Kemeling 1

Kemeling Kunststoffen robotiserer termisk svejseproces

Termisk svejsning af plastboardmateriale er en næsten fuldstændig manuel proces, hvor erfarne fagfolk opvarmer begge boarddele ved hjælp af en elektrisk ekstruder i en kontinuerlig bevægelse og samtidigt tilføjer materiale. Kemeling Kunststoffen i den hollandske by Naaldwijk fik idéen at lade en robot udføre arbejdet, og kontaktede Valk Welding i denne forbindelse. I begyndelsen var plastsvejserobotten beregnet til termisk svejsning af store, runde væsketanke, men på nuværende tidspunkt bruges hver eneste ledige time også til andre arbejdsemner. Administrerende direktør Robert Kemeling: “Vi bliver ved med at opdage nye anvendelser.”

Kemeling Kunststoffen fremstiller plastbeholdere, tanke, brønde, kasser og forskallinger til blandt andet anvendelser i land- og havebrug, skibsbygning og konstruktion af yachter, vandbehandling samt bygge- og anlægsarbejde osv. Ofte til opbevaring af væsker og faste stoffer. 80 % af de produkter, som virksomheden fremstiller, er lavet med fladt HDPE-board med en tykkelse på mellem 6 og 30 mm. Boardene er tilskåret, formet til konturer, sat og limet ved hjælp af stødsvejsning eller termisk svejsning, hvorefter de enkelte komponenter forbindes med et slutprodukt.

Selvudviklet koncept
Robert Kemeling, “Den høje kvalitet af forbindelsen af boarddelene kræver en certificeret svejser, mens en robot også kan betjenes af en ikke-certificeret medarbejder. Til programmeringen kræves dog viden på en universitetsstuderendes niveau. Derfor udarbejdede vi mulighederne for robotautomatisering ved at indsætte universitetsstuderende som praktikanter. Vi anvendte en brugt ABB-robot for at forberede en testopsætning til termisk svejsning af HDPE-boardet. Valk Welding udarbejdede dette koncept i en opsætning, hvor runde tanke med en diameter på 3 m blev svejst termisk både fra inder- og ydersiden på en støtteplade. Bordet drejer rundt med en hastighed, som ekstruderen kan holde trit med.

Valk Welding's styrke ligger især i omsætningen af vores koncept til en funktionsdygtig robotcelle, hvor der lægges vægt på styring af robotten og kommunikationen med drejebordet.”

Ren proces uden kritiske tolerancer
Under processen tilføjes plastic fra spolen, mens ekstruderen opvarmer materialet af de to boarddele, hvilket får de tre elementer til at danne en særdeles stærk molekylær forbindelse. Hessel Luiten, der som praktikant og studerende ‘industriel produktdesigner’ ledsagede hele projektet og nu er ansvarlig for programmeringen og hele robotanlægget, siger: “Det er en fuldstændig ren proces, hvor der, i modsætning til svejsning af metal, ikke frigøres dampe. Desuden er tolerancerne mindre kritisk. Så længe robotten presser ekstruderen i den skrå position i en lodret vinkel, er varmen tilstrækkelig til at smelte materialet. Størstedelen af viden og erfaringen ligger i at kompensere for de dimensionelle tab, der opstår som resultat af smeltning.”

Besparelse på lønomkostninger
Den største økonomiske gevinst er besparelser på lønomkostninger og kvalitetssikringen. Robert Kemeling, “Produktionskapaciteten er øget, fordi én operatør nu kan arbejde på to beholdere på samme tid. Desuden udføres arbejdet i en konstant, uafbrudt bevægelse, som sikrer en høj, ensartet kvalitet. Endvidere er den kontinuerlige håndtering af en ekstruder en stor belastning for specialisten.”

Kemeling%202.jpg

www.kemeling.nl

 

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt