profielnorm

Masseproduktion af små serier

Hvis man som en virksomhed vil levere et kvalitetsprodukt og dermed vil give kunden vare for pengene, skal produktionen og organisationen være perfekt afstemte til det. Det lykkedes for Profielnorm i Tholen i den hollandske provins Zeeland ved kontinuerligt at investere og dermed skille sig ud fra andre virksomheder i mezzaningulvbranchen. For nylig har virksom­heden investeret meget i automatisering og certificering af svejseproduktionen. Men den automatiske programmering, som Valk Welding har udviklet til svejserobotten, svejser Profielnorm nu små serier med minimale omstillingstider. Dermed lykkes det for Profielnorm automatiseret at svejse mange forskellige produkter inden for et stort volumen. Det er et vellykket projekt, som bl.a. er gjort muligt takket være hard- og softwareløsningen fra Valk Welding og den fælles udvikling af svejsefixturen.

Med sine mezzaningulve tilbyder Profielnorm smarte løsninger på pladsproblemer i bygge­branchen og industrien - til en overkommelig pris. Med et modulært system bestående af koldbearbejdede dragere, spær og svejsede søjler leverer virksomheden en skræddersyet konstruktion til hvert projekt. Søjlerne skal udstyres med hoved- og bundplader, som har forskellige tilslutninger og mål. For hvert pro­jekt betyder det, at et stort antal variabler af et produkt af samme type skal programmeres og opspændes. Til dette formål anvendte Pro­fielnorm indtil for kort siden en OTC-svejse­robot, som skulle programmeres særskilt for hver søjle. Ingeniør Peter Flikweert siger: ”Til trods for fordelen ved at kopiere og indsætte løse programblokke, varede programmeringen længe. Desuden havde robotten ikke noget system til søgning af svejsesømmen, og efter noget tid reduceredes robottens nøjagtighed, hvilket krævede, at robotten skulle program­meres på ny. Robotten skulle simpelthen skiftes ud.”

Ønske om enkel programmering

Profielnorm havde besluttet sig til at købe et nyt svejserobotanlæg og dermed ville Profielnorm komme et skridt videre i automa­tiseringen. Jos Schot, administrerende direktør hos Profielnorm: “Det var vores ønske, at ope­ratøren hurtigt skulle kunne vælge et program, uden først at gennemgå mange indregulerings-og indstillingstrin. Det kræver en robotintegra­tor med stor viden om software for at kunne realisere dette rent softwareteknisk. Da vi søgte en passende leverandør, opdagede vi, at Valk Welding i den henseende har et forspring i forhold til konkurrencen. Efter at vi havde set nogle eksempler på projekter, som Valk Wel­ding havde realiseret, havde vi fuld tillid til det. På grundlag af deres programmeringssystem DTPS har Valk Welding i løbet af de seneste år udviklet en række softwaremoduler, hvor­med programmeringen af lignende produkter kan blive automatiseret. Det unikke ved det er, at vi kan indbringe vores egen specifikke viden om svejsning, og bagefter kan vi tilpasse datene selv.

APG (Automatic Path Generator)

Automatic Path Generator (APG) til DTPS er et toolkit, som Valk Welding har udviklet, med open source-software, som kunder kan programmere deres egen specifikke robot­software med. APG genererer automatisk komplette programmer til svejserobotten, som foruden positionering af svejsebrænde­ren også omfatter den rigtige brændervinkel og de rigtige svejseparametre såsom strøm­styrke, spænding, parametre for weaving og opfyldning af kratre m.m. APG fungerer på samme måde som CMRS (Custom Made Robot Software) som en plug-in i DTPS.

Softwarestruktur i lag

Paul van den Bos, teamleder af softwareaf­delingen hos Valk Welding, siger: “Vi valgte en softwarestruktur i lag, som er sammensat af modulerne CMRS, APG, DTPS og robot­softwaren. Dertil har vi registreret svejsepro­grammerne til alle forbindelser i en database i DTPS. På input-siden har vi med CMRS lavet en enkel skærm til indtastning af data, hvor operatøren oplyser søjletype, afstivning, bund-og topplade, hvilken søjlelængde det drejer sig om, samt hvilke antal der skal svejses. På skærmen gengives den valgte søjleforbindelse også grafisk, således at operatøren direkte kan kontrollere, om modellen passer. Efter indtastning af oplysningerne henter APG (på baggrunden) de nødvendige basispro­grammer fra databasen i DTPS, og genererer, baseret på disse oplysninger, automatisk svejsestien til svejserobotten.”

To stationer

For at sikre, at robotten kan fortsætte med at svejse, mens søjlerne opspændes eller tages ud, er anlægget udstyret med to monterings­bænke på henholdsvis 4,5 og 7,5 m, som betje­nes af en Panasonic TA 1900 svejserobot på en bane på 12 meter. Svejserobotten er udstyret med en Valk Welding robotsvejsebrænder med pneumatisk afbrydelse, som sikrer, at robotten i tilfælde af et eventuelt sammenstød står stille øjeblikkeligt, og at svejsebrænderen ikke bliver deformeret. For fejlfri trådfremføring er der placeret et Wire Wizard trådfremføringssystem mellem tromlen med svejsetråd og robotten.

Fixturen er en fælles udvikling

Profielnorm har udviklet fixturen i et tæt samarbejde med Valk Welding og i sidste ende har Profielnorm bygget den selv. Ingeniør Peter Flikweert siger: ”Vi ønskede at kunne opspænde fire søjler ved siden af hinanden og få robotten til at hægte og sammensvejse dem. Valk Welding kontrollerede i DTPS, om svejserobotten kunne nå alle steder. I første instans viste det sig ikke at være tilfældet. Efter at have undersøgt nogle alternativer, kom vi i sidste ende frem til en karrusel, som giver tilstrækkelig tilgængelighed med 4 søjler. Fix­turen består af top-, bund- og støttedele, som kan indstilles i længderetningen. Fixturen er la­vet til et maksimalt søjlemål på 160 x 160 mm; til mindre mål bruger vi fyldeblokke. Fordelen ved fire søjler pr. station er, at svejsetiden pr. station er lidt længere, således at operatører ikke så ofte skal gå frem og tilbage mellem de enkelte stationer.”

NEN 1090-certificeret

Profielnorm tilhører den første gruppe af virksomheder, som er certificeret for den nye NEN 1090 og den tilhørende ISO-standard (NEN1090-2 og ISO 3834), som fra 1. juli kræves til byggekomponenter. En IWT (In­ternational Welding Technologist - på dansk svejsetekniker) har skrevet specifikationerne til den. Administrerende direktør Jos Schot siger: “Vores mission er, at vi ønsker at skabe et tæt forhold til kunden med vores systemer, og udstråler kvalitet og pålidelighed. Takket være certificeringen er vi velforberedte og velorganiserede for markedet. Heri ser jeg også overensstemmelser med Valk Weldings organisation.” “I mellemtiden er den første station på 4,5 m fuldstændig optimeret og vi kopierer den helt over til stationen på 7,5 m. I et senere stadium er der stadig plads til en anden identisk celle.

www.profielnorm.com

Anmodning om oplysninger.
“Det er et vellykket projekt, som bl.a. er gjort muligt takket være hard- og softwareløsningen fra Valk Welding ”

Profielnorm

Tilbage til oversigt