Orion 2

Med udviklingen af Arc-Eye-laserkameraet på svejserobotter fra Panasonic har Valk Welding udviklet et unikt fuge følge system til svejsning, der nu indsættes af flere Panasonic-forhandlere i hele verden.

Et af nøgleprojekterne er brugen af Arc-Eye-laserkameraet med AC Mig-svejse application fra den australske robotintegrator Orion Automation Systems Pty Ltd til robotsvejsning af fiskerbåde i aluminium.

Remco H. Valk forklarer: "Som foretrukken Panasonic-systemintegrator bruger vi ikke bare Arc-Eye-laserkameraet til vores egne fremstilling af robot svejsesystemer, men deler også systemet med vores Panasonic-partnere i hele verden. Vi har nu på stort set alle kontinenter partnere, der bruger disse kameraer til integration i Panasonic-svejserobotter. Jeff Fordham, som er ejer af det australske robotintegrationsfirma Orion Automation Systems Pty Ltd, besøgte sammen med deres australske kunde os og en række referencekunder med henblik på vurdering og diskussion af anvendelsen til svejsning af emner i aluminium. Efter omfattende undervisning ved vores tekniske undervisningscenter og onlinesupport under installationen har Orion Automation Systems med succes raffineret dette automationsprojekt."

Orion Automation Systems
Orion Automation Systems Pty Ltd er distributør for Panasonic Robot Welding Systems i Australien og New Zealand med over 30 års erfaring inden for robotsvejsning og leverer robotstyrede MIG- og TIG-svejsesystemer, robotstyrede plasmaskæresystemer og robotstyrede lasersvejsesystemer til industrien. Ejer Jeff Fordham fortæller os om projektet: "Vi blev kontaktet af en større producent af fritidsfiskebåde, som søgte hjælp til at undersøge automatisering af svejsningen af deres aluminiumbåde ved hjælp af Panasonic-svejserobotter. Bådene fremstilles ved svejsning af forskellige kvaliteter og tykkelser af aluminiumplader og blev på det tidspunkt færdiggjort manuelt."

Prøver ved Panasonic Welding Systems' teknikcenter i Japan
Jeff Fordham: "Orion Automation udførte robotsvejseprøver ved Panasonic Welding Systems' teknikcenter i Japan, hvor Panasonics Robotic Active Welding Technology blev benyttet til svejsning af de forskellige aluminiumkvaliteter. Ved præsentationen af de robotsvejsede prøver for kunden blev der iværksat yderligere undersøgelser for at identificere over 100 meter svejsesømme pr. skrog, der skulle kunne svejses på robotter."

Faconændringer som følge af varmetilførsel
"Da bådskrogene fremstilles trinvist i sektioner, der hæftesvejses, blev det tydeligt, at skrogstrukturen ændrer facon under svejsningen som følge af den tilførte varme og alusvejseteknikkens egenskaber. Det blev derfor fundet nødvendigt at foretage onlinepositionskorrektioner på Panasonic Robot svejsesystemet under svejsningen", forklarer Jeff Fordham.
"Vi var klar over, at Valk Welding og Panasonic Robot Welding Systems har arbejdet sammen om at udvikle Arc-Eye-laserkameraet som fuge følger for robot svejsning, der er komplet integreret i styreenhederne til Panasonic-robotterne. Vi besluttede at besøge Valk Weldings anlæg i hollandske Alblasserdam sammen med kunden, så vi kunne få afprøvet Arc-Eye-laserkameraet muligheder for at svejse fuge følge på en af kundens skrogsektioner og for at bekræfte Arc-Eye-laserkameraets egnethed til at spore de kraftigt reflekterende aluminumkvaliteter." Arc-Eye-lasersensoren sætter svejserobotten i stand til meget præcist at kunne fuge følge svejsesømmen under svejseprocessen ved hele tiden at scanne dens position, bredde, dybde og retning og automatisk korrigere svejserobottens bane i nødvendigt omfang. Arc-Eye-svejsesensoren registrerer alle måleafvigelser inden for lasersensorens scanneinterval. På den måde fjernes behovet for at måle afvigelser på forhånd og foretage manuelle korrektioner i svejseprogrammet. Således forbedres både afkastet og kvaliteten af den robotstyrede svejseproces betragteligt.

Demonstration hos Valk Welding
Valk Welding demonstrerede Arc-Eyelaserkameraet i deres værksteder og derudover på deres kundes fabrikker, hvor Arc-Eye-laserkameraet benyttes til at styre Panasonic-svejserobotterne, så de svejser produkter helt præcist. Da projektet var sat i gang, deltog Orion Automation Systems' teknikere i omfattende undervisning hos Valk Welding i Holland. Under afprøvningen af Arc-Eye-laserkameraet i Australien på Orion Automation
Systems' anlæg ydede Valk Weldings teknikere onlinesupport via fjernforbindelse for at assistere med programmering til sporing af specifikke svejse sømme. Undervejs igennem installationen og idriftsættelsen af Arc-Eye-laserkameraet sammen med Panasonic-svejserobotterne fortsatte Valk Welding med at yde support til Orion Automation Systems for at sikre, at systemerne kunne idriftsættes korrekt. www.orionautomation.com.au

Orion%201.jpg

 

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt