Et sådant system havde Valk Welding allerede tidligere leveret til den danske fabrikant Sjörring. Her drejede det sig imidlertid om en 10 tons manipulator.

Forkorte gennemløbstiden

Førerhusene hæftes på en separat afdeling og sættes derefter på et pallesystem i et transportsystem og anbringes ved hjælp af et vekslebord automatisk på manipulatoren. Ideen bag opsætningen af et transportsystem med 2 bånd og automatisk palleveksler er i fremtiden at kunne udvide systemet med et andet identisk svejserobotanlæg på den anden side. Managing Director Carsten Tonnes: “Hvert førerhus bygges kundespecificeret, seriestørrelsen må her ikke være bestemmende for gennemløbstiden. For yderligere at forkorte gennemløbstiderne for svejseprocessen er vi begyndt på offline programmering med DTPS. XYZ-systemet er alligevel for komplekst til, at vi stadig kan programmere online. For hurtigere at lære at arbejde med både robotten og DTPS software laver vi nu programmerne til svejserobotten sammen med specialisterne fra Valk Welding DK.

Tilpasse design

“Da førerhusene er sammensat af runde og rektangulære rørprofiler af forskellige dimensioner og tykkelser, har vi undertiden at gøre med for store svejseåbninger. For at løse dette problem arbejder vi nu på en forbedring af den forberedende fase. Det næste trin er fortsat at skære profildelene med en rørlaser, således at delene kan klikkes ind i hinanden i stedet for at hæftes. Endvidere vil vi anvende DTPS allerede i den forberedende fase for at kunne tjekke tilgængeligheden allerede i et tidligt stadium. Det vil kunne hjælpe at bruge Virtual Reality hertil,” konkluder Michiel Som.

www.sekura.dk

Sekura%20Cabins%203649.jpg

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt