picanol project

Valk Welding har leveret to lignende robotkonfigurationer til automati¬sering af svejse- og limningsprocessen hos Picanol, en af verdens største producenter af vævemaskiner.

Ifølge indkøbs- og produktionschef Geert Tanghe er det først og fremmest takket være Valk Weldings tekniske know­how og fleksible tilgang, at Picanol nu ejer både et fleksibelt svejserobot­system og en yderst innovativ robotløsning til automatisering af limnings-processen.

Picanol var på udkig efter en robotintegrator, der kunne automatisere virksom­hedens svejse- og limningssystem. Robotintegratoren skulle også være villig til at samarbejde med tredjepart på grund af limpåføringen. Til trods for et yderst "lean & mean" og stærkt automatiseret produktionssystem foregik svejsningen stadig delvist manuelt og transportrullerne blev stadig limet fuldstændigt manuelt. Geert Tanghe: "Indtil for nylig var limning af hårde materialer til de glatte valser en traditionel proces, som stod i skarp kontrast til resten af produktionsprocessen. Vi ville indføre en ny limningsproces og forbedre kvaliteten ved at automatisere processen. Vi ville delvist erstatte og udvide den eksisterende svejserobot til svejsning af konstrukti­onsdelene og transportrullerne."

Vævemaskiner med 15 forskellige arbejdsbredder

To typer af vævemaskiner med 15 forskellige arbejdsbredder bygges på nuværende tidspunkt på fabrikken i Ieper, Belgien. Picanols mest avancerede vævemaskiner udfører over 1000 slag/min., hvilket stiller meget høje krav til vævemaskinernes drivkomponenter og stabilitet. Drivkomponenterne skal ikke kun være stærke og slidstærke: de skal også være lette for at kunne modstå maskinens hurtige bevægel­ser. Maskinens stabilitet sikres ved hjælp af sidedele, der er fremstillet af støbte dele. Alt støbe-, dreje- og slibearbejde er udført internt i 75 år.

Valg af leverandør

Geert Tanghe: "Valk Welding er et velkendt mærke i regionen og det gælder også for leverandørerne af vores pladekomponenter. Vi bad Valk Welding og et par andre robotintegratorer om at udarbejde et tilbud på en nøglefærdig løsning på vores problem. Limpåføringen kræver en særlig manipulator, der ikke som standard indgår i tilbuddene fra de fleste robotintegratorer. Udviklingen af svejsefiksturerne og pro­grammeringen var også omfattet af totalentreprisen, og robotleverandøren skulle også være villig til at samar­bejde med leverandøren af det limpåføringssystem, som skulle integreres. Kun Valk Welding accepterede det og havde ingen problemer med at udvikle et skræddersyet system."

2 Robotsystemer på en H-ramme

Den robotkonfiguration, som Valk Welding leverede til robotstyret svejsning af transportruller og traver­ser (stabilisatorrør) i mål på 1,5 til 5,6 m længde, har et design, som svarer til konfigurationen til limning. Begge systemer består af en robot på en H-ramme (fast torsionsramme med manipulatorer i den øvre ende og to teleskopiske tryklejer) i en speciel konstruktion. De to robotter er af typen Panasonic TA-1400. Rullerne blev tidligere svejset ved hjælp af en svejsemaskine med en forældet controller, der ikke kunne opgraderes. Også flangerne blev stadig svejset manuelt til stabilisatorrøre­ne. Geert Tanghe: "Tanken var at reducere det manuelle arbejde og dermed forbedre kvaliteten."

Svejserobotsystem

I det svejserobotsystem, som Valk Welding leverer, flyt­tes en Panasonic TA-1400 svejserobot på en 6 meter lang integreret bane for at svejse rør og transportruller på op til 5,6 meters længde på 2 jigstationer. Manipula­torerne i begge sider har et fast hoved og er monteret på de yderste ender med et teleskopisk trykleje. Dette gør det muligt at svejse både de korteste og de længste transportruller og stabilitetsrør på et enkelt system. Valk Welding sørgede også for udvikling og levering af svejsefiksturerne og programmeringen af svejserobotten til de 2 typer og 15 forskellige længder.

Robotsystem til limning

Geert Tanghe: "I vores vævemaskiner transporteres det vævede stof ud af maskinen ved hjælp af 3 transportrul­ler. Disse skal være dækket med grove tekstiler for at opnå det nødvendige greb. Indtil for nylig limedes tek­stilerne manuelt fast på rullerne og dækningen. Det var ikke kun et tidskrævende arbejde; der var den ulempe, at det var vanskeligt at udskifte dækningen på et senere tidspunkt. Derfor begyndte vi at anvende en 2-kom­ponents epoxylim som alternativ." Delta Application Technics, som har specialiseret sig i design og produk­tion af påførings- og doseringssystemer til væsker og pasta, blev bedt om at udvikle en løsning for at påføre limen nøjagtig og automatisk på metaltransportrullerne, således at limen er jævnt fordelt. "Integration af doseringssystemet i det samme automatiserede system fra Valk Welding har gjort det muligt at klare sig med stort set det samme robotsystem, hvilket var en stor fordel, når det handler om vedligeholdelse og anvendelse. Alt der skulle gøres var at erstatte svejsebræn­deren med en limdispenser."

Øget kvalitet

Geert Tanghe: "Valk Welding tilpassede sit koblingssystem for svejsebrænderen på Panasonic svejserobotten for at kunne montere limdispenseren. En specialudviklet manipulator sikrer, at metaltransportrullerne drejer hurtigt, mens robotten gør en lineær bevægelse. Afdækningen kan derefter vikles på direkte manuelt, mens manipulatoren drejer langsomt. Den nye lim­ningsproces har forbedret vedhæftningen betydeligt og dermed kvaliteten. Robotten påfører limen jævnt på en måde, der aldrig ville være mulig med manuel påføring. Alt i alt er denne anven­delse den mest innovative af slagsen, som vi har hos Picanol." e den mest innovative af slagsen, som vi har hos Picanol." 

www.picanol.be

picanol%20project%202.jpg

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt