Project Sjorring

Thick Plate-teknologi forenkler flerlagssvejsning

Valk Welding har i et tæt samarbejde med Panasonic Welding Systems udviklet en specifik teknologi til flerlagssvejsning af tykt og kraftigt pladedele med Panasonic svejserobotter. Thick Plate-teknologien er baseret på en kombination af svejsesømsdetektering og specifik software til Thick Plate-svejseteknologien. Thick Plate-softwaren i kombination med svejsesømsdetektering ved hjælp af en lasersensor, som er udviklet af Valk Welding, giver mulighed for en god kontrol af Seam tracking systemet og startpunkt søgning med tråden eller gaskoppen giver sikkerhed for præcis flererlagssvejsning i henhold til given WPS under produktionsforhold. Thick Plate-teknologi er af afgørende betydning i anvendelsen af svejserobotter ved bygning af gravemaskiner, stålkonstruktioner og tung transport. Med Thick Plate-teknologien har Valk Welding i mellemtiden installeret flere svejserobotsystemer til kraftigt plade materiale hos bl.a. VOP og Huisman i Tjekkiet og Kina, Caterpillar Nederland, den belgiske virksomhed Victor Buyck og danske Sjørring Maskinfabrik.

Ved sammensætningen af tykke og tunge pladedele kommer man i praksis ofte ud for store toleranceforskelle og store revnedannelser på grund af ulige og unøjagtige svejsesamlinger, som skal fyldes i flere lag. Manuel programmering kræver et utal af teaching points på grund af de store forskelle ved forberedelse af svejsesømmen og derfor er dette meget tidsrøvende.

Ved at anvende Thick Plate-software er det muligt hurtigt og nemt at søge tolerancerne i produktet ved hjælp af hurtige søgemakroer og anvendelsen af gaskoppen, tråd og eller lasersensorteknologi (ArcEye). Ved først at detektere det først lag, opbygger softwaren automatisk alle lagene. Derfor forenkler anvendelsen af Thick Plate-softwaren betydeligt hele programmeringen og sørger således for, at toleranceforskellene rettes direkte i svejseprogrammerne, også under produktionen. Svejseparametre kan let fastlægges på forhånd ved hjælp af svejseprøver.

Online-programmering begrænser lønsomheden
I sværindustrien programmeres de fleste svejserobotsystemer online. Dette kan hurtigt kræve nogle uger pr. produkt. I hele denne tid er svejserobotten taget ud af produktionen, og dermed er lønsomheden af disse forholdsvist dyre anlæg lav. Desuden er online-programmering mindre præcis i forhold til "stick out"-kontrol og mindre pålidelig med hensyn til WPS. Offline-programmering har ikke sådanne begrænsninger og gør det muligt at skrive svejseprogrammer baseret på 3D CAD-data for produkterne uden om produktionen. Til dette formål bruger Valk Welding programmerings- og simulationssoftwaren DTPS fra Panasonic, som Thick Plate-softwaren bliver tilføjet som plug-in.

Ved en pendlebevægelsen og konstant måling af buelængden kan der kompenseres for både "stick out"-tolerancen og breddetolerancen i realtid med Thick Plate Arc-sensoren i kombination med "adaptive weaving".

Sjørring Maskinfabrik bruger Thick Plate-teknologi
Sjørring Maskinfabrik fra Thisted har siden begyndelse af 2013 et fuldautomatisk svejserobotanlæg i brug til svejsning af komponenter til bl.a. gravemaskiner fra Volvo. Systemet består af en X-, Y-, Z- Gantry system med henholdsvis 5.000, 3.500 og 2.000 mm. På robotanlæggets arbejdsområde er en L-formet produktmanipulator placeret med en maksimal belastning på 5.000 kg. Robotanlægget er udstyret med en Panasonic TAWERS svejserobot, der er udstyret med Thick Plate-software. Ved hjælp af denne Thick Plate-software kan flerlagssvejsningsteknikken let anvendes, således at programmeringen af svejserobotsystemet er begrænset til et minimum. Ved at bruge svejserobotten TA 1900 WGH (450 Amp. ved 100 % arbejdscyklus) kan cyklustider på 6 til 8 timer realiseres uden problemer.

Skift til offline-programmering
Sjørring Maskinfabrik, der har mere end 10 års erfaring med lignende svejserobotanlæg, har reduceret programmeringstiden med mere end 60 % ved hjælp af Thick Plate-softwaren i kombination med DTPS offline-programmering. Også “touch up”-tiden (rettelser af programmer, der er skabt offline) er reduceret til 0. Dette har resulteret i, at Sjørring Maskinfabrik allerede på kort tid har skrevet flere programmer til dette svejserobotanlæg selv og seks måneder efter leveringen er et stort udvalg af produkterne allerede fuldautomatisk svejset med robotten samt at cyklustiderne for svejserobotten er mange gange højere end tidligere på grund af offline-programmeringen.

Enkeltstyksproduktion
Sjørring Maskinfabrik stillede store fleksibilitetskrav til det nye system. Det vigtigste krav var, at svejserobotten også kan svejse enkelte eksemplarer. Derfor har man foruden offline-programmering også valgt et automatisk produktindlæsnings- og aflæsningssystem. Produktpaller til en lang række produkter er anbragt i et fuldautomatisk lager, som er placeret i umiddelbar nærhed af svejserobotanlægget. Dermed kan produkter med en samlet vægt på 5.000 kg automatisk lastes og losses fra arbejdsområdet i robotanlægget. Det tilhørende svejseprogram er automatisk koblet til det arbejdsemne, som skal svejses.

www.sjm.dk

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt